Objednávky 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dátum
vytvorenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
01. - 2021
21.01.20218/2021StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica366440301 200,00 €Objednávame si u Vás vyhotovenie protokolu- vzorky odpadových vôd na ČOV Slovenská Ľupča v r. 2021 t.j. 12 x
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
21.01.202110/2021Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov47611421400,00 €Vypracovanie Hlásenia o začiatku realiz. proj., Žiadosti o zmenu proj. + aktualiz. rozpočtu po VO, Monitorovacia správa za r. 2020
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
21.01.20217/2021Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín341159010,00 €Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadu zo skríningového testovania na COVID - 19 v dňoch 23.1.- 25.1.2021
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.01.20216/2021REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča50171186700,00 €Objednávame si u Vás pravidelné revízie elektroinštalácie v budove zdravotného strediska - zdravotnícke prevádzky
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
20.01.20219/2021Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica3604168845,00 €Školenie k informačnému systému URBIS ek. odd.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.01.20215/2021REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča501711861 300,00 €Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu elektrických prenosných spotrebičov v budove OcÚ
Podpísal: Dana Blaškovićová (Prednosta)
18.01.20214/2021BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232500,00 €Ochranné pomôcky na testovanie COVID 19 overaly, respirátory, rúška a dezinfekcia 23.1.2021 - 25.1.2021
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.01.20213/2021PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica46082182800,00 €Kancelárske potreby (šanóny, paier, eroobaly)
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.01.20212/2021ENAS - Energoaudit a služby s.r.o, Senická cesta 26, 974 00 Banská Bystrica36 021 1213 780,00 €Vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a zdroj tepla v budove býv. lekárne
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
08.01.20211/2021Svet svietidiel.sk, Vlastenecké námestie 3322/4, 810 00 Bratislava47539569240,47 €Vonkajšie svietidlo a LED žiarovky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)

Objednávky: 10 ks