Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 27.11.2018