Projekty - 2019

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

  • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikreregiónu Pod Panským Dielom
    Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho kompostovania 9 obciach združenia. Výška NFP 167 105,00 €
    Zavesené: 25.02.2019
    dokument .PDF (5x) [0.33 MB]
    LOGO PROJEKTU.PNG (113x) [0.17 MB]