Zmluvy - 2020

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
30.12.2020 30.12.2020 Zmluva o spolupráci
Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK
Obecný úrad
Ministerstvo vnútra SR, 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(77x) [9.17 MB]
16.12.2020 17.12.2020 Kúpna zmluva
Dodanie tovaru - kompostérov
Obecný úrad
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 34 032,00 € ZMLUVA [PDF]
(101x) [0.3 MB]
10.12.2020 10.12.2020 Rezervačná zmluva
úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s rezerváciou športoviska Športová hala Slovenská Ľupča
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o., 52 475 808, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(205x) [0.45 MB]
02.12.2020 04.12.2020 Zmluva o dielo č. 2020120201
Vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia
Spoje s.r.o., Robotnícka 3905/6, Banská Bystrica 14 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(150x) [13.22 MB]
30.11.2020 01.12.2020 Zmluva o výpožičke
materiálno technické vybavenie pre mobilných asistentov sčítania pre SODB 2021
Slovenská republika Štatistický úrad SR Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(80x) [0.7 MB]
26.11.2020 26.11.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/St/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(84x) [0.26 MB]
12.11.2020 13.11.2020 Zmluva o dielo zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev
zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev
REKSTAV s.r.o, Námestie SNP 147, Slovenská Ľupča 12 456,00 € ZMLUVA [PDF]
(86x) [5.31 MB]
12.11.2020 13.11.2020 Zmluva o dielo
zimná údržba miestnych komunikácií a zimná pohotovosť
Michal Majer, Hronská 246/10, Slovenská Ľupča 57 492,00 € ZMLUVA [PDF]
(119x) [5.38 MB]
12.11.2020 04.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní údajov č. 198/2018/01
Poskytovanie zoznamu údajov na vykonávanie stočného na základe ktorého sa bude vykonávať fakturácia
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 26,00 € ZMLUVA [PDF]
(55x) [1.53 MB]
10.11.2020 10.11.2020 Zmluva o nájme pozemku
prenájom nehnuteľností časti pozemku parc.č. E KN 4427 o výmere 150 m2
Jozef Bartko Vyšný, Lichardova 127/44, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(62x) [2.25 MB]
28.10.2020 28.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(80x) [0.26 MB]
26.10.2020 30.11.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov
nebytové priestory zdravotného strediska
Obecný úrad
Michaela Giertlová, 53391748, Hronská 17, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(57x) [5.63 MB]
23.10.2020 01.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-452-052/2020
súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(42x) [4.22 MB]
22.10.2020 22.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.1.1996
účelové zníženie nájomného
GL-DENT, s.r.o., 0031607357, 1. mája 2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(83x) [0.14 MB]
20.10.2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
ZO SZV Slovenská Ľupča, 001783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(75x) [0.26 MB]
01.10.2020 02.10.2020 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia mládežníckych šatní
Ľupčianske Kovozávody s.r.o., Námestie SNP 24, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 47 448 679 16 509,69 € ZMLUVA [PDF]
(139x) [0.16 MB]
28.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(140x) [0.16 MB]
25.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 1 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(125x) [0.16 MB]
24.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Občianske združenie Mestečko, 435991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(120x) [0.16 MB]
24.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(148x) [0.16 MB]
23.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(145x) [0.16 MB]
23.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Slovenská Ľupča, 31903312, Nám. SNP 26, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(110x) [0.16 MB]
22.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(94x) [0.16 MB]
21.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2020
poskytnutie dotácie na rok 2020
OFK Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 9 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(106x) [0.16 MB]
10.09.2020 10.09.2020 smlouva o dílo
odstranění vzlínající vlhkosti v nemovitosti objednatele postupem a na úroveň dle platných právních předpisů a v souladu s normou ČSN P 73 0610
OsmoDry.cz s.r.o., 28345240, č,p. 148, 768 33 Dřínov 1 920,00 € ZMLUVA [PDF]
(64x) [4.25 MB]
10.09.2020 11.09.2020 Zmluva o obstaraní UPN
Územný plán obce Slovenská Ľupča, zmeny a doplnky č. 5
eR STAR s. r. o. 36648752, Trieda SNP 75, Banská Bystrica 1 880,00 € ZMLUVA [PDF]
(73x) [2.19 MB]
10.09.2020 11.09.2020 Zmluva o dielo
ZMENY A DOPLNKY Č. s ÚpN obce Slovenská Ľupča
Ing. arch. Petra Adamczaková, 41743661, Kalinčiakova 12, 97405 Banská Bystrica 3 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(81x) [1.66 MB]
10.09.2020 11.09.2020 DAROVACIA zmluva
hmotný majetok - okná a dvere vrátane ich montáže v celkovej hodnote 7 557,06 €
SLOB - real s.r.o, 44807325, Mlynská 42, 97611 Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(78x) [2.83 MB]
09.09.2020 09.09.2020 Zmluva o overení účtovníctva a účtovnej závierky
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(70x) [2.62 MB]
02.09.2020 07.09.2020 DODATOK č. 5
k Licenčnej zmluve č. U1021/2013
MADE spol. s r.o., 36041688, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(107x) [1.25 MB]
19.08.2020 21.08.2020 KÚPNA ZMLUVA
predaj pozemkov
Národná diaľničná spoločnosť a. s., 35919001, Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 22 173,32 € ZMLUVA [PDF]
(87x) [6.22 MB]
15.08.2020 18.08.2020 Mandátna zmluva
zabezpečenie odborných služieb v súvislosti s vykonávaním verejného obstarávania
HMH lnvest spol. s r.o., 46871489, Slnečná 13, 97404 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(76x) [2 MB]
03.08.2020 04.08.2020 Zmluva o bežnom účte
bežný účet
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(108x) [0.27 MB]
15.07.2020 15.07.2020 KÚPNA ZMLUVA
dodávka originálnych tonerov, kaziet do kopírok, laserových tlačiarní a faxov, renovácia náplní
Printech Slovakia, s. r. o., 44561318, Brusno 223, 97662 Brusno Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(57x) [1.45 MB]
01.07.2020 02.07.2020 Zmluva o grantovom účte
grantový účet
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(106x) [0.66 MB]
04.06.2020 04.06.2020 Dodatok č. 1
odpad
Marius Pedersen a.s. Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(212x) [1.11 MB]
02.06.2020 01.07.2020 DOHODA O CENE č. 2020/20003981
Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(80x) [1.42 MB]
12.05.2020 13.05.2020 Zmluva o dielo
kosenie obecného cintorína
Milena Hláčiková, 35258934, Námestie SNP 74, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(120x) [1.48 MB]
02.04.2020 09.04.2020 Zámenná zmluva
zámena nehnuteľnosti
Branislav Kalíška, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(131x) [3.54 MB]
02.04.2020 07.04.2020 Zmluva č. 320 0921
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(83x) [3.63 MB]
23.03.2020 23.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
Doplnkové dôchodkové sporenie
AXA d.d.s., a.s., 35977540, Kolárska 6, 81106 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(91x) [1.46 MB]
23.03.2020 23.03.2020 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
zabezpečí pre odberateľa účtovné služby
Ing. Eva Vaníková, 52817598, Tatranská 94. 97411 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(60x) [2.09 MB]
18.03.2020 18.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
Doplnkové dôchodkové sporenie
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s, 35976853, Jesenského 4/C, 81102 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(99x) [3.62 MB]
18.03.2020 18.03.2020 Zmluva na služby
Obsluha a údržba vodnej stavby
lvan Kulfas - NAVIS, 35257521, Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča 850,00 € ZMLUVA [PDF]
(156x) [1.87 MB]
12.03.2020 17.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
Doplnkové dôchodkové sporenie
1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s, 36291111, Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(82x) [2.78 MB]
06.03.2020 09.03.2020 Rámcová kúpna zmluva č. z 01/2020
predaj tovaru a úprava podmienok, ktoré budú platiť pre zmluvné strany po uzatvorení jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv
Nunofia s.r.o., 48170160, Hviezdoslavova 30, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(77x) [3.78 MB]
04.03.2020 12.03.2020 Dodatok č. 2
rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000150118 zo dňa 5. 3. 2018
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(52x) [0.69 MB]
28.02.2020 28.02.2020 Zamestnávateľská zmluva
Doplnkové dôchodkové sporenie
STABILITA, d.d.s., a.s., 36718556, Bačíkova 5, 04001 Košice 1 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(93x) [2.69 MB]
28.02.2020 28.02.2020 Zmluva o dielo
získania finančnej podpory v rámci výzvy na EU fondy ,,WiFi pre teba Úradu vlády Slovenskej republiky v období 2018 - 2020
PROFILAXIS found OZ, 37816977, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(58x) [0.58 MB]
19.02.2020 22.04.2020 Zmluva o spolupráci
vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR
Slovenský futbalový zväz, 00687308, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava 10 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(56x) [5.68 MB]
12.02.2020 13.02.2020 Kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti
Mária Murgašová, 97401 Banská Bystrica 886,62 € ZMLUVA [PDF]
(107x) [2.04 MB]
28.01.2020 31.01.2020 Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 117021002
Určenie množstva vody z povrchového odtoku
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(52x) [0.77 MB]
23.01.2020 05.02.2020 Zmluva
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(94x) [5.19 MB]
08.01.2020 08.01.2020 Zmluva
o zabezpečení benefičných poukážok DOXX Plus
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., 36391000, Kálov 356, 010 01 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(105x) [1.23 MB]