Kalendár - 2020

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pre ICAL - importovanie do Google kalendár alebo iného, ktorý používa ICAL použite link: https://obec.slovenskalupca.sk/kalendar/?TYP=ICAL
NázovKedyOdkazKde
Rodičovský ples
Ples rodičovskej rady
01.02.2020 19:00http://www.slovenska...MKS Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
04.02.2020 16:00
Včelársky ples
Ples včelárov
15.02.2020 19:00http://www.slovenska...MKS Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
04.05.2020 16:00
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
19.05.2020 16:00
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
18.08.2020 16:00
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
06.10.2020 16:00
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča.
20.10.2020 16:00
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
20.10.2020 16:00
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Zasadnutie: Komisia životného prostredia a verejného poriadku obecného úradu Slovenská Ľupča.
22.10.2020 16:00
Komisia výstavby a územného rozvoja
Zasadnutie: Komisia výstavby a územného rozvoja obecného úradu Slovenská Ľupča.
28.10.2020 16:00
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča.
24.11.2020 16:00
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča.
10.12.2020 16:00