Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 29.01.2019