Strategické dokumenty - 2020

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Názov: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča
Oddelenie: Obecný úrad | Platné od: 01.09.2020 | Platné do: Neurčito
(10x) PDF [0.3 MB]
 
Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča 2017 - 2023
Oddelenie: Obecný úrad | Platné od: 11.06.2020 | Platné do: Neurčito
(42x) PDF [2.25 MB]
 
Názov: Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča 2020 -2026
Oddelenie: Sociálne služby | Platné od: 01.06.2020 | Platné do: Neurčito
(45x) PDF [2.48 MB]