Objednávky 2020

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dátum
vytvorenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
03. - 2020
13.03.202052/2020MIROMAX sro
Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica
31609058450 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás kontrolu, servis a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov v obecných budovách
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.03.202051/2020R COPY s.r.o.
Partizánska 1, 976 11 Selce
45868107332.9 €
DPH: 0 €
Dodanie a výmena pdušiek na pečiatky a výroba nových pečiatok na soc. odd.
Podpísal: ()
12.03.202050/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182112.08 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
10.03.202049/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275.24 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás utierky KATRIN Classic
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
09.03.202048/2020NUNOFIA s.r.o., Hviezdoslavova 30
974 01 Banská Bystrica
481701605200 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás suenírovú bankovku nominálnej hodnoty 0 €.
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.03.202047/2020Dunajnet s.r.o
810 00 Bratislava
4760854450 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás VILEDA Ultramax XL set BOX - plochý mop 2x (MKS+OcÚ)
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
04.03.202046/2020Obec Podkonice
Podkonice 178, 976 41 Podkonice
00313670120 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás postavenie dreveného pódia na akciu "Obecná zabíjačka" 2020
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
04.03.202045/2020Miroslav Kliment, Poľovnícka 33
974 01 Banská Bystrica
40593657345.6 €
DPH: 0 €
Dovoz štrku na cestu do Záhradnej ulice frakcia 8-22
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
04.03.202044/2020Daniel Šagá - Jedáleň SOU Elektrotechnické,
974 01 Banská Bystrica
34706674525 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás obedy pre žiakov Krajský turnaj ZŠ " Floorbal SK liga "
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.03.202042/2020Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 810 00 Bratislava
36653004168 €
DPH: 0 €
Posúdenie PD pre SP Kreatívne centrum - rekonštruk
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.03.202041/2020ContiTrade Slovakia s.r.o.
020 01 Púchov
36 336 556500 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás opravu a servis osobného motorového vozidla Peugeot 207
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202040/2020IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856155 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
02.03.202039/2020ORNIS s.r.o, Halalovka 2392/20
911 01 Trenčín
528307051000 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás odchyt holubov v zmysle CP na dobu 30 dní do 2 odchytových zariadení
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202038/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218278.18 €
DPH: 0 €
Objednávame si archivačné krabice a kancelársky papier
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
02.03.202037/2020REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
50451685500 €
DPH: 0 €
Objednávame si opravu cesta a dažďových vpustí ( osadenie, zebetóbovanie), rezanie, sekanie a asfaltov. dier na ceste: Záhradná a Lichardova ul
Podpísal: ()
02.03.202036/2020ŠEVT a.s.
810 00 Bratislava
3133113139 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás laminovacie fólie 66x100 mm pre potreby obecnej knižnice
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
02. - 2020
26.02.202035/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521500 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás dovoz štrku na zasypanie cesty v Záhradnej ulici
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.02.202034/2020K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21
976 13 Slovenská Ľupča
36632295696 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás výrub drevín podľa cenovej ponuky zo dňa 24.2.2020
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
25.02.202033/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001500 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 375 ks /4,- € v hodnote 1 500,- €
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
21.02.202032/2020FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,
976 02 Staré Hory
50190776850 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás cateringové služby na "Fašiangovú veselicu" na deň 22.02.2020
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
20.02.202031/2020Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405150 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás vysprávku a vyrovnanie cesty v lokalite Pod Hôrkou a odstavnú plochu pred Tríbelom
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.02.202030/2020Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521100 €
DPH: 0 €
Objednávae s u Vás dovoz štrku na zasypanie cesty lokalita Pod Hôrkou
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.02.202029/2020Miroslav Janovec
974 01 Nemce
52931986150 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu na "Fašiangovú veselicu" na deň 22.02.2020
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
20.02.202027/2020BITUNOVA s.r.o, Neresnícka cesta 3
Zvolen
30 228 247500 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás studenú asfaltovú zmes 2 palety
Podpísal: ()
19.02.202026/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318815.25 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás tonery podľa Dodacieho listu č. V - 20017
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.02.202025/2020Knihárstvo ALFA, Kyjevské námestie 2,
974 01 Banská Bystrica
17062926193.6 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás knihy:
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.02.202024/2020EKROPOL Ing. Dušan Orság, Poľná 64
974 01 Banská Bystrica
33901520250 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás prepracovanie rozpočtu podľa platného cenníka stavieb na stavbu " Miestna komunikácia Záhradná ulica Slov. Ľupča"
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.02.202023/2020PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182202.73 €
DPH: 0 €
Objednáva,e si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby podľa obj. č. ES 2004620
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.02.202022/2020FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,
976 02 Staré Hory
50190776350 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás catering pri príležitosti otvorenia haly pre 40 osôb
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.02.202021/2020Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
31571174108 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás výrobu a polep tabule pre športovú halu, vrátane montáže a dopravy
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
12.02.202020/2020Peter Chabada
Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča
41859928400 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás opravua a výrobu dielcov pre dobové stánky
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202028/2020DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
3158033579.8 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás odborné zabezpečenie psa
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202019/2020DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
00313823600 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás tlač Ľupčianskych zvestí 1 200 ks
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202018/2020TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás korektúry Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202017/2020SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
11.02.202016/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101390 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás odstránenie skratu na VO a servis VO
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.02.202015/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253300 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás 5x USB klúče, záložný zdroj a 4x pevný disk
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.02.202014/2020Ingrid Žitňanská - LADYMELL
974 01 Banská Bystrica
3389607180 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás zapožičanie karnevalových kostýmov na fašiangový sprievod
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
07.02.202013/2020Zbojská s.r.o
976 56 Pohronská Polhora
36757012600 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás ukážku zabíjačky spojenú s ukážkou a výrobou zabíjačkových špecialít.
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
04.02.202012/2020NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101200 €
DPH: 0 €
Demontáž vianočného osvetlenia v obci
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01.02.202043/2020Hana s.r.o.
Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
501333223000 €
DPH: 0 €
Objednávame si vypracovanie PD cestnej siete a siete chodníkov vrátane konzultácií s ODI Banská Bystrica
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
01. - 2020
29.01.202010/2020Mincovňa Kremnica, Štefánikovo námestie 25/24
967 01 Kremnica
00 010 448576 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás podľ cen. ponuky 200057 18 mm odznak " ERB "
Podpísal: ()
28.01.20209/2020DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001400 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás stravné lístky na 2/2020 v počte 350 ks á 4,- €,
Podpísal: Kočíková Žofia (Ekonomické odd.)
23.01.20208/2020StVPS a.s. Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
3664403099.89 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás vzorky a analýzy z odpad. vody z ČOV Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa priloženej CP
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.01.20207/2020Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800800 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás čistenie 4 ks čerpac. staníc v Slovenskej Ľupči splašková kanal. a ČOV
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.01.20206/2020TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
446608211800 €
DPH: 0 €
Objednávame si u Vás opravu a výmenu LED svietidiel v kinosále MKS
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
14.01.20205/2020Elektrogas Hronská 423, Valaská
976 46 Valaská
353152373300 €
DPH: 0 €
Služby súvisiace s odstránením havarijného stavu na rozvodoch ÚK v priestoroch Obecného úradu
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.01.20204/2020IF Music Foltin Igor, Horná 16
974 01 Banská Bystrica
43612768400 €
DPH: 0 €
mixpult SOUND CRAFT s kabelážou
Podpísal: Hričovská Jana (Majetok, Kultura)
10.01.20203/2020Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318534 €
DPH: 0 €
tonery
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.01.20202/2020WESTech
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253220 €
DPH: 0 €
Záložný zdroj CyberPower CP900EPFCLCD
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
07.01.20201/2020Elektrogas Hronská 423, Valaská
976 46 Valaská
3531523713950 €
DPH: 0 €
Služby súvisiace s odstránením havarijného stavu ÚK a TÚV v priestoroch futbalového štadióna
Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)

Objednávky: 51 ks