Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 29.04.2014