Obecné Zastupiteľstvo - INFORMÁCIE k zastupiteľstvu 08.06.2021