Zmluvy - 2023

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
04.12.2023 04.12.2023 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2023/SL/BZ/Z/4)
Škorňa Ján, Ing., Ľupčianska 489/24, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.17 MB]
30.11.2023 30.11.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 23460100
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča, etapa 2
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/OU/Z/3)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava 84 299,74 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.56 MB]
30.11.2023 01.12.2023 Zmluva o prenájme
prenájom traktora
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/51)
KONNEX s.r.o., 17639727, Trstínska cesta 9, 91701 Trnava 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [1.77 MB]
28.11.2023 28.11.2023 Zmluva o nájme pozemku
Prenájom nehnuteľnosti
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/49)
Oto Foltáni, Bakossova 3F, Banská Bystrica 105,14 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.17 MB]
24.11.2023 30.11.2023 Zmluva o nájme pozemku
Prenájom pozemku
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/50)
Oto Foltáni, Kakossova 3F, 974 01 Banská Bystrica 105,14 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [3.64 MB]
15.11.2023 16.11.2023 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2023/SL/BZ/Z/3)
Kočík Peter, Tatranská č. 6, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.17 MB]
09.11.2023 10.11.2023 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
pripojenie odberného elektrického zariadenia
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/46)
Stredoslovenská distribučná a.s., 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 151,49 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [3.49 MB]
09.11.2023 14.11.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie hlavných aktivít
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/48)
Ministerstvo životného prostredia SR Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [5.84 MB]
09.11.2023 14.11.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
odohranie divadelného predstavenia 10.12.2023 v MKS
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/47)
Mgr. Svetozár Sprušanský, 36067164, Silvánska 29, 841 04 Bratislava 2 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [1.63 MB]
06.11.2023 06.11.2023 Zmluva č. 9/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
poskytnutie finančného príspevku
Ekonomické (2023/SL/DK/Z/23)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 146,10 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.23 MB]
29.10.2023 29.10.2023 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 22460065
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/OU/Z/2)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava 74 298,49 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.3 MB]
23.10.2023 02.11.2023 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/83/409
Spôsob a podmienky doplnenia blankozmenky
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/45)
Ministerstvo životného prostredia SR, 42181810, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [3.5 MB]
03.10.2023 03.10.2023 Zmluva o dielo
doplnenie asfaltových plôch nad rámec projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/43)
BARTOŠ STAV s.r.o.,47024631,1. Mája 371/16,97613 Slovenská Ľupča 170 257,84 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.2 MB]
03.10.2023 03.10.2023 Zmluva o dielo
Doplnenie spevnených plôch nad rámec projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/42)
REKSTAV s.r.o, 50451685, Námestie SNP 147, Slovenská Ľupča 64 867,46 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.22 MB]
03.10.2023 03.10.2023 Zmluva o poskytovaní služieb
Kosenie verejných plôch
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/44)
MMmont BB s.r.o., 53042956, 1. Mája 389/3, 976 13 Slovenská Ľupča 50 030,40 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.16 MB]
28.09.2023 02.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 15.5.2012
prenájom nehnuteľností
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/40)
KAMEŇ KB s.r.o., 45403023, Nová ulica 35, 97611 Selce 297,88 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.18 MB]
28.09.2023 02.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 15.5.2012 prenájom nehnuteľností - príloha snímka
prenájom nehnuteľností - snímka
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/41)
KAMEŇ KB s. r.o., 45403023, Nová ulica 35, 97611 Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.28 MB]
25.09.2023 27.09.2023 Poistná zmluva číslo: 2769075315
Havarijné poistenie
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/39)
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, 31595545, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 908,96 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [3.73 MB]
22.09.2023 22.09.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 123027069
Dodávka vody verejným vodovodom - fontána
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/38)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.5 MB]
22.09.2023 22.09.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 123027068
dodávka vody verejným vodovodom- závlaha
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/37)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.49 MB]
20.09.2023 21.09.2023 Nájomná zmluva
nájom parcely za účelom umiestnenia pozemnej stanice
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/36)
Slovenský hydrometeorologický ústav , 00156884, Jeséniova 17, 83315 Bratislava 100,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [1.85 MB]
14.09.2023 14.09.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/St/2023
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2023/SL/DK/Z/22)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.2 MB]
12.09.2023 13.09.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/31)
Stredoslovenská energetika a.s., 51865467, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [2.53 MB]
12.09.2023 13.09.2023 Kúpna zmluva
Strojné a technické vybavenie na triedený zber odpadov časť 2
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/34)
Agrotechnika s. r. o, 48245411, Dobronivská cesta 6, 96001 Zvolen 167 760,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [3.39 MB]
12.09.2023 20.09.2023 Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku
riešenie migračných výziev v obci Slovenská Ľupča - refundácia
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/35)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 72 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [2.6 MB]
12.09.2023 13.09.2023 Kúpna zmluva
Strojné a technické vybavenie na triedený zber odpadov časť 1
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/32)
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o, 36851264, štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice 12 276,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [6.08 MB]
31.08.2023 31.08.2023 Zmluva o zverení do správy majetku obce
zverenie do správy majetku obce čističky vzduchu s ionizátorom
Majetok (2023/SL/GL/Z/29)
Základná škola Sama Cambela, 35677856, Školská 14, Slovenská Ľupča 12 850,80 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [1.26 MB]
31.08.2023 31.08.2023 Zmluva o zverení do správy majetku obce
zverenie do správy majetku obce čističky vzduchu s ionizátorom
Majetok (2023/SL/GL/Z/30)
Materská škola Slovenská Ľupča, 37889966, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča 4 730,40 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [1.41 MB]
21.08.2023 28.08.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 1059/2023/ORA
pri realizácii projektu na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/LR/Z/3)
Mesto Banská Bystrica,00313271,Československej armády 26,97401 Banská Bystrica 27 212,40 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.78 MB]
10.08.2023 10.08.2023 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 22460065
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/LR/Z/2)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(27x) [2 MB]
08.08.2023 15.08.2023 Poistná zmluva číslo: 080-2023.318
dodatok číslo 8 , poistenie majetku
Majetok (2023/SL/GL/Z/27)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 2 897,32 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [1.63 MB]
02.08.2023 10.08.2023 Zmluva č. 8/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
poskytnutie finančného príspevku
Ekonomické (2023/SL/DK/Z/21)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 333,35 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.23 MB]
25.07.2023 25.07.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/St/2023
Poskytnutie dotácie
Ekonomické (2023/SL/HZ/Z/8)
Bc. Dendišová Jaroslava, 54399394, Čekovce 117, 962 41 Čekovce 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.2 MB]
18.07.2023 19.07.2023 Zmluva o dielo
Dizajnové osvetlenie Slovenská Ľupča - dodávka a montáž
Starosta (2023/SL/GL/Z/26)
MGE GROUP s.r.o., 36625574, Moskovská 13, 974 04 Banská Bystrica 125 367,43 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.17 MB]
13.07.2023 24.07.2023 Zmluva č. 7/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
poskytnutie finančného príspevku
Ekonomické (2023/SL/DK/Z/20)
Domov pre seniorov Golden Age, o.z., 37848836, Mozartova 9, 917 01 Trnava 1 970,65 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.23 MB]
10.07.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E81
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/42)
Nádaský Vendelín 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
07.07.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E49
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/34)
Pocklanová Marta, Františka Mazúra 8, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
07.07.2023 14.08.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E88
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/43)
Žilová Renáta, ul. Oslobodenia 363/7, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
06.07.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E100
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/36)
Galková Mária, Športová 22, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
06.07.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E36
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/37)
Ing. Sýkorová Katarína PhD. 120,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
04.07.2023 04.07.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve na výkon stavebného dozoru
stavebný dozor
Starosta (2023/SL/GL/Z/25)
KREAX s.r.o., 36053741, J. Cikkera 1128/11, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.16 MB]
03.07.2023 04.07.2023 Dohoda
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Starosta (2023/SL/GL/Z/23)
eR STAR s.r.o, 36648752, Ttrieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica a Ľupčianske kovozávody s.r.o, 47447679, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [1.72 MB]
30.06.2023 07.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E163
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/30)
Monišová Monika, 1. mája 16, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
30.06.2023 07.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E191
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/31)
Luptáková Oľga, Lesnícka 15, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
29.06.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D212
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/35)
Vilantová Oľga, Cintorínska 4, 97613 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
29.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D108
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/41)
Horčinová Anna, Bernolákova 15, 974 01 Banská Bystrica 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
29.06.2023 11.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta F8
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/33)
Ing. Hlavatá Marta 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
26.06.2023 26.06.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
odohranie divadelného predstavenia 26.9.2023 v MKS
Kultúra (2023/SL/GL/Z/21)
Mgr. Svetozár Sprušanský, 36067164, 84104 Bratislava 3 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [1.16 MB]
22.06.2023 22.06.2023 Zmluva o grantovom účte
Otvorenie grantového účtu
Ekonomické (2023/SL/HZ/Z/7)
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.13 MB]
20.06.2023 04.07.2023 Zmluva
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
Starosta (2023/SL/GL/Z/24)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [1.62 MB]
19.06.2023 04.07.2023 Zmluva
poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby
Starosta (2023/SL/GL/Z/22)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, 42156424, Kollárova 8, 917 02 Trnava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [1.68 MB]
15.06.2023 16.06.2023 Zmluva č. 2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Eva Horská
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/HZ/Z/2)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 765,48 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.23 MB]
15.06.2023 16.06.2023 Zmluva č. 3/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Viera Kaliská
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/HZ/Z/3)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 765,48 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.23 MB]
15.06.2023 16.06.2023 Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Alžbeta Patrášová
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/HZ/Z/1)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 765,48 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.23 MB]
15.06.2023 16.06.2023 Zmluva č. 6/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Marta Pocklanová
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/HZ/Z/6)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 508,26 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.23 MB]
15.06.2023 16.06.2023 Zmluva č. 5/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Igor Mydlo
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/HZ/Z/5)
SENIORDOM Betonika, n.o., 50379666, Hviezdoslavova 1008/11, 974 01 Banská Bystrica 683,46 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.23 MB]
15.06.2023 16.06.2023 Zmluva č. 4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Katarína Mrázová
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/HZ/Z/4)
SENIORDOM Betonika, n.o.,50379666, Hviezdoslavova1008/11, 974 01 Banská Bystrica 765,48 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.23 MB]
13.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D194
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/40)
Cisáriková Anna, Pod zámkom 222/31, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
13.06.2023 16.06.2023 Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva účtovnej závierky
audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/GL/Z/20)
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 600,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.19 MB]
12.06.2023 07.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D196
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/32)
Zimová Elena, Školská 17, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 08.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C267
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/24)
Mgr. Flašková Viera, Mierová 4, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C414
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/13)
Potančoková Elena, Javornícka 8, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
10.06.2023 05.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B11
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/8)
Mgr. Kútiková Martina, Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
10.06.2023 05.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B237
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/9)
Bartošová Mária, Mlynská 48/5, 97613 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C109
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/15)
Debnárová Anna, Hronská 269/22, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 08.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C266
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/23)
Mgr. Flašková Viera, Mierová 4, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
10.06.2023 07.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C11
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/17)
Krnáčová Mária, Prostredná 9, 963 01 Krupina 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C100
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/11)
Lakomčík Marián, Czambelova 287/25, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 05.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B236
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/6)
Brucháčová Jarmila Mgr., Františka Mazúra 610/14, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
08.06.2023 08.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C416
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/25)
Zuzana Kožiaková-Schurmann, Fanny-Mendelssohn Str. 6, 594 23 Unna, Nemecko 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C368
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/16)
Adamovič Jaroslav, Námestie SNP 72, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 07.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C150
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/19)
Donoval Jozef, Sielnica 63, 96231 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 07.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C415
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/18)
Rakytová Viera, Lesnícka 653/16, 97613 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
09.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C197
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/38)
Tomková Jela, Mlynská 107, 974 01 Banská Bystrica 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
09.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C195
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/39)
Tomková Jela, Mlynská 107, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
09.06.2023 06.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B171
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/27)
Balkovic Ján, Partizánska cesta 24, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
06.06.2023 06.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C149
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/29)
Baranová Marta, Nová 22, 976 11 Selce 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
06.06.2023 06.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C132
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/28)
Zachar Ondrej, Šoltésovej 2, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
05.06.2023 16.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B154
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/26)
Ing. Debnárová Elena, Námestie SNP 9/29, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
31.05.2023 08.06.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Predĺženie lehoty výstavby
Starosta (2023/SL/GL/Z/19)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava 40 703,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.77 MB]
29.05.2023 30.05.2023 Kúpna zmluva č. 8
Dodanie určených tovarov v rozsahu realizácie projektu Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v MFO Banská Bystrica
Obecný úrad (2023/SL/LR/Z/1)
A - Jorvik s.r.o.,31418724,Bratislavská 1184,93101 Šamorín 27 212,40 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.58 MB]
23.05.2023 24.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/St/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/19)
HIADLOVEC s. r. o., 36645745, ul. Oslobodenia 11, 976 13 Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.2 MB]
22.05.2023 22.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C424
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/5)
Homolová Anna, Ľupčianska 97/31, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
19.05.2023 19.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C143
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/4)
Mgr. Daniel Baláž, Pod zámkom 188/6, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.21 MB]
19.05.2023 19.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D93
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/3)
Kostolná Jana, Za Ďaňacou 516/16, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.21 MB]
12.05.2023 15.05.2023 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2023/SL/BZ/Z/2)
Božena Pašková, Krížna č. 296/1, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.17 MB]
12.05.2023 15.05.2023 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2023/SL/BZ/Z/1)
Palúchová Mária, Krížna č. 297/3, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.17 MB]
12.05.2023 12.05.2023 Zmluva o dielo
Oprava strešného plášťa Materskej školy
Starosta (2023/SL/GL/Z/16)
AQUAIZOL s.r.o., 36641049, Pod Urpínom 1485/7,97401 Banská Bystrica 59 533,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.22 MB]
12.05.2023 12.05.2023 Zmluva o dielo
Kosenie obecného cintorína
Starosta (2023/SL/GL/Z/18)
Podnik medzitrhu práce n.o. , r.s.p., 45738700, 974 11 Banská Bystrica 7 404,10 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.27 MB]
12.05.2023 12.05.2023 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2023 a 2024
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2023 a 2024
Životné prostredie (2023/SL/OM/Z/3)
ZV ZO SLOVES pri OcÚ Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.54 MB]
12.05.2023 12.05.2023 Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - pre potreby majetkovej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby 'Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I.etapa' a následne úplneho majetkoprávneho vysporiada
Životné prostredie (2023/SL/OM/Z/2)
Národná diaľničná spoločnosť a. s., 35919001, Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [3.82 MB]
12.05.2023 12.05.2023 Zmluva o dielo
Kosenie obecného cintorína
Starosta (2023/SL/GL/Z/17)
Podnik medzitrhu práce n.o., 45738700, Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica 7 404,10 € ZMLUVA [PDF]
(0x) [0.27 MB]
09.05.2023 12.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/18)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.2 MB]
05.05.2023 12.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/17)
Martin Matiaš - KEIKO, 40368726, Nám. SNP 1122/130, 976 13 Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.2 MB]
03.05.2023 04.05.2023 Zmluva č. 323 1017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Poskytnutie dotácie na na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO
Starosta (2023/SL/GL/Z/15)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [2.97 MB]
27.04.2023 27.04.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B257
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/1)
Ing. Krížová Jana, Jabloňová 1, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.17 MB]
27.04.2023 27.04.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B258
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/2)
Adamovič Jozef, 1. mája 10, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.17 MB]
26.04.2023 27.04.2023 Zmluva o dielo
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa 2
Obec Slovenská Ľupča (2023/SL/OU/Z/1)
Metrostav Slovakia a.s., 47144190, Mlynské nivy 68, 82477 Bratislava 876 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(29x) [3.51 MB]
25.04.2023 25.04.2023 Zmluva o grantovom účte
Zriadenie grantového účtu
Starosta (2023/SL/GL/Z/14)
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.6 MB]
25.04.2023 25.04.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Odohranie divadelného predstavenia
Kultúra (2023/SL/GL/Z/13)
Mgr. Svetozár Sprušanský, 36067164, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 1 2 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [1.15 MB]
17.04.2023 19.04.2023 Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
dodávka zemného plynu
Starosta (2023/SL/GL/Z/12)
Slovenský plynárenský priemysel a.s., 35815256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [4.06 MB]
30.03.2023 30.03.2023 Kúpna zmluva č. 8/2023_ príloha č. 1_ protikorupčná doložka
príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č. 8/2023 protikorupčná doložka
Majetok (2023/SL/GL/Z/7)
Ministerstvo hospodárstva SR Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.23 MB]
30.03.2023 30.03.2023 Kúpna zmluva č. 8/2023
kúpa nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva
Majetok (2023/SL/GL/Z/6)
Ministerstvo hospodárstva SR 480,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.26 MB]
29.03.2023 30.03.2023 Dohoda o ukončení vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 19.4.2022
dohoda o uknčení vzťahov
Starosta (2023/SL/GL/Z/8)
AQUAIZOL s.r.o.,36641049,Pod Urpínom 1485/7,97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.2 MB]
29.03.2023 31.03.2023 Zmluva č. 62/01/2023/536/PS
Služba bezpečnosti práce
Starosta (2023/SL/GL/Z/9)
Pyroboss s.r.o., 36644048, Lúčna 64, Banská Bystrica 144,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.22 MB]
27.03.2023 12.04.2023 Zmluva o spolupráci
Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
Starosta (2023/SL/GL/Z/10)
Mesto Banská Bystrica 00313271, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 22 363,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [6.07 MB]
27.03.2023 12.04.2023 Zmluva o spolupráci
Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
Starosta (2023/SL/GL/Z/11)
Mesto Banská Bystrica 00313271, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [2.82 MB]
23.03.2023 28.03.2023 Zmluva č. 123026556 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Starosta (2023/SL/GL/Z/5)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [4.53 MB]
13.03.2023 14.03.2023 Zmluva o postúpení práv a povinností
Postúpenie práv a povinností postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej dňa 18.9.2019, medzi prenajímateľom Obcou Slov.Ľupča a nájomcom Jankou Makovou (postupca)
Životné prostredie (2023/SL/OM/Z/1)
Janka Maková, Nám.SNP 13, Slovenská Ľupča, Ján Kríž, Jakubská cesta 69, 97401 Banská Bystrica, 103,29 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.11 MB]
03.03.2023 15.03.2023 Kúpna zmluva
majetkoprávne usporiadanie stavby R1 Banská Bystrica - Sloevnská Ľupča
Starosta (2023/SL/GL/Z/4)
Národná diaľničná spoločnosť a. s., 35919001, Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 1 790,88 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [3.96 MB]
17.02.2023 02.03.2023 Zmluva o príspevku
Poskytnutie príspevku formou nákupných poukážok
Starosta (2023/SL/GL/Z/3)
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, 00169021, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina 40,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.61 MB]
06.02.2023 07.02.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/16)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
01.02.2023 01.02.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/15)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 2 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.33 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/14)
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
25.01.2023 27.01.2023 Zmluva č. 123026419 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Starosta (2023/SL/GL/Z/2)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [3.55 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/11)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.33 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/13)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
25.01.2023 25.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/12)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Slovenská Ľupča, 31903312, Nám. SNP 438/26, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/10)
Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o.z. - Slovenská Ľupča, 37825631, Cesta na amfiteáter 4, 974 01 Banská Bystrica 2 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.34 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/6)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 25 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.33 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/2)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.34 MB]
24.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/5)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 8 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/8)
Arkona SK, 53139712, Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/9)
Arkona SK, 53139712, Námestie SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/1)
SB s.r.o., 31603319, Športová 40, 976 13 Slovenská Ľupča 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/4)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 4 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
23.01.2023 23.01.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Odohranie divadelného predstavenia
Kultúra (2023/SL/GL/Z/1)
Mgr. Svetozár Sprušanský, predeseda OZ., 36067164, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 2 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.13 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/7)
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.33 MB]
23.01.2023 24.01.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2023
poskytnutie dotácie
Obecný úrad (2023/SL/DK/Z/3)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.34 MB]