Zmluvy - 2020

Roky: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet)Zmluvná stranaSumaZmluva
28.10.2020 28.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/St/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Obecný úrad
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.26 MB]
26.10.2020 29.10.2020 Zmluva č.1/10/2020 o vykonaní prác v lesníctve
(vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty)
Obecný podnik lesov
Miroslav Krajan, 45474052, Ľupčianska 8, Slovenská Ľupča 5 382,50 €
22.10.2020 22.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.1.1996
(účelové zníženie nájomného)
GL-DENT, s.r.o., 0031607357, 1. mája 2, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.14 MB]
20.10.2020 20.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/St/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
ZO SZV Slovenská Ľupča, 001783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.26 MB]
01.10.2020 02.10.2020 Zmluva o dielo
(Rekonštrukcia mládežníckych šatní )
Ľupčianske Kovozávody s.r.o., Námestie SNP 24, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 47 448 679 16 509,69 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.16 MB]
28.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.16 MB]
25.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 1 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.16 MB]
24.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Občianske združenie Mestečko, 435991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.16 MB]
24.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
SB, s.r.o., 31603319, Športová 40, Slovenská Ľupča 300,00 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.16 MB]
23.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 700,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.16 MB]
23.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Slovenská Ľupča, 31903312, Nám. SNP 26, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.16 MB]
22.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.16 MB]
21.09.2020 29.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2020
(poskytnutie dotácie na rok 2020)
OFK Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 9 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.16 MB]
10.09.2020 10.09.2020 smlouva o dílo
(odstranění vzlínající vlhkosti v nemovitosti objednatele postupem a na úroveň dle platných právních předpisů a v souladu s normou ČSN P 73 0610)
OsmoDry.cz s.r.o., 28345240, č,p. 148, 768 33 Dřínov 1 920,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [4.25 MB]
10.09.2020 11.09.2020 Zmluva o obstaraní UPN
(Územný plán obce Slovenská Ľupča, zmeny a doplnky č. 5)
eR STAR s. r. o. 36648752, Trieda SNP 75, Banská Bystrica 1 880,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [2.19 MB]
10.09.2020 11.09.2020 Zmluva o dielo
(ZMENY A DOPLNKY Č. s ÚpN obce Slovenská Ľupča)
Ing. arch. Petra Adamczaková, 41743661, Kalinčiakova 12, 97405 Banská Bystrica 3 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [1.66 MB]
10.09.2020 11.09.2020 DAROVACIA zmluva
(hmotný majetok - okná a dvere vrátane ich montáže v celkovej hodnote 7 557,06 €)
SLOB - real s.r.o, 44807325, Mlynská 42, 97611 Selce Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(10x) [2.83 MB]
09.09.2020 09.09.2020 Zmluva o overení účtovníctva a účtovnej závierky
(Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky)
Ing. Mária Huštáková, 32013892, Bernolákova 41, 97405 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [2.62 MB]
02.09.2020 07.09.2020 DODATOK č. 5
(k Licenčnej zmluve č. U1021/2013)
MADE spol. s r.o., 36041688, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(15x) [1.25 MB]
19.08.2020 21.08.2020 KÚPNA ZMLUVA
(predaj pozemkov)
Národná diaľničná spoločnosť a. s., 35919001, Dúbravská cesta 14, 84104 BRATISLAVA 22 173,32 € ZMLUVA [PDF]
(18x) [6.22 MB]
15.08.2020 18.08.2020 Mandátna zmluva
(zabezpečenie odborných služieb v súvislosti s vykonávaním verejného obstarávania)
HMH lnvest spol. s r.o., 46871489, Slnečná 13, 97404 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [2 MB]
03.08.2020 04.08.2020 Zmluva o bežnom účte
(bežný účet)
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(17x) [0.27 MB]
15.07.2020 15.07.2020 KÚPNA ZMLUVA
(dodávka originálnych tonerov, kaziet do kopírok, laserových tlačiarní a faxov, renovácia náplní)
Printech Slovakia, s. r. o., 44561318, Brusno 223, 97662 Brusno Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [1.45 MB]
01.07.2020 02.07.2020 Zmluva o grantovom účte
(grantový účet)
Prima banka Slovensko a.s., 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.66 MB]
04.06.2020 04.06.2020 Dodatok č. 1
(odpad)
Marius Pedersen a.s. Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(56x) [1.11 MB]
02.06.2020 01.07.2020 DOHODA O CENE č. 2020/20003981
(Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia TV kamerou)
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [1.42 MB]
12.05.2020 13.05.2020 Zmluva o dielo
(kosenie obecného cintorína)
Milena Hláčiková, 35258934, Námestie SNP 74, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [1.48 MB]
02.04.2020 09.04.2020 Zámenná zmluva
(zámena nehnuteľnosti)
Branislav Kalíška, 97613 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [3.54 MB]
02.04.2020 07.04.2020 Zmluva č. 320 0921
(o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [3.63 MB]
23.03.2020 23.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
AXA d.d.s., a.s., 35977540, Kolárska 6, 81106 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(16x) [1.46 MB]
23.03.2020 23.03.2020 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
(zabezpečí pre odberateľa účtovné služby)
Ing. Eva Vaníková, 52817598, Tatranská 94. 97411 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(10x) [2.09 MB]
18.03.2020 18.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s, 35976853, Jesenského 4/C, 81102 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [3.62 MB]
18.03.2020 18.03.2020 Zmluva na služby
(Obsluha a údržba vodnej stavby)
lvan Kulfas - NAVIS, 35257521, Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča 850,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [1.87 MB]
12.03.2020 17.03.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s, 36291111, Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [2.78 MB]
06.03.2020 09.03.2020 Rámcová kúpna zmluva č. z 01/2020
(predaj tovaru a úprava podmienok, ktoré budú platiť pre zmluvné strany po uzatvorení jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv)
Nunofia s.r.o., 48170160, Hviezdoslavova 30, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [3.78 MB]
04.03.2020 12.03.2020 Dodatok č. 2
( rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000150118 zo dňa 5. 3. 2018)
SPP - distribúcia a.s, 35910739, Mlynské Nivy 44/B, 82511 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.69 MB]
28.02.2020 28.02.2020 Zamestnávateľská zmluva
(Doplnkové dôchodkové sporenie)
STABILITA, d.d.s., a.s., 36718556, Bačíkova 5, 04001 Košice 1 Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [2.69 MB]
28.02.2020 28.02.2020 Zmluva o dielo
(získania finančnej podpory v rámci výzvy na EU fondy ,,WiFi pre teba Úradu vlády Slovenskej republiky v období 2018 - 2020)
PROFILAXIS found OZ, 37816977, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 2 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.58 MB]
19.02.2020 22.04.2020 Zmluva o spolupráci
( vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR)
Slovenský futbalový zväz, 00687308, Tomášiková 30C, 82101 Bratislava 10 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [5.68 MB]
12.02.2020 13.02.2020 Kúpna zmluva
(predaj nehnuteľnosti)
Mária Murgašová, 97401 Banská Bystrica 886,62 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [2.04 MB]
28.01.2020 31.01.2020 Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 117021002
(Určenie množstva vody z povrchového odtoku)
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.77 MB]
23.01.2020 05.02.2020 Zmluva
(o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou)
StVPS, a,s., 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [5.19 MB]
08.01.2020 08.01.2020 Zmluva
(o zabezpečení benefičných poukážok DOXX Plus)
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., 36391000, Kálov 356, 010 01 Žilina Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(10x) [1.23 MB]