Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 26.02.2019