Faktúry 2020

Roky: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
10. - 2020
26.10.2020DF2020/529PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218272,00 €Papierové tašky - ZPOZ
26.10.2020DF2020/528PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182150,48 €Utierky KATRIN
23.10.2020DF2020/526MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Posudková činnosť
23.10.2020DF2020/525PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218213,80 €Tlačivá: Priepustka a Dovolenka
23.10.2020DF2020/527StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030576,68 €Vyčistenie kanalizácie
23.10.2020DF2020/530Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
315711741 470,00 €Hrnčeky na kávu s potlačou ZPOZ október mesiac úcty k starším
22.10.2020DF2020/524K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186236,64 €Objednávame si u Vás servisné práce na ČOV a ČS v Slov.Ľupči, fakturácie budú na základe skutočne vyhotov. potvrdených montážnych listov.
20.10.2020DF2020/509BDM group s.r.o, Kuznmányho 7
974 00 Banská Bystrica
47383232350,35 €Masky - ochranné pomôcky pre opatrovateľky rúška rukavice, gely, utierky
19.10.2020DF2020/521Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
518654671,00 €DOPLNIT
19.10.2020DF2020/522Office Depot s.r.o
36192384336,00 €Kancelársky nábytok
19.10.2020DF2020/523Ives Košice
Čsl. armády 20, 040 01 Košice
0016295725,09 €Ročný poplatok - licencia matrika november 2020 - október 2021
16.10.2020DF2020/520GASTRO PARTY s.r.o
974 00 Banská Bystrica
44458312422,21 €Sklenené misky v počte 400 ks a sklenené vázy v počte 2 ks
16.10.2020DF2020/519Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
4086709914 455,18 €Hydraulické vyregulovanie ÚK v zdravotnom stred.
16.10.2020DF2020/516PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €BOZP 3 Q 2020
16.10.2020DF2020/517StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd
16.10.2020DF2020/518Slovenská národná knižnica
Nam.J.C.hronského 1, 036 01 Martin
3613851766,39 €Knižno - informačný systém za rok 2020
16.10.2020DF2020/514ML Kvety Milena Hláčiková
Nám. SNP, 976 13 Slovenská Ľupča
35258934900,00 €Kosenie cintorína
16.10.2020DF2020/513Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087238,00 €Vypracovanie GP na časť pozemku E KN 347/1 k.ú.Slov.Ľupča podľa priloženej snimky z KM.
16.10.2020DF2020/512Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087274,00 €Vypracovanie GP na časťpoz parc.č. C KN 1678/1 v k.ú-Slov.Ľupča podľa priloženej snímky z KM.
15.10.2020DF2020/515PRAKTIKPUMP s.r.o, Jesenského 63
960 01 Zvolen
366478613 690,77 €Oprava čerpadiel
14.10.2020DF2020/511PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182209,88 €Obálky a tlačivá
12.10.2020DF2020/505K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21
976 13 Slovenská Ľupča
36632295400,00 €Výrub drevín za ZS
12.10.2020DF2020/508Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800852,54 €Čistenie 3 ks ČS na splaš.kanalizácii
12.10.2020DF2020/506Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €prenájom rohoží
12.10.2020DF2020/507JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €paušálna odmena 10/2020
12.10.2020DF2020/504Pomocník.sk - Ján Buchanec
036 01 Martin
33576009203,90 €Viacúčelový vysávač KARCHER WD6 P premium + vrecká na vysávanie 4 ks
12.10.2020DF2020/510Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441167,61 €Poistné za auto Peugeot 207 za obdobie 18.12.2020 - 18.12,2021
08.10.2020DF2020/503Reca Slovensko s.r.o
810 00 Bratislava
35789140240,00 €Ochranné rúška 1000 ks
08.10.2020DF2020/502APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém
07.10.2020DF2020/499ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183348,80 €Tovar do Zdravotného strediska umývadlo, WC kombi, skrinka kúpeľňová, batéria drezová a umývadlová
07.10.2020DF2020/501StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440304 448,00 €Stočné ČOV
07.10.2020DF2020/500StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440303 965,65 €Zrážky z verejných priestranstiev
06.10.2020DF2020/495K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
648331861 312,80 €servisné práce na ČOV
06.10.2020DF2020/494K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186146,88 €Servisné práce na ČOV
06.10.2020DF2020/493Živický - P M s.r.o, Oremlaz 453/50
976 62 Brusno
50326384420,00 €Štiepkovanie konárov a kosenie popri ceste v k.ú . Slovenská Ľupča
06.10.2020DF2020/498SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469194,72 €Telekomonikačné služby
06.10.2020DF2020/496Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590113 325,27 €Zneškodnenie odpadu
06.10.2020DF2020/497Ingrid Žitňanská - LADYMELL
974 01 Banská Bystrica
33896071190,00 €Ušitie kostýmu pre Mikuláša
05.10.2020DF2020/488Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitor áut
05.10.2020DF2020/490ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183127,46 €Materiál podľa potreby
05.10.2020DF2020/489PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182229,61 €Doručenky, obálky, poštová taška
05.10.2020DF2020/491AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
366516721 080,00 €Poskytovanie prevádzkových služieb ČOV
05.10.2020DF2020/487SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469263,87 €Telekomunikačné služby
05.10.2020DF2020/492SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832149,82 €PHM 9/2020
02.10.2020DF2020/486StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030228,84 €Čistenie kanalizácie
02.10.2020DF2020/485Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525686,00 €Dodávka zemného plynu
02.10.2020DF2020/484Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256624,00 €Dodávka zemného plynu
02.10.2020DF2020/483Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256521,00 €Dodávka zemného plynu
02.10.2020DF2020/482Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256691,00 €Dodávka zemného plynu
01.10.2020DF2020/481Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688435,00 €Systémová podpora URBIS
09. - 2020
30.09.2020DF2020/479Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521850,00 €Služba obsluhy a údržby na ČOV v období 9/2020
30.09.2020DF2020/478Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521106,40 €Nákladná doprava - dovoz asfaltu z Bitunovy
29.09.2020DF2020/476Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318597,46 €Dodanie tonerov
28.09.2020DF2020/477MK hlas s.r.o Bernolákova 5
083 01 Sabinov
45352305566,99 €Zosilovač pre obecný rozhlas
28.09.2020DF2020/475NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101168,60 €Práce na obecnom rozhlase - likvidácia vzdušného vedenia na Partizánskej ulici
28.09.2020DF2020/480Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Školenie - účastnícky poplatok Gondová
28.09.2020DF2020/473DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 408,40 €Stravné lístky na 10/2020 v počte 350 ks á 4,- €
28.09.2020DF2020/474WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
357902531 153,60 €Notebook vrátane softwarového a hardwarového vybavenia + monitor
24.09.2020DF2020/131StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd
21.09.2020DF2020/472Banskobystrický geomontánny park
Nám.SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
450172471 628,50 €Členský poplatok na rok 2020
18.09.2020DF2020/471Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467168,18 €Nedoplatok ČOV
16.09.2020DF2020/469Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236434,03 €Prenájom rohoží
16.09.2020DF2020/470JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Odmena za september 2020
14.09.2020DF2020/464OsmoDry.cz s.r.o, Dřínov 148, ČR
283452401 920,00 €Dodávka a montáž systému OsmoDry
11.09.2020DF2020/463CART PRINT, sro
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
34131115920,73 €Tlačivá DZN
11.09.2020DF2020/468Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590111 093,40 €Zneškodnenie odpadu
11.09.2020DF2020/466BITUNOVA s.r.o, Neresnícka cesta 3
Zvolen
3022824711,52 €Studená asfaltová zmes 2 palety a 20 l penetrák
11.09.2020DF2020/465BITUNOVA s.r.o, Neresnícka cesta 3
Zvolen
30228247528,00 €Studená asfaltová zmes 2 palety a 20 l penetrák
11.09.2020DF2020/467Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441219,08 €Havarijné poistenie renault Fluence
09.09.2020DF2020/461DH fire + safety s.r.o, Stebník 54
086 33 Stebník
5091061299,00 €Detské a pánske tričká "Hasiči" 14 ks
09.09.2020DF2020/459StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd
09.09.2020DF2020/462ContiTrade Slovakia s.r.o.
020 01 Púchov
36336556372,49 €Oprava os mot. vozidla Peugeot 207 SW výmena spojky
09.09.2020DF2020/460Ing. Mária Huštáková
Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica
32013892700,00 €Auditorské práce na overenie konsolidovanej závierky za rok 2019
07.09.2020DF2020/455Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitor áut
07.09.2020DF2020/453StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440304 206,85 €Stočné ČOV
07.09.2020DF2020/458Office Depot s.r.o
36192384170,40 €Skartovačky SAFE DAHLE 22084 2 ks
07.09.2020DF2020/457SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,02 €Telekomunikačné služby OcÚ
07.09.2020DF2020/456SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469262,10 €Telekomunikačné služby
07.09.2020DF2020/454SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283280,14 €PHM 8/2020
07.09.2020DF2020/452APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém mesačný prenájom
04.09.2020DF2020/451StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030383,43 €Čistenie kanalizácie
02.09.2020DF2020/444Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
3604168840,00 €Informačný systém URBIS
02.09.2020DF2020/450Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256200,00 €Dodávka zemného plynu
02.09.2020DF2020/449Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525628,00 €Dodávka zemného plynu
02.09.2020DF2020/448Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256167,00 €Dodávka zemného plynu
02.09.2020DF2020/447Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256222,00 €Dodávka zemného plynu
02.09.2020DF2020/446ML Kvety Milena Hláčiková
Nám. SNP, 976 13 Slovenská Ľupča
35258934900,00 €Kosenie cintorína
02.09.2020DF2020/445Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521850,00 €Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV
08. - 2020
26.08.2020DF2020/443Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 000,00 €Kosenie, hrabani a odvoz trávy z verejných priestranstiev obce
24.08.2020DF2020/436DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 328,40 €Stravné lístky
20.08.2020DF2020/439PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,24 €Utierky KATRIN
20.08.2020DF2020/438Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318351,63 €Dodanie tonerov
20.08.2020DF2020/442GASTRO PARTY s.r.o
974 00 Banská Bystrica
444583121 946,23 €Inventár do MKS
20.08.2020DF2020/441StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030154,86 €Čistenie kanalizácie
20.08.2020DF2020/440StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030152,93 €Čistenie kanalizácie
19.08.2020DF2020/437Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €prenájom rohoží OcÚ prízemie
18.08.2020DF2020/435THERMIT s.r.o, Ľupčianska 51
976 13 Slovenská Ľupča
442466411 914,49 €Búranie otvoru pre nové dvere a postavenie priečky na 2. posch OcU
17.08.2020DF2020/433K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
6483318699,36 €Servisné práce na ČOV
17.08.2020DF2020/434RVC Martin, Námestie S.H.Vajanského 1
903 01 Martin
3193843437,50 €Publikácia Účtovné súvzťažnosti
12.08.2020DF2020/429JRK Slovensko s r.o.
976 13 Slovenská Ľupča
50530950492,00 €Analýza odpadu v Obci Slov. Ľupča a 10 ks ochranných pomôcok k triedeniu odpadu.
12.08.2020DF2020/428DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
36056081419,52 €Zásahové rukavice z dotácie 3000 €
12.08.2020DF2020/427DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
360560811 213,48 €Vás mostík, LED svietidlá a obuv z dotácie 3000
12.08.2020DF2020/430JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právne úkony na mesiac august 2020
12.08.2020DF2020/431Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531238,42 €Tovar : čistiace, farby, a iné
10.08.2020DF2020/423PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218276,50 €Kancelársky papier 80 g / m2
10.08.2020DF2020/425Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
362638001 398,54 €čistenie 4 ks čerpacích staníc v obci Slovenská Ľupča splašková kanalizácia a ČOV.
10.08.2020DF2020/424Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590111 768,25 €Zneškodnenie odpadu
07.08.2020DF2020/417IOS s.r.o
Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča
50268546159,94 €Detsk.. uteráky a vankúšiky - ZPOZ na 25.8.2020.
07.08.2020DF2020/426RVA Zvolen n.o.
Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen
50041452140,00 €školenie - vyžiadaná kópia
07.08.2020DF2020/421StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440303 948,28 €Stočné - ČOV
07.08.2020DF2020/419SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469262,10 €Telekomunikačné služby
07.08.2020DF2020/418SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,65 €Telekomunikačné služby OcÚ
07.08.2020DF2020/422KURTA spol. s.r.o, Partizánska 89
974 00 Banská Bystrica
31592490137,83 €Servisná prehliadka vozidla Iveco Daily BB 672FL
07.08.2020DF2020/420APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém
05.08.2020DF2020/416Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitor áut
05.08.2020DF2020/414StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030135,41 €Čistenie kanalizácie - špeciálne vozidlo
05.08.2020DF2020/413StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030294,64 €Čistenie kanalizácie - špeciálne vozidlo
05.08.2020DF2020/412StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030209,17 €Vodné stočné - OcÚ
05.08.2020DF2020/411StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403028,36 €Vodné stočné - trhovisko
05.08.2020DF2020/410StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403015,13 €Vodné stočné - DHZ
05.08.2020DF2020/409StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030304,50 €Vodné stočné - MKS
05.08.2020DF2020/408StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030278,45 €Vodné stočné - zdravotné stredisko
05.08.2020DF2020/415SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832125,94 €PHM 7/2020
04.08.2020DF2020/405Ars Crispa s.r.o
900 26 Slovenský Grob
507745571 480,00 €Objednávame si u Vás detské muzikálové predstavenie "FROZEN"
04.08.2020DF2020/407GASTRO PARTY s.r.o
974 00 Banská Bystrica
44458312344,18 €Tovar podľa vlastného výberu
04.08.2020DF2020/406Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521850,00 €služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 7/2020
03.08.2020DF2020/404K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186319,68 €Servisné práce na ČOV a ČS v Slov.Ľupči, fakturácie budú na základe skutočne vyhotov. potvrdených montážnych listov.
03.08.2020DF2020/403ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183211,20 €Materiál
03.08.2020DF2020/402Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Dodávka zemného plynu MKS
03.08.2020DF2020/401Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Dodávka zemného plynu ZS
03.08.2020DF2020/400Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Dodávka zemného plynu OCÚ
03.08.2020DF2020/399Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525614,00 €Dodávka zemného plynu DHZ
07. - 2020
31.07.2020DF2020/398BDM group s.r.o, Kuznmányho 7
974 00 Banská Bystrica
47383232410,27 €Rúška, dezinfekčný prostriedok a oceľový stojan na dezinfekciu
30.07.2020DF2020/397Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €Výmena rohoží OcÚ
29.07.2020DF2020/396Alianz- Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava
00151700186,69 €PZP BB239EH Renaul Fluence 29.10.2020 - 28.10.2021
28.07.2020DF2020/392DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 288,40 €Stravné lístky na 8/2020 v počte 320 ks á 4,- €,
28.07.2020DF2020/380Aj Produkty a.s.
810 00 Bratislava
36268518394,80 €Kovovú policová skriňa (OcÚ) a vonkajšie popolníky (MKS)
28.07.2020DF2020/394SLOVART spol. s r.o.
Bojnická 10, 810 00 Bratislava
1731146264,09 €Knihy podľa vlastného výberu
28.07.2020DF2020/395CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
1083329345,00 €Zadanie bezpečnostného kódu do zabezpečovacieho systému OcÚ - kontrolórka obce
28.07.2020DF2020/393IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856150,12 €knihy podľa vlastného výberu
27.07.2020DF2020/388WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253128,31 €SD karta a tonery
24.07.2020DF2020/432Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318271,86 €Dodanie tonerov
24.07.2020DF2020/391StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030716,79 €Vyčistenie a TV prieskum technického stavu kanalizácie v majetku Obce Slov. Ľupča na základe cenovej ponuky zo dňa 31.3..2020
22.07.2020DF2020/387K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186444,96 €Servisné práce ČOV a ČS SL
22.07.2020DF2020/390StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor vzorky a analýzy z odpad. vody z ČOV Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa priloženej CP - Zálohová fa
17.07.2020DF2020/384REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186756,00 €Pravidelná revízia bleskozvodu
15.07.2020DF2020/383Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-543,51 €Vyúčtovananie el. energie - preplatok
15.07.2020DF2020/389StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403014,41 €Vodné - ČOV
13.07.2020DF2020/372MUDr. Daniela Šustáková
50471883115,00 €Lekárska posudková činnosť
13.07.2020DF2020/373Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 000,00 €Kosenie verejných obecných plôch
13.07.2020DF2020/374PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
36644480-60,40 €Dobropis za odvoz kom. odpadu bytovka - Príboj
13.07.2020DF2020/376SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469198,74 €Poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť
13.07.2020DF2020/375SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469273,56 €Poplatok za telekomunikačné služby
13.07.2020DF2020/371JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Paušálna odmena za júl 2020
13.07.2020DF2020/382Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554559,99 €Poistenie majetku
13.07.2020DF2020/381Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545338,28 €Poistenie majetku
13.07.2020DF2020/379SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832131,94 €PHM 6/2020
10.07.2020DF2020/370FAIO s.r.o, Severná 19
974 00 Banská Bystrica
50784242307,00 €Záclony do obradnej siene a zasadačky 0cÚ
10.07.2020DF2020/363PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218257,84 €Čistiace potreby
10.07.2020DF2020/362Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159019 850,24 €Zneškodnenien odpadu
07.07.2020DF2020/361MUDr. Daniela Šustáková
50471883115,00 €Lekárska posudková činnosť
07.07.2020DF2020/360PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182135,90 €Kancelársky papier a potreby
07.07.2020DF2020/365ML Kvety Milena Hláčiková
Nám. SNP, 976 13 Slovenská Ľupča
35258934900,00 €Kosenie cintorína
06.07.2020DF2020/359PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €paušál BOZP a PZS 2 Q.
06.07.2020DF2020/356StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440304 465,43 €Stočné ČOV
06.07.2020DF2020/355StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440303 927,55 €Zrážková voda za verejné priestranstvá
06.07.2020DF2020/358Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
3602204760,00 €Nájom za užívanie pozemku - ČOV SĽ
06.07.2020DF2020/369Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Dodávka zemného plynu - OcÚ
06.07.2020DF2020/357APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém
04.07.2020DF2020/368Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525614,00 €Dodávka zemnéhon plynu - hasičňa
04.07.2020DF2020/367Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Dodávka zemného plynu - MKS
04.07.2020DF2020/366Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Dodávka zemného plynu - zdravotné stredisko
03.07.2020DF2020/353Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitor áut
03.07.2020DF2020/352ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183173,61 €Tovar podľa dodacieho listu
03.07.2020DF2020/351AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
366516721 080,00 €Prevádzkové služby
03.07.2020DF2020/354Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
3525752175,00 €Nákladná doprava - odvoz zeminy Podkonická cesta
03.07.2020DF2020/350Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521850,00 €Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV
02.07.2020DF2020/348Digisol s. r. o.
Sielnica 152, 962 31 Sliač
50107631707,00 €Objednávame si u Vás 15 x antivírus ESET Endpoint Security
02.07.2020DF2020/349Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169771 500,00 €Odborné vypracovanie podkladov pre vyjadrenia k búracím prácam, ÚR, SP pre výstavbu komun.centra
01.07.2020DF2020/364SPONKA s. r. o.
Štefánikova 817, 020 01 Púchov
51132907167,40 €Eko zošívačka 10 ks v cene 12 € a 5 x zošívačka 25 v cene10 € a náplň 40 ks v cene 0,40 €
01.07.2020DF2020/344Asset Group, s.r.o.
Zlatá č. 29, 974 01 Banská Bystrica
44527187500,00 €Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
01.07.2020DF2020/345NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101221,96 €Oprava rozhlasu v Rómskej osade
01.07.2020DF2020/347Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688425,00 €Systémová podpora URBIS
01.07.2020DF2020/346CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293850,00 €Oprava poruchy na zabezpečovacom systéme ČOV
06. - 2020
30.06.2020DF2020/343Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
37816977300,00 €Vyhotovenie žiadosti o dotáciu na Úrad podpredsedu vlády SR " Ochranné opatrenia pred koronavírusom v obci Slovenská Ľupča
29.06.2020DF2020/338REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
501711861 540,80 €Revízia el. inštalácie na prečerpávac. staniciach odpad. vôd, ČOV a bleskozvod na ČOV
29.06.2020DF2020/339stred.sk s.r.o, R. Jašíka 1874/10
960 01 Zvolen
36754145120,00 €Konzultácie týkajúce sa elektronickej komunikácie obce vrátane vzdelávania zamestnancov
26.06.2020DF2020/337DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 508,40 €Stravné lístky 7/2020
25.06.2020DF2020/342HYMES MK s r.o. K Železnej studienke 7599//28
810 00 Bratislava
358317401 197,60 €Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
25.06.2020DF2020/341Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236434,03 €Prenájom rohoží
24.06.2020DF2020/335Hana s.r.o.
Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
50133322400,00 €Vypracovanie PD zimnej údržby ciest a chodníkov
24.06.2020DF2020/336SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077026,70 €Nedoplatok za 4/2020 Tehelná ČOV
22.06.2020DF2020/340StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd - záloha
19.06.2020DF2020/334REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186432,00 €Revízia bleskozvodu na ČOV
17.06.2020DF2020/331Marcela Melišková s.r.o, Športová 1097/38
976 13 Slovenská Ľupča
4463110360,00 €Preprava stavebného materiálu
17.06.2020DF2020/333StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440302,50 €2. Výzva na úhradu dodávky vody
17.06.2020DF2020/330Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
3604168845,00 €školenie Urbis - pers. a mzdy
16.06.2020DF2020/329Michal Macko - BPS
Tulská 2238/5, Zvolen
4196962649,32 €Servis brány
16.06.2020DF2020/332Centrum MEMORY
Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava
3182179136,00 €Vzdelávací kurz "Terénna opatrovateľka a klient s Alzheimerovou chorobou"
12.06.2020DF2020/328Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531288,08 €Tovar pre údržbu a upratovanie
11.06.2020DF2020/327REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186540,00 €Revízia el. inštalácie na prečerpávac. staniciach odpad. vôd, ČOV a bleskozvod na ČOV
11.06.2020DF2020/326SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702327,41 €Preplatok Tehelná Nám. SNP 15 - VO
11.06.2020DF2020/325SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702259,30 €Preplatok Tehelná ČOV
11.06.2020DF2020/322SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí
11.06.2020DF2020/323MIBA SK s.r.o
Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
36623041275,75 €Žalúzie deň a noc v kancel. na prízemí tav. úrad. soc. odd. a WC
10.06.2020DF2020/319mitoni s.r.o, Mlynská 39/4
52540791674,57 €Jednorázové rúška, rukavice,utierky dezinf. prost
10.06.2020DF2020/318Roman Hromada
Za nožiarňou 1102/17, 976 13 Slovenská Ľupča
5200763478,00 €Servisné práce, čistenie a dezinf. klimatizácií
10.06.2020DF2020/324GREENPLAN
Poštová 66, 982 01 Tornaľa
5114867674,75 €LED žiarovky
10.06.2020DF2020/386DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
36056081453,79 €Odev a materiál hasičňa
10.06.2020DF2020/385DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
360560811 554,77 €Odev a materiál hasičňa
10.06.2020DF2020/320Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159019 969,17 €zneškodnenie odpadu
10.06.2020DF2020/321JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právne úkony
09.06.2020DF2020/317ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183176,67 €Materiál a náradie pre údržbu
08.06.2020DF2020/312N-Terr
Kukučínova 2040, 069 01 Snina
46808876221,20 €LED trubice, skratovače
08.06.2020DF2020/314PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
460821823,18 €kancelárske potreby
08.06.2020DF2020/313StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440303 912,04 €Stočné ČOV slovenská Ľupča
08.06.2020DF2020/311SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,20 €Telekominikačné služby
08.06.2020DF2020/310SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469273,74 €Telekomunikačné služby
08.06.2020DF2020/316Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545644,02 €PZP Hasičné MV BB975BE 1.7.2020-31.12.2020
08.06.2020DF2020/315DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
00313823600,00 €Tlač Ľupčianskych zvetsí 1 250 ks
05.06.2020DF2020/308MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava
45325600600,00 €Ročný poplatok za prístup do portálu máp
05.06.2020DF2020/309MIŠURA s.r.o, M. Rázusa 28
974 01 Banská Bystrica
43892094500,00 €Deratizácia obce v roku 2019
05.06.2020DF2020/306StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Záloha na rozbor odpadových vôd
05.06.2020DF2020/307TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €Korektúra Ľupčianskych zvestí
05.06.2020DF2020/305APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém
04.06.2020DF2020/302BIONICA s.r.o
976 13 Slovenská Ľupča
52217698173,40 €8 krabíc jednorázových vinylových rukavíc a 3 ks náplne do lekárničiek
04.06.2020DF2020/303PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182404,28 €Obálky a knacelárske potreby
04.06.2020DF2020/304SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832161,87 €PHM 5/2020
03.06.2020DF2020/300Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
40867099560,33 €Oprava havarij. stavu na rozvode odpad. potrubia na hlavnom prívode vody v suteréne Zdravot. stred.
03.06.2020DF2020/299PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Odvoz odpadu bytovka MV SR
02.06.2020DF2020/295Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €monitoring vozidiel
02.06.2020DF2020/294Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
47414766337,09 €Podlaha 14 m2 lišty, prech. lištu, rohy do zasadačky 2. posch.
02.06.2020DF2020/298Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 000,00 €*Kosenie, hrabanie a odvoz trávy z vere. priestra
02.06.2020DF2020/301Maroš Grznár, Župkov32
966 71 Župkov
403753741 000,00 €Vypracovanie žiadosti o povolenie vykonania zmeny Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry et 2 a 3
02.06.2020DF2020/296Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521850,00 €Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV
01.06.2020DF2020/293Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525615,00 €Odber zemného plynu Hasičňa
01.06.2020DF2020/292Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Odber zemného plynu ZS
01.06.2020DF2020/291Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €odber zemného plynu OÚ
01.06.2020DF2020/290Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €odber zemného plynu MKS
05. - 2020
29.05.2020DF2020/288Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318413,12 €Dodanie tonerov podľa výdajky č V - 20076
29.05.2020DF2020/286Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169773 450,00 €Vypracovanie PD pre výstavbu komunitného centra obce Slovenská Ľupča pre SP
29.05.2020DF2020/287Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €Výmena rohoží
28.05.2020DF2020/285Bambuľka s.r.o
976 13 Slovenská Ľupča
47414537250,00 €Ochranné rúška s potlačou 50 ks
28.05.2020DF2020/297StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440302,50 €Výzva na úhradu dodávky vody - upomienka
27.05.2020DF2020/284PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218291,80 €kancelársky papier
27.05.2020DF2020/283Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča
Partzánska, 976 13 Slovenská Ľupča
142212171 587,39 €Dotácia športovému klubu 2. Q
26.05.2020DF2020/278PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,24 €Utierky KATRIN classic 3 bal / 12 ks
26.05.2020DF2020/282DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 488,40 €Stravné lístky na 6/2020 v počte 370 ks á 4,- €,
26.05.2020DF2020/279ML Kvety Milena Hláčiková
Nám. SNP, 976 13 Slovenská Ľupča
35258934900,00 €Kosenie cintorína podľa obj. 108/2020
26.05.2020DF2020/281CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293220,00 €Kontrola zabezpečovacieho systému na ČOV
26.05.2020DF2020/280CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293344,00 €Kontrola zabezpečovacieho systému na Obecnom úrade
25.05.2020DF2020/277PESTICO s.r.o
Družstevná 105, 976 32 Badín
36028428143,52 €Postrek na ničenie buriny 40 l
20.05.2020DF2020/276Zbojská s.r.o
976 56 Pohronská Polhora
36757012600,00 €Ukážka zabíjačky spojená s ukážkou a výrobou zabíjačkových špecialít.
19.05.2020DF2020/275Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
40867099382,00 €Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu v objektoch majetku Hasičňa
19.05.2020DF2020/274Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
40867099598,00 €Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu v objektoch majetku MKS
19.05.2020DF2020/273Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
40867099504,00 €Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu v objektoch majetku Zdravotné str.
19.05.2020DF2020/272Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
40867099480,00 €Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu v objektoch majetku obce Obecný úrad
14.05.2020DF2020/266TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
4466082150,76 €Hmyzová sieťka na okno kanc. 3. posch. OcU
14.05.2020DF2020/269Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590111 324,64 €Zneškodnenie odpadu
14.05.2020DF2020/268JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právné úkony
13.05.2020DF2020/270Milan Furman F.U.R.O
Hronská 26, 976 13 Slovenská Ľupča
3707130133,19 €Spoluúčasť
13.05.2020DF2020/265DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910002 075,20 €Benefitné poukážky
13.05.2020DF2020/264Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
3573012934,80 €Online konferencia "Povinnosti obce v čase COVID-19"
12.05.2020DF2020/271PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182174,98 €Štítkovač a stojan pod monitor
11.05.2020DF2020/261Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405237,60 €Úprava terénu a zayspanie výmoľov štrkom na Záhradnej ulici
11.05.2020DF2020/260Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405712,80 €Úprava terénu a zasypanie výmoľov na ulici Pod Hôrkou
11.05.2020DF2020/263Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
474147661 299,71 €Dodanie a montáž podlahy na 2. posch OcÚ
11.05.2020DF2020/259TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
44660821598,40 €Dodanie a montáž Interiérových dverí, zárubní a kľučiek 2 x - OcU 3 poschodie
11.05.2020DF2020/258Miroslav Kliment, Poľovnícka 33
974 01 Banská Bystrica
4059365757,60 €dodanie piesku frakcia 8 - 22 mm 6 ton
11.05.2020DF2020/262Maroš Grznár, Župkov32
966 71 Župkov
40375374500,00 €Vypracovanie žiadosti o povolnenie vykonania zmeny v zmluve Budovanie prv.zel. infraštruktúry 1.etapa
11.05.2020DF2020/257StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440304 073,74 €Stočné na ČOV
11.05.2020DF2020/256APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém
07.05.2020DF2020/251Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94
974 01 Banská Bystrica
52817598859,65 €Účtovné a administratívne práce za apríl 2020
07.05.2020DF2020/254ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
5062618389,68 €Materiál
07.05.2020DF2020/255Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405772,20 €Čistenie cesty na hrad a odvoz zeminy
07.05.2020DF2020/250PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448017,76 €Odvoz odpadu
07.05.2020DF2020/253Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
3195412014,50 €Praktická príručka pre kronikárov
06.05.2020DF2020/245Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €monitor áut
06.05.2020DF2020/242Bambuľka s.r.o
976 13 Slovenská Ľupča
4741453740,00 €Ochranné rúška s potlačou 8 ks
06.05.2020DF2020/240StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030190,43 €Vodné stočné OcÚ
06.05.2020DF2020/239StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403022,68 €Vodné stočné trhovisko
06.05.2020DF2020/238StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403011,78 €Stočné hasičská zbrojnica
06.05.2020DF2020/237StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030370,08 €Vodné stočné MKS
06.05.2020DF2020/236StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030248,74 €Vodné stočné zdravotné stredisko
06.05.2020DF2020/249Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256275,00 €Dodávka plynu Zdravotné stredisko
06.05.2020DF2020/248Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256248,00 €Dodávka plynu MKS
06.05.2020DF2020/247Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525634,00 €Dodávka plynu Hasičňa
06.05.2020DF2020/246Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256207,00 €Dodávka plynu, OcÚ
06.05.2020DF2020/244SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469285,44 €telekomunikačné služby
06.05.2020DF2020/243Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521850,00 €Obsluha a údržba kanalizácie a ČOV
05.05.2020DF2020/234Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547685,00 €Poskytovanie počítačových služieb
05.05.2020DF2020/231MIBA SK s.r.o
Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
36623041225,13 €Látkové rolety deň a noc do kancelárie na prízemí a v kancelárii starostu
05.05.2020DF2020/235SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,64 €Telekomunikačné služby
05.05.2020DF2020/232Coopper spol. s.r.o, ČSA 16
974 01 Banská Bystrica
31588158176,39 €Germicídny žiarič a ochranná zástena 1000 x 900 mm + diaľkové ovl.
05.05.2020DF2020/252Cb - obchod, služby, výstavba s.r.o, T. vanskovej 1
974 01 Banská Bystrica
3158138240,12 €Oprava lexanu na autobus. zastávke na Námestí SNP
05.05.2020DF2020/233SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283257,47 €PHM 4/2020
04.05.2020DF2020/228N-Terr
Kukučínova 2040, 069 01 Snina
4680887653,58 €LED žiarovky, LED trubice, skratovače
04.05.2020DF2020/230PP sport s.r.o, T.G. Masaryka 38
960 01 Zvolen
46610006552,00 €Objednávame si u Vás dezinfekciu priestorov v MKS
04.05.2020DF2020/229PP sport s.r.o, T.G. Masaryka 38
960 01 Zvolen
46610006210,00 €Objednávame si u Vás dezinfekciu priestorov v MKS
04. - 2020
30.04.2020DF2020/227Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €Výmena rohoží
29.04.2020DF2020/226DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 288,40 €Stravné lístky na 5/2020 v počte 320 ks á 4,- €,
28.04.2020DF2020/225Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087995 450,00 €Projekt pre SP " Kreatívne centrum v obci Slovenská Ľupča "
28.04.2020DF2020/224SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770242,09 €Dodávka za energie
27.04.2020DF2020/223K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21
976 13 Slovenská Ľupča
36632295696,00 €Výrub drevín podľa cenovej ponuky zo dňa 24.2.2020
27.04.2020DF2020/222K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21
976 13 Slovenská Ľupča
36632295198,00 €Výrub drevín podľa cenovej ponuky zo dňa 24.2.2020 ( cintorín a park)
23.04.2020DF2020/219PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182144,25 €Archiv. krabice, euroobaly, kancel. papier A3, popisovače
22.04.2020DF2020/215MUDr. Daniela Šustáková
50471883115,00 €Lekárska posudková činnosť
22.04.2020DF2020/214Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
47414766957,12 €Dodanie a montáž laminátovej podlahy do kancelárie na prízemí OcÚ
22.04.2020DF2020/218Jossik spol. s.r.o.
Okružná 22, 900 27 Bernolákovo
4445069960,00 €Odborná konzultácia zmien a rozdielov vo vyhláškach MV SR o dopravnom značení
22.04.2020DF2020/217SLOS s.r.o, Námestie Ľ. Štúra
974 01 Banská Bystrica
36644749631,74 €Montáž, demontáž a dovoz materiálu pre kanceláriu na prízemí OcU.
22.04.2020DF2020/216SLOS s.r.o, Námestie Ľ. Štúra
974 01 Banská Bystrica
366447491 697,71 €Svietidlá a el. inšatalačný materiál do kancelárie OcÚ na prízemí
20.04.2020DF2020/213SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702400,00 €vyúčtovanie NEDOPLATOK
20.04.2020DF2020/212Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
3604168860,00 €Individuálne konzultácie k modulu POHREBISKÁ
16.04.2020DF2020/211Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-626,62 €Vyúčtovanie - PREP0LATOK
16.04.2020DF2020/209Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159018 421,69 €Zneškodnenie odpadu
16.04.2020DF2020/210JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Paušálna odmena
15.04.2020DF2020/206Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405360,00 €Zimná údržba - paušálna náhrada za marec
15.04.2020DF2020/208WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253233,04 €Výpočtová technika - batérie do záložného zdroja, kábel, switch, koncovky, mysi
15.04.2020DF2020/207Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521347,73 €Služba obsluhy a údržby na ČOV v mesiaci marec
15.04.2020DF2020/205Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531152,63 €Hygienické a čistiace potreby
14.04.2020DF2020/199ORNIS s.r.o, Halalovka 2392/20
911 01 Trenčín
528307051 000,00 €Odchyt holubov v zmysle CP na dobu 30 dní do 2 odchytových zariadení
14.04.2020DF2020/202Lukáš Mesík, Nová 22
976 11 Selce
50835891770,00 €Opravu stien, vysprávky a maľovanie kancelárie na prízemí OU
14.04.2020DF2020/201SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770230,26 €vyúčtovanie NEDOPLATOK- Nám. SNP 15 - VO
14.04.2020DF2020/200SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702-205,33 €vyúčtovanie PREPLATOK - ČOV
09.04.2020DF2020/196Andrej Gonda - ARKal
976 13 Slovenská Ľupča
48120847140,00 €3D tlačené plastové štíty
09.04.2020DF2020/198MK hlas s.r.o Bernolákova 5
083 01 Sabinov
453523052 339,45 €Obecný rozhlas podľa cenovej ponuky 4541/2020 nasledovne
09.04.2020DF2020/195Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169771 500,00 €Vypracovanie PD pre búracie práce bývalej ZUŠ
09.04.2020DF2020/197PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €BOZP a PZS za 1. Q. 2020
09.04.2020DF2020/204Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554520,19 €Poistenie zodpovednosť za škodu
08.04.2020DF2020/190MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárska posudková činnosť
08.04.2020DF2020/194Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
47145315-365,88 €Látka a textilná galantéria na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
08.04.2020DF2020/192StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440305 144,26 €Stočné ČOV
08.04.2020DF2020/191StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440304 076,93 €Stočné verejné priestranstvá
08.04.2020DF2020/193Mincovňa Kremnica, Štefánikovo námestie 25/24
967 01 Kremnica
00010448528,00 €Tovar podľa cen. ponuky 200057 18 mm odznak " ERB "
07.04.2020DF2020/188MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €Čiastková platba 10/10 športová hala
07.04.2020DF2020/187PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Odvoz odpadu bytovka MV SR
07.04.2020DF2020/189FLORIAN s.r.o, Priekopská 26
036 01 Martin
36427969338,20 €tovar pre DHZ
07.04.2020DF2020/186APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém mesačný prenájom
03.04.2020DF2020/181Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94
974 01 Banská Bystrica
52817598554,00 €Účtovné a administratívne práce za marec 2020
03.04.2020DF2020/180Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitor áut
03.04.2020DF2020/182NUNOFIA s.r.o., Hviezdoslavova 30
974 01 Banská Bystrica
481701602 600,00 €Objednávame si u Vás suenírovú bankovku nominálnej hodnoty 0 €.
03.04.2020DF2020/183SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283294,82 €PHM 3/2020
02.04.2020DF2020/175ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
5062618358,23 €Nákup konvice, rukavice a žiarovky
02.04.2020DF2020/174AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
366516721 080,00 €Prevádzková služba vodnej stavby 1 Q. 2020 kanalizácia a ČOV
02.04.2020DF2020/179Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525689,00 €Dodávka zemného plynu
02.04.2020DF2020/178Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256717,00 €Dodávka zemného plynu
02.04.2020DF2020/177Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256541,00 €Dodávka zemného plynu
02.04.2020DF2020/176Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256648,00 €Dodávka zemného plynu
02.04.2020DF2020/173Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €Prenájom rohoží
01.04.2020DF2020/171Andrej Gonda - ARKal
976 13 Slovenská Ľupča
4812084770,00 €3D tlačené plastové štíty
01.04.2020DF2020/172DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 608,40 €Stravné lístky na 4/2020 v počte 400 ks á 4,- €,
01.04.2020DF2020/170Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688425,00 €Systémová podpora URBIS 1.4.2020 - 30.6.2020
01.04.2020DF2020/184SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469194,69 €Pevná linka
03. - 2020
31.03.2020DF2020/167REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
50451685360,00 €Ziimná údržba 1.3.-.31.3.2020
31.03.2020DF2020/168Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547685,00 €Poskytovanie počítačových služieb
31.03.2020DF2020/169Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521335,24 €Odvoz konárov v obci dovoz štrku a odvoz zeminy
30.03.2020DF2020/164K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186139,68 €Servisné práce na ČOV a ČS v Slov.Ľupči, fakturácie budú na základe skutočne vyhotov. potvrdených montážnych listov.
30.03.2020DF2020/163Peter Kukula - Luxria
974 01 Banská Bystrica
50461443800,00 €Ochranné rúška na tvár 500 ks
30.03.2020DF2020/162IOS s.r.o
Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča
50268546115,88 €Textilná galantéria na výrobu ochranných rúšok
30.03.2020DF2020/165NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101183,96 €Servis a oprava osvetlenia na Záhradnej ulici
30.03.2020DF2020/160Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
408670993 379,92 €Odstránenie havrijného stavu v kotolni Obecného úŕadu
30.03.2020DF2020/161MIROMAX sro
Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica
31609058426,66 €Kontrola, servis a tlaková skúška hasiacich prístrojov v obecných budovách
27.03.2020DF2020/159Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
47145315159,69 €Látka a textilná galantéria na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
25.03.2020DF2020/158Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
47145315300,61 €Látka a textilná galantéria na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
24.03.2020DF2020/157Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318391,02 €Dodanie tonerov
24.03.2020DF2020/156Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
3663112471,92 €MKS predplatné časopisov
23.03.2020DF2020/155Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
47145315125,00 €Látka a textilná galantéria na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
23.03.2020DF2020/154Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
47145315112,50 €Látka a textilná galantéria na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
23.03.2020DF2020/152EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
Košická 6, 810 00 Bratislava
3648516179,20 €Ročný poplatok za BIZNIS doménu slovenskalupca.sk
23.03.2020DF2020/153Conti Trade Slovakia s.r.o
020 01 Púchov
26236556189,85 €Dodanie, montáž - demontáž, vyváženie a hustenie vzduchom pneumatiky pre Peugeot 4 x
23.03.2020DF2020/151Conti Trade Slovakia s.r.o
020 01 Púchov
26236556398,99 €Dodanie, montáž - demontáž, vyváženie a hustenie vzduchom pneumatiky pre Renault Fluence 4 x
20.03.2020DF2020/132ŠEVT a.s.
810 00 Bratislava
313311317,01 €Laminovacie fólie 66x100 mm pre potreby obecnej knižnice
19.03.2020DF2020/150Združenie historickývh miest a obcí SR
974 01 Banská Bystrica
3565678698,04 €Členský príspevok v Združení historických miest a oobcí na rok 2020
18.03.2020DF2020/147Crea-Geo s.r.o
974 01 Banská Bystrica
47145315485,67 €Látka a textilná galantéria 485,67 na výrobu ochranných rúšok pre obyvateľov SL
17.03.2020DF2020/146Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-716,70 €Preplatok Partizánska ul. odb. miesto 9100640
17.03.2020DF2020/148Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087994 000,00 €práce na projekte Kreatívne centrum 2. platba
17.03.2020DF2020/142UNIQA poisťovňa a.s.
810 00 Bratislava
00653501104,82 €Poistné Dolbrovoľný požiarny zbor - úraz
16.03.2020DF2020/144PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
460821821,56 €kancelárske potreby
16.03.2020DF2020/145R COPY s.r.o.
Partizánska 1, 976 11 Selce
45868107332,90 €Výmena podušiek na pečiatky a výroba nových pečiatok na soc. odd.
16.03.2020DF2020/149Martin Matiaš Keiko
976 13 Slovenská Ľupča
4036862776,10 €Fašiangová zábava víno
16.03.2020DF2020/141Profilaxis found OZ,
974 01 Banská Bystrica
378169772 500,00 €Príprava a podanie žiadosti o NFP pre "Wifi pre obec Slovenská Ľupča"
16.03.2020DF2020/143StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd zálohová faktúra
13.03.2020DF2020/136PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182112,08 €Kancelárske potreby
13.03.2020DF2020/185SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469300,36 €Mobil
13.03.2020DF2020/140SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,41 €Pevná linka
13.03.2020DF2020/139SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469298,05 €Mobil
13.03.2020DF2020/138Príma banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 01 Žilina
3157595160,00 €Poskytnutie informácií pre audit
12.03.2020DF2020/137JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Paušálna odmena za mesiac marec 2020
11.03.2020DF2020/133PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,24 €Utierky KATRIN Classic
11.03.2020DF2020/135Ing. Mária Huštáková
Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica
320138921 080,00 €Audítorské práce
11.03.2020DF2020/134Knihárstvo ALFA, Kyjevské námestie 2,
974 01 Banská Bystrica
17062926193,60 €Knihy: pamätná a kronika
10.03.2020DF2020/166ŠEVT a.s.
810 00 Bratislava
3133113131,54 €Kancelárske potreby - Obecná knižnica
09.03.2020DF2020/126NUNOFIA s.r.o., Hviezdoslavova 30
974 01 Banská Bystrica
481701602 600,00 €suvenírová bankovka nominálnej hodnoty 0 € .
09.03.2020DF2020/125Dunajnet s.r.o
810 00 Bratislava
4760854449,40 €Čistiace a hyg. potreby
09.03.2020DF2020/129SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770233,20 €Dodávka el. energie
09.03.2020DF2020/128Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521247,60 €Dovoz štrku na zasypanie cesty v Záhradnej ulici
09.03.2020DF2020/124Daniel Šagá - Jedáleň SOU Elektrotechnické,
974 01 Banská Bystrica
34706674525,00 €Obedy pre žiakov Krajský turnaj ZŠ " Floorbal SK
09.03.2020DF2020/130Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554583,25 €poistenie zodpovednosti FO a PO
09.03.2020DF2020/127IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856153,51 €Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice
06.03.2020DF2020/121FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,
976 02 Staré Hory
50190776316,00 €Catering pri príležitosti otvorenia haly
06.03.2020DF2020/120FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,
976 02 Staré Hory
50190776787,50 €Cateringové služby na "Fašiangovú veselicu"
06.03.2020DF2020/115PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218247,58 €Kancelárske potreby
06.03.2020DF2020/114PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218230,60 €Kancelárske potreby
06.03.2020DF2020/118MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €Čiastková platba 8/10 zadržanej časti diela Zmluva č.1/2018
06.03.2020DF2020/119MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava
453256005 700,00 €Inžinierske siete, digitálny územný plán
06.03.2020DF2020/117PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Odvoz odpadu
06.03.2020DF2020/123SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
3576346913,90 €Poskytnutie vyjadrenia ku existencií telkom. zariadení
06.03.2020DF2020/122Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159016 020,59 €Odvoz odpadu
05.03.2020DF2020/113StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
366440304 872,44 €Stočné ČOV
05.03.2020DF2020/116APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém apis
04.03.2020DF2020/104Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitoring áut za 2/2020
04.03.2020DF2020/110ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183140,29 €Materiál
04.03.2020DF2020/109ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
5062618323,75 €Tombola
04.03.2020DF2020/111MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárska posudková činnosť 3/2020
04.03.2020DF2020/107Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405592,20 €Paušálna náhrada 2/2020
04.03.2020DF2020/112Miroslav Kliment, Poľovnícka 33
974 01 Banská Bystrica
40593657345,60 €Dovoz štrku na cestu do Záhradnej ulice
04.03.2020DF2020/105DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 500,00 €Stravné lístky 2/2020
04.03.2020DF2020/108Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236424,74 €Prenájom rohoží za obdobie 27.1-23.2.2020
04.03.2020DF2020/103SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283270,25 €PHM 2/2020
04.03.2020DF2020/106Obec Podkonice
Podkonice 178, 976 41 Podkonice
00313670120,00 €Postavenie pódia Obecná zabíjačka 2020
03.03.2020DF2020/101REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
50451685360,00 €Paušálna cena za zimnú údržbu 2/2020
03.03.2020DF2020/95REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186223,68 €Elektroinštalačné práce za 2/2020
03.03.2020DF2020/100Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547685,00 €PC služby
03.03.2020DF2020/99SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €Dodanie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí č. 6
03.03.2020DF2020/98Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 810 00 Bratislava
36653004168,00 €Posúdenie PD pre SP Kreatívne centrum - rekonštruk
03.03.2020DF2020/102Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531113,38 €
03.03.2020DF2020/96ŠEVT a.s.
810 00 Bratislava
3133113138,54 €Kancelárske potreby
02.03.2020DF2020/94Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 310,00 €Dodávka plynu Zdravotné stredisko
02.03.2020DF2020/93Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256162,00 €Dodávka plynu Hasičňa
02.03.2020DF2020/92Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256988,00 €Dodávka plynu - Obecný úrad
02.03.2020DF2020/91Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 183,00 €Dodávka plynu MKS
02. - 2020
27.02.2020DF2020/221SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077023 195,00 €vyúčtovanie NEDOPLATOK
27.02.2020DF2020/90Lesy SR š.p. odštepný závod lesnej techniky
Srnková 25/25, 974 01 B.Bystrica
36038351177,00 €Prenájom pozemkov
27.02.2020DF2020/89BITUNOVA s.r.o, Neresnícka cesta 3
Zvolen
30228247528,00 €Studená asfaltová zmes 2 palety
26.02.2020DF2020/88TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €Úprava textov v časopice Ľupčianskych zvestí č.1/2020
26.02.2020DF2020/87DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
00313823574,08 €Tlač Ľupčianskych zvestí 1/2020
24.02.2020DF2020/85Miroslav Janovec
974 01 Nemce
52931986150,00 €Ozvučenie fašiangovej veselice
24.02.2020DF2020/86MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárska posudková činnosť za 2/2020
24.02.2020DF2020/83NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101380,76 €Odstránenie skratu na VO a servis VO
24.02.2020DF2020/84Ingrid Žitňanská - LADYMELL
974 01 Banská Bystrica
3389607184,00 €zapožičanie kostýmov na fašiangový sprievod
20.02.2020DF2020/82Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318815,25 €Tonery
20.02.2020DF2020/81DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
3158033579,80 €Odborné zabezpečenie psa
19.02.2020DF2020/80Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Seminár - Práca zamestnanca ohlasovne pobytu
18.02.2020DF2020/97Hana s.r.o.
Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
501333223 000,00 €vypracovanie PD cestnej siete a siete chodníkov vrátane konzultácií s ODI Banská Bystrica
18.02.2020DF2020/79EKROPOL Ing. Dušan Orság, Poľná 64
974 01 Banská Bystrica
33901520250,00 €Rozpočet Miestna komunikácia Záhradná ulica
17.02.2020DF2020/78PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182202,73 €Kancelárske potreby
17.02.2020DF2020/77StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403092,69 €Rozbor odpadových vôd
14.02.2020DF2020/76Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800923,34 €čistenie 4 ks čerpac. staníc v Slovenskej Ľupči splašková kanal. a ČOV
14.02.2020DF2020/75Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
31571174108,00 €výroba a polep tabule pre športovú halu, vrátane montáže a dopravy
13.02.2020DF2020/74Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19, 81101 Bratislava
3580086194,80 €Zverejnenie pracovnej ponuky - hlavný kontrolór
12.02.2020DF2020/71Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr
4723248018,58 €poplatok za RTVS za rok 2019
12.02.2020DF2020/72PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218253,10 €Kancelárske potreby
12.02.2020DF2020/73JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Paušálna odmena 2/2020
11.02.2020DF2020/70Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405360,00 €zimná údržba 12/2019
11.02.2020DF2020/67Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
408670993 210,38 €Odstránenie havarijného stavu na rozvodoch ÚK Obecný úrad
11.02.2020DF2020/69SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,14 €Pevná linka
11.02.2020DF2020/68SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469277,90 €Telefón
10.02.2020DF2020/63IF Music Foltin Igor, Horná 16
974 01 Banská Bystrica
43612768390,00 €mixpult SOUND CRAFT s kabelážou
10.02.2020DF2020/220SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702139,14 €vyúčtovanie NEDOPLATOK- Nám. SNP 15 VO
10.02.2020DF2020/64PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Odvoz odpadu za 1/2020
10.02.2020DF2020/66WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253251,60 €Objednávame si u Vás 5x USB klúče, záložný zdroj a 4x pevný disk
10.02.2020DF2020/65Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159015 634,10 €Zneškodnenie odpadu
07.02.2020DF2020/60Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
483284054 161,36 €Zimná údržba 1/2020
07.02.2020DF2020/59PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182189,60 €Textilná rohož
07.02.2020DF2020/58StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd
07.02.2020DF2020/57APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochádzkový systém
06.02.2020DF2020/55Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236415,46 €Prenájom rohoží
05.02.2020DF2020/53MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883160,00 €Lekársky posudok
05.02.2020DF2020/50Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318533,60 €Dodávka tonery
05.02.2020DF2020/54NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101190,85 €Demontáž vianočného osvetlenia
05.02.2020DF2020/52Juraj Jaďuď
8. mája 7, 969 01 Banská Štiavnica
41941462430,00 €Základný kurz, obsluha
04.02.2020DF2020/46FUNNY JUMB s.r.o.
Smreková 7, 010 01 Žilina
51713781450,00 €Nafukovacie atrakcie MDD
04.02.2020DF2020/47Odpadový hospodár s.r.o.
Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok
4670874090,00 €Školenie o odpadoch
04.02.2020DF2020/49Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547685,00 €Počítačové služby na základe zmluvy
04.02.2020DF2020/48AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
36651672804,00 €Splašková kanalizácia a ČOV, hlasenie,vyhodnotenie
03.02.2020DF2020/45ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183189,76 €Pracovný materál, náradie
03.02.2020DF2020/40REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
504516851 688,40 €Zimná údržba
03.02.2020DF2020/44Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256172,00 €Dodávka plynu, Hasičňa
03.02.2020DF2020/43Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 390,00 €Dodávka plynu, Zdrav. centrum
03.02.2020DF2020/42Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 048,00 €Dodávka plynu, OcÚ
03.02.2020DF2020/41Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 255,00 €Dodávka plynu, MKS
03.02.2020DF2020/56SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283261,99 €PHM 1/2020
01. - 2020
31.01.2020DF2020/51Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €GPS monitoring vozidiel
31.01.2020DF2020/62PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182177,60 €Nákup kancelárskych potrieb
31.01.2020DF2020/32PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218242,48 €Kancelársky materiál
31.01.2020DF2020/38StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403014,18 €Vodné a stočné, Trhovisko
31.01.2020DF2020/37StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403017,86 €Vodné a stočné, Hasičňa
31.01.2020DF2020/36StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030236,77 €Vodné a stočné, Zdrav. centrum
31.01.2020DF2020/35StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030307,63 €Vodné a stočné, MKS
31.01.2020DF2020/34StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
36644030186,14 €Vodné s stočné, OcÚ
31.01.2020DF2020/289StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403015 773,60 €Dodávka vody
30.01.2020DF2020/31MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €Čiastková platba 8/10
30.01.2020DF2020/30DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 400,00 €Stravné lístky
28.01.2020DF2020/27TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
446608211 418,02 €Výmena svietidiel, servis svietidiel (MKS), plošina
28.01.2020DF2020/28Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star
4227236087,60 €Matrika, dokumenty
28.01.2020DF2020/33Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3591900150,00 €diaľničná známka
27.01.2020DF2020/23MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekársky posudok
27.01.2020DF2020/25StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403054,77 €Vodné a stočné ČOV
27.01.2020DF2020/26Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 21 Bratislava – mestská časť Star
3577600530,00 €Oznámenie o konsolidácií, význa na plnenie
27.01.2020DF2020/24SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d
810 00 Bratislava
0017845412,00 €Poplatok (reprodukovaná hudba)
24.01.2020DF2020/203Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531306,43 €Hygienické a kancelárske potreby
22.01.2020DF2020/39SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702672,00 €Energie - VO
22.01.2020DF2020/22Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s.
810 00 Bratislava
31338976432,00 €Vedenie účtu
20.01.2020DF2020/20Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €GPS monitoring vozidiel
20.01.2020DF2020/19PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182274,21 €Kancelárske potreby, Upratovacie potreby
16.01.2020DF2020/21Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €seminár, účastnícky poplatok
16.01.2020DF2020/61DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 600,00 €Stravné lístky 1/2020
16.01.2020DF2020/18JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Paušálna odmena Január 2020
15.01.2020DF2020/17Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256178,00 €Plyn - Hasičňa
15.01.2020DF2020/16Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 295,00 €Plyn - MKS
15.01.2020DF2020/15Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 082,00 €Plyn - Obecný Úrad
15.01.2020DF2020/14Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 434,00 €Plyn - zdravotné stredisko
15.01.2020DF2020/13Ing. Miroslav Šiffer CONEX
Školská 532/2, 976 11 Selce
1083329345,00 €Zabezpečovací systém, úprava
14.01.2020DF2020/11MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekársky posudok
14.01.2020DF2020/10MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárska posudková činnosť
14.01.2020DF2020/12Peter Chabada
Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča
41859928158,18 €Drevený panel autobusová zastávka
10.01.2020DF2020/9Združenie obcí mikrokroregión pod Panským dielom
Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
65465742 934,00 €Členský príspevok obcí na činnosť MOPPD
10.01.2020DF2020/8PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182181,37 €Kancelárske potreby
09.01.2020DF2020/7APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
3022257536,00 €Dochadzkový systém WebVisitor (Január 2020)
08.01.2020DF2020/6Pavol Halanda
941 61 Michal nad Žitavou
4035146770,00 €Licencia za program Orfeus pre cintoríny
07.01.2020DF2020/4SAMNET-infor.systém samosprávy o.z.
953 01 Zlaté Moravce
3786744032,86 €Informácie o dotáciach a grantoch pre obce
07.01.2020DF2020/1Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688425,00 €Systémová podpora Urbis
07.01.2020DF2020/3Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554532,50 €Poistenie majetku
07.01.2020DF2020/2Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545338,28 €Poistenie majetku
07.01.2020DF2020/5Poradca podnikateľa, spol s r.o.
010 01 Žilina
31592503670,00 €EPI právny systém medium - ročný prístup
02.01.2020DF2020/29Združenie zborov pre obnčianske záležitosti
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
54486741160,40 €Členské Združenie ZPOZ človek človeku 2020

Faktúry: 526 ks