Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 04.05.2020