Zmluvy - 2023

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
10.07.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E81
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/42)
Nádaský Vendelín 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.21 MB]
07.07.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E49
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/34)
Pocklanová Marta, Františka Mazúra 8, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.21 MB]
07.07.2023 14.08.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E88
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/43)
Žilová Renáta, ul. Oslobodenia 363/7, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.21 MB]
06.07.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E100
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/36)
Galková Mária, Športová 22, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
06.07.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E36
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/37)
Ing. Sýkorová Katarína PhD. 120,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.21 MB]
30.06.2023 07.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E163
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/30)
Monišová Monika, 1. mája 16, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
30.06.2023 07.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta E191
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/31)
Luptáková Oľga, Lesnícka 15, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
29.06.2023 17.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D212
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/35)
Vilantová Oľga, Cintorínska 4, 97613 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
29.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D108
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/41)
Horčinová Anna, Bernolákova 15, 974 01 Banská Bystrica 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.21 MB]
29.06.2023 11.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta F8
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/33)
Ing. Hlavatá Marta 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
13.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D194
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/40)
Cisáriková Anna, Pod zámkom 222/31, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.21 MB]
12.06.2023 07.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D196
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/32)
Zimová Elena, Školská 17, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
10.06.2023 08.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C267
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/24)
Mgr. Flašková Viera, Mierová 4, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C414
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/13)
Potančoková Elena, Javornícka 8, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.21 MB]
10.06.2023 05.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B11
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/8)
Mgr. Kútiková Martina, Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 05.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B237
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/9)
Bartošová Mária, Mlynská 48/5, 97613 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C109
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/15)
Debnárová Anna, Hronská 269/22, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
10.06.2023 08.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C266
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/23)
Mgr. Flašková Viera, Mierová 4, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
10.06.2023 07.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C11
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/17)
Krnáčová Mária, Prostredná 9, 963 01 Krupina 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C100
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/11)
Lakomčík Marián, Czambelova 287/25, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
10.06.2023 05.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B236
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/6)
Brucháčová Jarmila Mgr., Františka Mazúra 610/14, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
08.06.2023 08.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C416
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/25)
Zuzana Kožiaková-Schurmann, Fanny-Mendelssohn Str. 6, 594 23 Unna, Nemecko 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
10.06.2023 06.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C368
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/16)
Adamovič Jaroslav, Námestie SNP 72, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.21 MB]
10.06.2023 07.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C150
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/19)
Donoval Jozef, Sielnica 63, 96231 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
10.06.2023 07.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C415
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/18)
Rakytová Viera, Lesnícka 653/16, 97613 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
09.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C197
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/38)
Tomková Jela, Mlynská 107, 974 01 Banská Bystrica 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.21 MB]
09.06.2023 21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C195
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/39)
Tomková Jela, Mlynská 107, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.21 MB]
09.06.2023 06.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B171
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/27)
Balkovic Ján, Partizánska cesta 24, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.21 MB]
06.06.2023 06.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C149
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/29)
Baranová Marta, Nová 22, 976 11 Selce 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.21 MB]
06.06.2023 06.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C132
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/28)
Zachar Ondrej, Šoltésovej 2, 974 01 Banská Bystrica 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
05.06.2023 16.06.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B154
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/26)
Ing. Debnárová Elena, Námestie SNP 9/29, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.21 MB]
22.05.2023 22.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C424
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/5)
Homolová Anna, Ľupčianska 97/31, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
19.05.2023 19.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta C143
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/4)
Mgr. Daniel Baláž, Pod zámkom 188/6, 976 13 Slovenská Ľupča 85,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
19.05.2023 19.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta D93
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/3)
Kostolná Jana, Za Ďaňacou 516/16, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.21 MB]
27.04.2023 27.04.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B257
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/1)
Ing. Krížová Jana, Jabloňová 1, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.17 MB]
27.04.2023 27.04.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta B258
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2023/SL/HJ/Z/2)
Adamovič Jozef, 1. mája 10, 976 13 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.17 MB]