Faktúry 2019

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2019
20.12.2019DF2019/698REMOS HP s.r.o,
976 63 Predajná
48219487979,20 €materíal, montáž a kontrola
19.12.2019DF2019/699Ing. Mária U h r e c k á
Hlavná 204, 951 93 Topoľčianky
430342921 080,00 €spracovanie účtovníctva za 2.polrok2019
19.12.2019DF2019/700MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €čiastkovú platbu 7/10 zadržanej časti ceny diela
18.12.2019DF2019/694R COPY s.r.o.
Partizánska 1, 976 11 Selce
45868107350,00 €
18.12.2019DF2019/695TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €úparva textov v časopise "Ľupčianske zvesti"
18.12.2019DF2019/697Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087992 400,00 €práce na akciu-Regionálne flórbalové stredisko pre deti a mládež
18.12.2019DF2019/696Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087993 400,00 €práce na akciu Kreatívne centrum v obci Slov.
17.12.2019DF2019/691Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405180,00 €výkony zimnej údržby v mesiaci 11/2019
17.12.2019DF2019/693Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318125,00 €Výdajka č.:V-1900170-Obec Slovenská Ľupča
17.12.2019DF2019/692Peter Chabada
Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča
41859928550,32 €výrobu a montáž informačných tabúľ
16.12.2019DF2019/689NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101196,80 €oprava obecného rozhlasu
16.12.2019DF2019/690Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
35790253180,00 €inzercia -4.12.2019 Banskobystrické ECHO
16.12.2019DF2019/688NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101932,71 €servis verejného osvetlenia-vianočné osvetlenie
13.12.2019DF2019/687Krajčovič Rastislav
Zvončín 757, 919 01 Zvončín
40906485144,00 €ochranný gel
13.12.2019DF2019/685Milan Furman F.U.R.O
Hronská 26, 976 13 Slovenská Ľupča
370713011 230,00 €oprava múru vo dvore Obecného úradu
13.12.2019DF2019/686Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688300,00 €informačný systém URBIS
12.12.2019DF2019/681APIS spol. s.r.o, Lazovná 12
974 01 Banská Bystrica
30222575879,60 €dodávka dochádzkového systému
12.12.2019DF2019/680PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €
12.12.2019DF2019/683JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626524,78 €paušálnu odmenu na mesiac december 2019 podľa mandátnej zmluvy zo dňa 20.2.2000 náhradu hotových výdavkov-využívanie služieb ASPI
12.12.2019DF2019/678Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008658,48 €dodávka a distribúcia elektriny - NEDOPLATOK
12.12.2019DF2019/682SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560341,60 €poskytnuté sociálne služby
12.12.2019DF2019/684SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770256,13 €spotreba elektriny za obdobie 1.11.2019-30.11.2019 NEDOPLATOK
12.12.2019DF2019/679Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
31571174132,00 €dodanie tovarov, výrobkov a služieb
10.12.2019DF2019/677Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
4344454775,00 €príprava infraštruktúry na obecnom úrade
09.12.2019DF2019/676Ing. Mária Huštáková
Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica
32013892720,00 €Auditórske práce
09.12.2019DF2019/672ZUTO-BUS s.r.o.
Tatránska 6395/80, 974 01 Banská Bystrica
47593393144,00 €preprava DRIENKA do BB- repre. obce-DEŇ KROJA
09.12.2019DF2019/674PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €odvoz odpadu za uvedene mesiace roku 2019
09.12.2019DF2019/675Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159017 562,16 €zneškodnenie odpadu
09.12.2019DF2019/673Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236414,21 €prenájom rohoží 4.11.2019-30.11.2019
06.12.2019DF2019/666Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560065 140,78 €vodné a stočné
06.12.2019DF2019/669KOM systém s r.o.
Stránska 3152/4, 974 01 Banská Bystrica
51429641270,00 €kontróla komína a dymovodu
06.12.2019DF2019/668REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
50451685180,00 €paušálna cena os 15.11.2019 do 30.11.2019
06.12.2019DF2019/671SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469262,70 €poplatky za telekomunikačné služby
06.12.2019DF2019/667Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087990,36 €polohopisné a výškopisné zameranie Hronská ul.
06.12.2019DF2019/665PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218275,60 €obálka, papier
06.12.2019DF2019/670SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469196,07 €poplatky za telekomunikačné služby
04.12.2019DF2019/663Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 810 00 Bratislava
3579025360,00 €inzercia
04.12.2019DF2019/664Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €počítačové služby
03.12.2019DF2019/660Kamenárske práce
Magurská 35, 974 01 Banská Bystrica
37592548463,00 €dohodnutá suma za kamenárske práce -pomník
03.12.2019DF2019/658STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
3604043654,00 €odstránenie poruchy na systéme ÚK
03.12.2019DF2019/657DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 160,00 €stravné lístky
03.12.2019DF2019/656REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186221,52 €elektroinštalačné práce
03.12.2019DF2019/659Jossik spol. s.r.o.
Okružná 22, 900 27 Bernolákovo
444506993 750,00 €vypracovanie komple. pasportu
03.12.2019DF2019/662Galileo Corporation s r.o.
925 06 Čierna Voda
47192941478,80 €licenčný poplatok za obdobie 1.12.2019-30.11.2020
03.12.2019DF2019/661SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283280,12 €
03.12.2019DF2019/655REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186789,96 €elektroinštalačné práce v hasične
02.12.2019DF2019/648Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256772,00 €dodávka zemného plynu Nám. SNP 13
02.12.2019DF2019/649Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 135,00 €dodávka zemného plynu
02.12.2019DF2019/651NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101259,22 €servis verejného osvetlenia
02.12.2019DF2019/645MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €čiastkovu platbu 6/10 zadržanej časti ceny diela
02.12.2019DF2019/650IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856107,73 €knihy
02.12.2019DF2019/647Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256160,00 €dodávka zemného plynu Lichardova 111
02.12.2019DF2019/654SPEKTRUM bb
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
17989752330,72 €diár
02.12.2019DF2019/652NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101208,80 €servis obecného rozhlasu
02.12.2019DF2019/653ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183167,45 €nákup spotrebného tovaru
02.12.2019DF2019/646Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 149,00 €dodávka zemného plynu
11. - 2019
29.11.2019DF2019/644Asociácia správcov registratúry
J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno
3792219039,00 €Školenie regystratúra 23.10. 2019 BB
29.11.2019DF2019/643Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 810 00 Bratislava
36653004249,60 €vykonanie úradnej skúšky tech.zariadení regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež
26.11.2019DF2019/642ShowPortal s.r.o
851 10 Bratislava – mestská časť Jaro
47455993350,00 €SAULE- cirkusový workshop Slov. Ľupča 23.11.2019
22.11.2019DF2019/641REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
5045168527,60 €naprevenie kvetináčov pred katol. kostolom
21.11.2019DF2019/640p.k. Solvent SK s.r.o
1, 951 41 Lužianky
44268637181,77 €čistiace, pracovné, dezinfe.prostriedky opatro.
20.11.2019DF2019/639Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratislava
1733534514,40 €splátka za nájom k 25.12. 2019
20.11.2019DF2019/638Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €odber, dopravu a lab. spracovanie vzorky odp. vody
19.11.2019DF2019/636Hana s.r.o.
Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
501333222 409,00 €vypracovanie projektovej dokumentácie
19.11.2019DF2019/637IOS s.r.o
Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča
50268546121,28 €zdravotné šľapky
18.11.2019DF2019/634Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441552,73 €oznámenie o poistnom plnení
18.11.2019DF2019/632Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €prenájom rohoží
18.11.2019DF2019/635FORMEL s.r.o.
Velkolucká 7, 962 31 Veľká Lúka
511438522 000,00 €organizácia podujatia
18.11.2019DF2019/633EFO Consultin s.r.o, Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
36021075600,00 €spracovanie monitorovacej správy
13.11.2019DF2019/627JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €paušálnu odmenu za mesiac nove. 2019
13.11.2019DF2019/626Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124567,80 €poštová karta v mesiaci október /2019
13.11.2019DF2019/628SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770238,61 €spotreba elektriny 1.10. 2019-31.10. 2019
13.11.2019DF2019/631Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006105,76 €rozbor pitných vôd ZŠ Sama Cambela
13.11.2019DF2019/630Banskobystrická regionálna správa ciest, a s.
974 01 Banská Bystrica
368365672 280,00 €vysprávky povrchu dýzovou metódou TURBO
13.11.2019DF2019/629Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008807,55 €dodanie elektriny
11.11.2019DF2019/622SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560360,80 €poskytnuté sociálne služby za mesiac okt./2019
11.11.2019DF2019/625MB TECH BB, s.r.o.
Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
36622524490,00 €HP eliteDESK
11.11.2019DF2019/623Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590111 164,65 €zneškodnenie odpadu
11.11.2019DF2019/624ROyal Nature World s.r.o, Bernolákova 560/10
965 19 Žiar nad Hronom
51786915217,80 €dávkovač a gély MKS-OCÚ
11.11.2019DF2019/621IF Music Foltin Igor, Horná 16
974 01 Banská Bystrica
43612768360,00 €bezdrôtový mikrofónový set
08.11.2019DF2019/619Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
3161753167,31 €ceny pre žiakov do ZŠ
08.11.2019DF2019/617Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531186,98 €čistiace potreby sáčky
08.11.2019DF2019/616Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405360,00 €paušál- zimná údržba 3/2019
08.11.2019DF2019/615Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
408670991 460,66 €oprava ÚK-OÚ
08.11.2019DF2019/620Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560064 229,86 €stočné ČOV
07.11.2019DF2019/612Ing. Miroslav Šiffer CONEX
Školská 532/2, 976 11 Selce
10833293312,00 €oprava na ČOV-signaliz.
07.11.2019DF2019/614PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448017,76 €odvoz odpadu
07.11.2019DF2019/610Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560060,00 €vodné stočné
07.11.2019DF2019/613Tao Scorpi s.r.o.
Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica
31571174432,60 €fólie, samolepky hala, hasičňa, zástavky auto.
07.11.2019DF2019/611Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560060,00 €ZUŠ
06.11.2019DF2019/603DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 600,00 €stravné lístky
06.11.2019DF2019/605Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Monitor áut
06.11.2019DF2019/606SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469205,86 €T-COM
06.11.2019DF2019/604SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832149,24 €Slovnaft PHM
06.11.2019DF2019/601NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101585,92 €servis ver. osv. po zásahu bleskom
06.11.2019DF2019/602PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218233,26 €krabice archivačné do MKS
06.11.2019DF2019/609NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101828,00 €výmena svietidiel verejného osvetlenia
06.11.2019DF2019/607SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469194,89 €T-COM
05.11.2019DF2019/600Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €počítačové služby 10/2019
05.11.2019DF2019/599TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060380,00 €korektúra ĽZ
04.11.2019DF2019/618Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
315955451 503,35 €poistenie majetku
04.11.2019DF2019/586Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256136,00 €mes. platba hasičňa SPP plyn
04.11.2019DF2019/598Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006235,40 €vodné stočné OÚ
04.11.2019DF2019/585Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256655,00 €mes. platba OCÚ plyn SPP
04.11.2019DF2019/584Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256975,00 €mes.platba zdr. stredisko plyn SPP
04.11.2019DF2019/590PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218261,92 €hyg. utierky a jar
04.11.2019DF2019/589SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €podklady pre Ľupčianske zvesti
04.11.2019DF2019/597Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600656,70 €vodné stočné TRHOVISKO
04.11.2019DF2019/592CBS spol. s .r.o
974 01 Kynceľová
36754749106,00 €letecké fotografie
04.11.2019DF2019/595Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006412,42 €vodné stočné MKS
04.11.2019DF2019/591Ives Košice
Čsl. armády 20, 040 01 Košice
0016295725,09 €STP APV WINMATRI- zaplatené
04.11.2019DF2019/588Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
3525752159,20 €dovoz štrku do ZŠ
04.11.2019DF2019/594Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006244,03 €vodné stočné zdravotné stredisko
04.11.2019DF2019/596Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600618,44 €vodné stočné DHZ
04.11.2019DF2019/587Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256964,00 €mes. platba MKS SPP plyn
04.11.2019DF2019/593MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883160,00 €lekárske posudky
10. - 2019
31.10.2019DF2019/579MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €Reg. florbalové stredisko pre deti a mládež
30.10.2019DF2019/576ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183322,42 €nákup spotrebného tovaru
30.10.2019DF2019/582Komíny Ďurčík s.r.o.
Majovského povstanie českého ľudu, 977 01 Brezno
51233428900,00 €kosenie obecného cintorína
30.10.2019DF2019/578Ing. Mária U h r e c k á
Hlavná 204, 951 93 Topoľčianky
430342921 080,00 €spracovanie účtovníctva za I. polrok 2019
30.10.2019DF2019/583NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101828,00 €servis verejného osvetlenia
30.10.2019DF2019/577DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36045144571,68 €tlač a grafické práce - Ľupčianske zvesti
29.10.2019DF2019/581Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
Masarykova 14/A, 080 01 Prešov
3023802150,00 €kancelárske kreslo
28.10.2019DF2019/575Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €laboratorne práce
28.10.2019DF2019/580SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702-96,08 €preplatok VO športová ulica
23.10.2019DF2019/572Marián Ľalík-Autobusová a nákladná doprava
29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
40892565400,00 €preprava autobusom 17.10.2019 - Nowy Targ
23.10.2019DF2019/569WorldOffice BB s.r.o, Zvolenská cesta 3741/13
974 01 Banská Bystrica
5107858954,31 €papierové tácky, pohára a obrúsky
23.10.2019DF2019/570STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436205,39 €Objednávame si u Vás kontrolu plyn. zariadení pred vykurovacím obdobím
23.10.2019DF2019/573divadlo medziBRODway
Nová ulica 30, 976 96 Medzibrod
37997157100,00 €divadelné predstavenie 13.10.2019
23.10.2019DF2019/571Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK
Masarykova 14/A, 080 01 Prešov
302380212 025,00 €Objednávame si u Vás kancelárske stoličky
23.10.2019DF2019/574Robert Kazík - Sl. umelecká agentúra
Gerlachovská 4, 974 01 Banská Bystrica
344821721 000,00 €vystúpenie - ,, Úcta k starším" 28.10.2019
22.10.2019DF2019/568LIM PO s.r.o.
Jesenná 1, 080 01 Prešov
36498980273,50 €Zhotovenie krabičky na insignie a detské deky na uvítanie detí
21.10.2019DF2019/560MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €lekársky posudok
21.10.2019DF2019/565Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545147,16 €poistenie za škodu spôsobenú prev. motor. vozidla Peugeot 207 1.1.2020 - 31.12.2020
21.10.2019DF2019/566Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554538,48 €poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz motor. vozidla 1.1.2020 -31.12.2020 BB694AE
21.10.2019DF2019/563Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545644,02 €poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla BB975BE -1.1.2020-36.6.2020
21.10.2019DF2019/567Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545196,65 €poistenie zodp. za škodu spôsob. motor. vozidl. Škosa 706 - hasič. auto BB320BS 1.1.2020 - 31.12.2020
21.10.2019DF2019/561Ives Košice
Čsl. armády 20, 040 01 Košice
0016295725,09 €školenie-organ. pre informat. verej. správy
21.10.2019DF2019/562DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
3158033579,80 €odborné zabezpečenie psa
21.10.2019DF2019/564Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554567,69 €poistenie za škodu spôsobenú prevádz.motor. vozidla UNC 1.1.2020 -31.12.2020
18.10.2019DF2019/559Renáta Dubšíková RESET, Hronská 49
976 13 Slovenská Ľupča
34989897576,00 €objednávame si u Vás-zaškolenie obsluhy-plynové kotle
17.10.2019DF2019/558Kremix plus
Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica
36364991389,40 €montáž vzduchotechnického potrubia
16.10.2019DF2019/555Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
47414766182,01 €objednávame si u Vás -podlaha MKS
16.10.2019DF2019/556Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006105,76 €Laboratórne spracovanie vzorky vody ku kolaudácii Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež
16.10.2019DF2019/557Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236431,25 €výmena rohoží + prenájom
16.10.2019DF2019/554GEOPLAN Ing. Marek Čilík
Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
31061591260,00 €Vypracovanie GP haly " Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež "
16.10.2019DF2019/553PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €paušal za 3.Q. 2019- BOZP, OPP, PZS
15.10.2019DFO2019/24Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - ČOV
14.10.2019DF2019/551Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467400,40 €vyučtovanie spotr.elektriky ČOV Partizánska
14.10.2019DF2019/546REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186144,00 €objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie v objektoch
14.10.2019DF2019/549STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436169,58 €Objednávame si u Vás kontrolu plyn. zariadení pred vykurovacím obdobím-oprava kotlov MKS
14.10.2019DF2019/550STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436301,39 €Objednávame si u Vás kontrolu plyn. zariadení pred vykurovacím obdobím-výmena servopohonu -zdrav stredisko
14.10.2019DF2019/552Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124460,20 €poštovné
14.10.2019DF2019/547Slovenská národná knižnica
Nam.J.C.hronského 1, 036 01 Martin
3613851766,39 €servisný poplatok
14.10.2019DF2019/548PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182167,10 €objednávame si na dovybavenie kancelárie v MKS kancel.potreby
11.10.2019DF2019/545Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590111 857,57 €zneškodnenie odpadu + zakonný poplatok
11.10.2019DF2019/544Internet Mall Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, Bratislava
810 00 Bratislava
3595022663,40 €čistič na okná "Kärcher WV 2 Premium "
11.10.2019DF2019/540Pavol Koza, Mierová 4, Slovenská Ľupča
976 13 Slovenská Ľupča
43185428858,10 €objednávame si u Vás renováciu okien a dverí v MKS
11.10.2019DF2019/542Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521391,00 €Objednávame si u Vás nákladnú dopravu a práce minibágrom KUBOTA
11.10.2019DF2019/541JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €právne služby mesiac október 2019
11.10.2019DF2019/543SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077025,02 €vyúčtovanie spotreby elektriky za obdobie 1.9.2019-30.9.2019
10.10.2019DF2019/533IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
0067885676,44 €objednávame si knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu
10.10.2019DF2019/537Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087240,00 €Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na pozemok parc.č.C KN 1146/2 z dôvodu zámeny pozemku v k.ú.Slov.Ľupča podľa prilož.snímky
10.10.2019DF2019/536SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560367,20 €poskytnutie sociálnych služieb 9/2019
10.10.2019DF2019/539SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469195,98 €poplatky za telekomunikačné služby
10.10.2019DF2019/531IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
0067885656,34 €Knihy do knižnice podľa vlas.výberu
10.10.2019DF2019/532IKAR a.s.
Miletičova 23, 810 00 Bratislava
00678856201,67 €objednávame si knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu
10.10.2019DF2019/535Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
Družstevná 232/2, 040 01 Košice
5142426630,00 €odborný seminár - Kočíková
10.10.2019DF2019/538INDUSTRIAL COLOR s.r.o
Mičínska cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
4465877060,60 €riedidlo FARBY
10.10.2019DF2019/534Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská
976 46 Valaská
4086709922 422,71 €Rekonštrukcia kotolne MŠ
09.10.2019DF2019/528REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186432,00 €Pravidelná revízia objektu Zdravotné stredisko
09.10.2019DF2019/527AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
366516721 080,00 €Prevádzkové služby ČOV
08.10.2019DF2019/529Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Školenie
08.10.2019DF2019/530Žilina projekt, s.r.o.
Karpatská 8402/9A, 010 01 Žilina
45385980360,00 €vypracovanie PD skutočného vyhotovenie na akciu regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež
07.10.2019DF2019/515Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531109,46 €ADVIK- OFK
07.10.2019DF2019/523Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441161,17 €Poistenie auta PEUGEOT 207
07.10.2019DF2019/518NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101801,31 €Osvetlenie prechodou predchodcov OÚ, JEDNOTA
07.10.2019DF2019/516Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €Lab. spracovanie vzorky odp. vody
07.10.2019DF2019/522K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186354,24 €Oprava čerpadla ČOV
07.10.2019DF2019/520SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832131,35 €Slovnaft PHM
07.10.2019DF2019/517Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688120,00 €Prevod údajov ekonom.
07.10.2019DF2019/521Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531232,79 €ADVIK-OÚ
07.10.2019DF2019/525Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560063 627,92 €Stočné verejné priestranstvá
07.10.2019DF2019/519Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688350,00 €Sys. podpora URBIS (1.10.2019-31.12.2019)
07.10.2019DF2019/526Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €Commander services s.r.o monitor.
07.10.2019DF2019/524Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560064 555,33 €Stočné ČOV
04.10.2019DF2019/514Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56, 810 00 Bratislava
36653004120,00 €Posúdenie dokumentácie plynové zaridenia florbalové stredisko pre deti a mládež
04.10.2019DF2019/510NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101344,71 €Servis ver. osvetlenie
04.10.2019DF2019/512Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483891 923,86 €Hasičňa dodávka a montáž 3 ks dverí
04.10.2019DF2019/513Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 074,33 €kosenie ver.priestranstiev
04.10.2019DF2019/511Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
43848389115,00 €MKS vchodové dvere kovania OU vchodové dvere oprava
04.10.2019DF2019/507PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Odvoz odpadu bytovka MV
04.10.2019DF2019/508ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
5062618368,09 €Železiarstvo
04.10.2019DF2019/509NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101251,58 €Chata LOPUŠINY solár. osvetlenia
03.10.2019DF2019/504MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €Čiastková platba reg. florbalové stredisko
03.10.2019DF2019/506Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688330,00 €Konferencia URBIS
03.10.2019DF2019/505DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
3604514413,42 €Vizitky - starosta
02.10.2019DF2019/500Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256590,00 €SPP-ZDR stredisko
02.10.2019DF2019/502Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800672,60 €SEZAKO
02.10.2019DF2019/503MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883130,00 €Lekársky posudok
02.10.2019DF2019/497Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256396,00 €SPP-OCÚ
02.10.2019DF2019/499Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256583,00 €SPP-Hasičňa
02.10.2019DF2019/501ANTE S s.r.o.
Zvolenská cesta 14047/131, 974 01 Banská Bystrica
36044563544,50 €Mydlá a krémy (dôchodcovia)
02.10.2019DF2019/498Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525682,00 €SPP-Hasičňa
01.10.2019DF2019/608DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 700,00 €stravné lístky na 10/2019
01.10.2019DF2019/496DALI PRINT
Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica
003138236 950,00 €Rekonštrukcia tribúny-OFK
01.10.2019DF2019/495MB TECH BB, s.r.o.
Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
36622524308,00 €PC a monitor
09. - 2019
30.09.2019DF2019/471Ing. Juraj Serafín
010 01 Žilina
46912975540,00 €kresliace práce hala
30.09.2019DF2019/473MIBA SK s.r.o
Továrenská 44, 976 31 Vlkanová
36623041448,19 €dodávka a montáž roliet MKS
30.09.2019DF2019/472KOM systém s r.o.
Stránska 3152/4, 974 01 Banská Bystrica
51429641180,00 €potvrdenie o preskúšaní komína hala
30.09.2019DF2019/494Juraj Kmeťo
Poluvsie 189, 013 13 Rajecké Teplice
44159579350,00 €energetický certifikát florbalová hala
26.09.2019DF2019/467Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688192,96 €konzultácie
26.09.2019DF2019/483TifanTEXs.r.o.
ul.Hlavná 623, 951 36 Lehota
45955824119,10 €oblečenie hasičňa
26.09.2019DF2019/468INDUSTRIAL COLOR s.r.o
Mičínska cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
44658770820,20 €farby a riedidlá FK
26.09.2019DF2019/469Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318237,55 €tonery
26.09.2019DF2019/492TifanTEXs.r.o.
ul.Hlavná 623, 951 36 Lehota
4595582431,80 €hasična - tovar oblečenie
26.09.2019DF2019/470PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182-41,56 €dobropis k fa 2019022428
26.09.2019DF2019/493SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d
810 00 Bratislava
0017845480,40 €hudobná produkcia Ľupčianska vatra
25.09.2019DF2019/464PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048349,08 €práškové has. prístroje, montáž, správa
25.09.2019DF2019/465Bujňák Ján, prof. Ing.
Univerzitná 8215/1, 010 01 Žilina
572,00 €kontrola mosta
25.09.2019DF2019/491Alianz- Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava
00151700186,66 €poistenie auta Renault
25.09.2019DF2019/466STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436746,40 €kontrola plyn. zariadení
24.09.2019DF2019/489PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218218,36 €dovybavené kanc. v MKS
24.09.2019DF2019/490IOS s.r.o
Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča
502685461 386,00 €dodaný tovar- uterák objednávka č.108/2019
23.09.2019DF2019/487Žilina projekt, s.r.o.
Karpatská 8402/9A, 010 01 Žilina
45385980360,00 €vypracovanie PD skutočného vzhotovenia vzduchote.
23.09.2019DF2019/488Banskobystrická regionálna správa ciest, a s.
974 01 Banská Bystrica
3683656724,00 €vyjadrenie inž. siete pri kríži
23.09.2019DF2019/485MIKROHUKO spol. s.r.o
974 01 Banská Bystrica
31560806179,52 €opakovač v MKS
23.09.2019DF2019/486ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183161,14 €železiarstvo tovar
20.09.2019DF2019/463MIKROHUKO spol. s.r.o
974 01 Banská Bystrica
3156080675,42 €práce na vnútorných telef. rozvodoch
20.09.2019DF2019/462A - Z GASTRO s.r.o
Tatranská 88, 974 01 Banská Bystrica
46586831327,60 €nákup termoregulačných varičov
18.09.2019DF2019/460PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218233,30 €čistiace a hygienické potreby
18.09.2019DF2019/461PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182568,12 €
18.09.2019DF2019/459Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €pranie a prenájom rohoží
17.09.2019DF2019/484WEBHANDS s.r.o
Dolná ulica 398/25, 976 11 Selce
48285706100,00 €Vatra: vystúpenie bandaska
16.09.2019DF2019/458Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441210,66 €poistenie havarijné RENAULT
16.09.2019DFO2019/18Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park jarmok
16.09.2019DFO2019/17Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
16.09.2019DF2019/457Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008362,35 €nedoplatok elektrina ČOV
15.09.2019DFO2019/19SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702665,00 €Stála platba elektrina 9/2019
15.09.2019DFO2019/22SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702687,00 €Stála platba elektrina 9/2019
15.09.2019DFO2019/20SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702665,00 €Stála platba elektrina 9/2019
15.09.2019DFO2019/21Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008362,35 €Energie - park
11.09.2019DF2019/455SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560364,00 €sociálne služby p. Technovská
11.09.2019DF2019/454JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626524,78 €právne služby
11.09.2019DF2019/456SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702-57,74 €preplatok El. energie
11.09.2019DF2019/453K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186535,92 €ČOV inštalacia systému
10.09.2019DF2019/481Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124288,90 €poštové služby 8/2019
10.09.2019DF2019/479Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547250,00 €MKS-sieť
10.09.2019DF2019/480MEDEL,s.r.o.
Školská 10, 976 13 Slovenská Ľupča
366807963 120,00 €PD el. inštal. projektu budov. prkov zel. infraštr
10.09.2019DF2019/482Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159019 701,90 €zneškodnenie odpadu
09.09.2019DF2019/477Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €labor. sprac. vzorky odpad.vody
09.09.2019DF2019/478SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469215,50 €T Com
06.09.2019DF2019/451Obec Podkonice
Podkonice 178, 976 41 Podkonice
00313670100,00 €stavanie podia
06.09.2019DF2019/452PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448017,76 €odvoz odpadu Bytovka
05.09.2019DF2019/450Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560068 215,07 €vodne stočné ČOV
04.09.2019DF2019/449PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182112,56 €zaradovače - kancelárske potreby
04.09.2019DF2019/446SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832150,55 €PHL
04.09.2019DF2019/447REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
504516851 011,60 €oprava poklopu Mlynská
04.09.2019DF2019/448Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €monitor autá
03.09.2019DF2019/443Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256189,00 €plyn Zdr. stredisko
03.09.2019DF2019/445Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €pičítačové služby
03.09.2019DF2019/440Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525627,00 €SPP prav. platba požiarná zbrojnica
03.09.2019DF2019/441Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256187,00 €plyn MKS
03.09.2019DF2019/442Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256127,00 €plyn OCÚ
03.09.2019DF2019/444REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
501711861 164,00 €revízia ČOV
08. - 2019
30.08.2019DF2019/439CBS spol. s .r.o
974 01 Kynceľová
36754749180,00 €Aerofoto - Jeseň 2019 záloha
30.08.2019DF2019/438Iuris Servis s.r.o, Lazová 64, Banská Bystrica
47233214300,00 €hudobná produkcia - Vatra
28.08.2019DF2019/437DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 480,00 €starvne lístky 9/2019
27.08.2019DF2019/436Miroslav Šávolt
976 33 Poniky
43678785250,00 €prenájom mpárty stanov - Annabál
27.08.2019DF2019/433Daniela Mezovská
Záhradná733/50, 976 13 Slovenská Ľupča
4771711420,00 €spílenie stromu za MKS
27.08.2019DF2019/435Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
31582117240,00 €drevo - Vatra
26.08.2019DF2019/432MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava
45325600360,00 €sumarizácia dát KN
26.08.2019DF2019/430Disig a.s.
Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava
3597594635,00 €čipové karty
26.08.2019DF2019/431CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
10833293307,00 €oprava GSM brány
22.08.2019DF2019/476DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
36056081592,10 €svietidlo, hadice, impregračný sprey
22.08.2019DF2019/475DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
360560812 559,90 €Pracovná odev,obuv, prilby a ochranná filt. maska
22.08.2019DF2019/428MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883130,00 €lekárska posudková činnosť
22.08.2019DF2019/429Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €prenájom rohožiek
22.08.2019DF2019/474MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €čiastková platba 3/10 multif. hala reg.florbalové stredisko pre deti a mládež
20.08.2019DF2019/427PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218258,20 €papierové poháre
20.08.2019DF2019/426REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
50171186540,00 €pravidelná revízia objektu Prečerpávacia stanica
19.08.2019DF2019/434Mountfield SK s.r.o.
Kollárova 85, 036 01 Martin
363771471 380,00 €benzínová kosačka
19.08.2019DF2019/425Ivan Kulfas-NAVIS
Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča
35257521442,89 €nákladnú dopravu a práce minibágrom KUBOTA
16.08.2019DF2019/424Adrián Kúdelka
Dolná 75/7, 97613 Slovenská Ľupča
45303339331,92 €oprava zámkovej dlažby v chodníku na Dolnej ulici
15.08.2019DFO2019/15Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
15.08.2019DFO2019/23SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702637,00 €Stála platba elektrina 8/2019
15.08.2019DFO2019/16Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008165,00 €Energie - park
13.08.2019DF2019/421SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469196,38 €telekomunikačné služby - pevná linka k 1.7. 2019
13.08.2019DF2019/413TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
446608211 592,00 €požiarné dvere MŠ
13.08.2019DF2019/414Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124361,85 €poštovné 7/2019- zaučtovanie poštovná karta
13.08.2019DF2019/422SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469200,03 €telekomunikačné služby - pevná linka 1.8. 2019
13.08.2019DF2019/419SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469209,58 €telekomunikačné služby 1.8. 2019
13.08.2019DF2019/420SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560354,40 €poskytnutie soc. služieb 7/2019 -Technovská
13.08.2019DF2019/423Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €monitor. SK On-line
13.08.2019DF2019/416Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124753,25 €poštovné 6/2019- zaučtovanie poštová karta
13.08.2019DF2019/415Komíny Ďurčík s.r.o.
Majovského povstanie českého ľudu, 977 01 Brezno
51233428900,00 €kosenie obecného cintorína
13.08.2019DF2019/417SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283293,25 €EVO 95
13.08.2019DF2019/418SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469211,93 €telekomunikačné služby
12.08.2019DF2019/408Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008309,20 €dodávku s distribúciu elektriny
12.08.2019DF2019/410Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €odber a lab. spracovanie vzorky odpadových vôd
12.08.2019DF2019/412Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590110 828,42 €zneškodnenie odpadu
12.08.2019DF2019/409SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770272,79 €spotreba elektriny 1.7.2019 - 31.7.2019 preplatok
12.08.2019DF2019/411JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €právne úkony 8/2019
08.08.2019DF2019/406Ing. arch. Emil Križo
Jabloňova 1, 976 13 Slovenská Ľupča
453087994 650,00 €budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
08.08.2019DF2019/405SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d
810 00 Bratislava
00178454243,36 €SOZA fašiangova veselica
08.08.2019DF2019/407SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077023 311,00 €dodávku elektriny
07.08.2019DF2019/403Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560065 952,78 €stočné zdravotné stredisko
07.08.2019DF2019/402Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560065 846,10 €stočné ČOV
07.08.2019DF2019/401Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006106,68 €vodné stočné zdravotné stredisko
07.08.2019DF2019/404VKÚ Harmanec s.r.o
974 01 Kynceľová
467477702 052,00 €skladané mapy
06.08.2019DF2019/400Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531158,20 €farby, pracovné rukavice čistiace potreby - MKS
05.08.2019DF2019/395TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060372,00 €Ľupčianske zvesti korektúra
05.08.2019DF2019/397Daniela Mezovská
Záhradná733/50, 976 13 Slovenská Ľupča
47717114200,00 €orezanie drevín pri potoku Ľupčica
05.08.2019DF2019/398SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €podklady pre tlač Ľupčianskych zvestí č.3/ 2019
05.08.2019DF2019/399ZEMO - Moravčík, s.r.o.
Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča
50626183191,72 €nákup spotrebného tovaru
05.08.2019DF2019/396PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €odvoz odpadu za uvedené mesiace roku 2019
02.08.2019DF2019/394Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €SPP prav. platba1. mája S.Ľ
02.08.2019DF2019/393Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525664,00 €SPP prav. platba OÚ SNP 13
02.08.2019DF2019/392Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525613,00 €SPP prav. platba požiarná zbrojnica
02.08.2019DF2019/390Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €SPP prav. platba SNP2 MKS
02.08.2019DF2019/391eR STAR, s.r.o.
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
36648752264,00 €
01.08.2019DF2019/389Michal Macko - BPS
Tulská 2238/5, Zvolen
4196962690,95 €tlačidlový ručný vysielač
07. - 2019
31.07.2019DF2019/384Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006144,59 €tzržnica vodné stočné
31.07.2019DF2019/386Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006585,23 €MKS vodné stočné
31.07.2019DF2019/388Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €počítačové služby
31.07.2019DF2019/383PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218247,12 €odkladacie mapy, korektory
31.07.2019DF2019/385Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006274,58 €obecný úrad vodné stočné
31.07.2019DF2019/387Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600621,83 €hasičská zbrojnica vodné stočné
29.07.2019DF2019/382DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 280,00 €stravný lístok 4.00 €
29.07.2019DF2019/380DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36045144574,08 €ľupčianske zvesti
29.07.2019DF2019/381Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006130,57 €oprava vodovotnej prípojky
26.07.2019DF2019/377PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182137,19 €kancelírske potreby,lepidlo,bločky, kist. spony
26.07.2019DF2019/378PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182112,12 €hyg. potreby,WC gel, osviežovač vzduchu
26.07.2019DF2019/328Komíny Ďurčík s.r.o.
Majovského povstanie českého ľudu, 977 01 Brezno
51233428900,00 €Kosenie cintorína
26.07.2019DF2019/379MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €čiastkovú platbu 2/10 zadržanej ceny diela zmluva č. 1/2018 zo dňa 24.1.2018
26.07.2019DF2019/329Príma banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 01 Žilina
3157595160,00 €informácie auditorovi
25.07.2019DF2019/327PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182173,47 €obalky, doručenky do vlastných rúk rozraďovač
24.07.2019DF2019/375Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €výmera rohoží
24.07.2019DF2019/376MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €lekársky posudok
23.07.2019DF2019/373Roman Hromada
Za nožiarňou 1102/17, 976 13 Slovenská Ľupča
5200763465,00 €servisné práce - čistenie a dezinfekciu klimatizač jednotiek
23.07.2019DF2019/374Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318328,78 €tonery
23.07.2019DF2019/372Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
32010087218,40 €GP p.č.3018/1 lokalita Hore Jarky
22.07.2019DF2019/371CONEX Ing. Miroslav Šiffer
976 11 Selce
1083329342,00 €programovanie
19.07.2019DF2019/369Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 350,00 €kosenie ver. priestranstva
18.07.2019DF2019/365Ing. Mária Huštáková
Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica
32013892900,00 €auditorské práce
18.07.2019DF2019/368Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
3602204760,00 €nájom pozemok ČOV kanaliz. Slov.Ľupča
18.07.2019DF2019/366Drahomír Pšenák
Jelšová 12, 974 01 Banská Bystrica
44512619204,00 €oprava kopírov.stroja prízemie
18.07.2019DF2019/367Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047134,04 €vodné ČOV SĽ
17.07.2019DF2019/363Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €lab.sprac.vzorky odp. vody ĆOV
17.07.2019DF2019/364SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832127,14 €EVO 95
15.07.2019DFO2019/13Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park jarmok
15.07.2019DFO2019/14Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
12.07.2019DF2019/361Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159018 219,58 €odvoz komunálneho odpadu
12.07.2019DF2019/360SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560364,00 €sociálna služba
12.07.2019DF2019/362Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008186,76 €SSE nedoplatok ĆOV
11.07.2019DF2019/359JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €odmena za právne úkony
08.07.2019DF2019/355Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €monitor aút 2x
08.07.2019DF2019/353Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688350,00 €systémová podpora URBIS
08.07.2019DF2019/354JURSO s.r.o.
Mateja Bela 7, 974 01 Banská Bystrica
50036637250,00 €tepovanie kobercov
08.07.2019DF2019/358Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554559,99 €Poistenie-majetok
08.07.2019DF2019/352Miamar s.r.o.
Chmeľová č.3, 080 01 Prešov
476114211 600,00 €Zlepšenie kľúčových kompeténcii žiakjov ZŠ
08.07.2019DF2019/357Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545338,28 €Poistenie-majetok
08.07.2019DF2019/350Advik,s.r.o.
Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča
31617531102,52 €ADVIK nákup 6/2019
08.07.2019DF2019/356PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €odvoz odpadu bytovka MV SR
08.07.2019DF2019/351Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
360220478 752,43 €stočné ČOV SĽ
04.07.2019DF2019/347AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
366516721 080,00 €poskytovanie prev. služieb kanalizý. a ČOV SĽ
04.07.2019DF2019/348Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
360220473 434,95 €stočné verejné priestranstvá
04.07.2019DF2019/349Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
3663112465,61 €časopisy
04.07.2019DF2019/346PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €Bozp 2.Q2019
03.07.2019DF2019/345PESTICO s.r.o
Družstevná 105, 976 32 Badín
36028428142,80 €zmes CLINIC UP,20 l
02.07.2019DF2019/344Jarmila Zacher Pajpachová
Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad
4523900220,00 €knihy
01.07.2019DF2019/337SPEKTRUM bb
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
17989752699,96 €kladkostroj
01.07.2019DF2019/341Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €SPP MKS
01.07.2019DF2019/338Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €poskytovanie počítačových služieb
01.07.2019DF2019/343Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €prenájom rohoží
01.07.2019DF2019/342Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €SPP zdravotné stredisko
01.07.2019DF2019/340Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525664,00 €SPP OCÚ
01.07.2019DF2019/339Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525613,00 €zemný plyn-SPP hasičňa
06. - 2019
28.06.2019DF2019/333Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688191,52 €Konzultácie MADE
28.06.2019DF2019/334MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €posudková činnosť
28.06.2019DF2019/332DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
3158033595,47 €Dodávka dopravných značiek
26.06.2019DF2019/336MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
455277259 966,84 €reg. flórbalové stredisko pre deti a mládež
26.06.2019DF2019/330DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 520,00 €Stravné lístky
26.06.2019DF2019/331SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283290,83 €Slovnaft PHL 5/2019
26.06.2019DF2019/335MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772510 953,53 €reg. flórbalové stredisko pre deti a mládež
25.06.2019DF2019/325Michal Majer MM MONT
1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča
438483893 350,00 €kosenieverejných priestranstiev
21.06.2019DF2019/326Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087993 200,00 €Regionálne flórbalové stredisko stavebný a tech
21.06.2019DF2019/269NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101184,67 €Serv is verejného osvetlenia
20.06.2019DF2019/322BITUNOVA SPOL. S R.O.
Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
30228247132,00 €suchá asvaltová drť
20.06.2019DF2019/323BITUNOVA SPOL. S R.O.
Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
3022824711,52 €nákup penetrák
20.06.2019DF2019/320SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d
810 00 Bratislava
0017845426,40 €SOZA deň detí
20.06.2019DF2019/321Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €laboratórne spracovanie vzorky odpadovej vody
20.06.2019DF2019/324KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Maršíkovska 615, Velké Losiny
26808919291,85 €ČOV- servisný set
17.06.2019DF2019/319Ing. Mária Huštáková
Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica
320138921 600,00 €Audit
17.06.2019DF2019/317Ing. Pacerová Alena
Lesnícka 29, 976 13 Slovenská Ľupča
5007867495,00 €odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti-pozemok
17.06.2019DF2019/316Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
3663112465,61 €predplatné časopisy
17.06.2019DF2019/318Ing. Pacerová Alena
Lesnícka 29, 976 13 Slovenská Ľupča
50078674102,00 €odpredaj pozemku Ing. Fodor
15.06.2019DFO2019/11Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park
15.06.2019DFO2019/12Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
14.06.2019DF2019/313JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626524,78 €odmena za právne úkony 6/2019
14.06.2019DF2019/315Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006855,54 €neoprávnené vypúštanie odpadových vôd
14.06.2019DF2019/312TOP - MONT SK s.r.o
976 65 Bacúch
44660821936,00 €autobusové zástavky-výmena tabúľ
14.06.2019DF2019/314PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182164,86 €kancelárske papiere, pákový šanón
13.06.2019DF2019/311SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d
810 00 Bratislava
00178454120,00 €SOZA jarmok
13.06.2019DF2019/310K a K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy
64833186927,36 €servisné práce na ČOV
13.06.2019DF2019/309Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901223,18 €zneškodnenie odpadu
13.06.2019DF2019/293Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Odborný semnár-starosta
12.06.2019DF2019/305Slovenská sporitelňa, a.s.
Tomášikova 48, 83237 Bratislava
0015165378,00 €SLSP Potvrdenie Bank operátora
12.06.2019DF2019/306SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560367,20 €sociálna služba 5/2019 Technovská Júlia
12.06.2019DF2019/308B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 810 00 Bratislava
2022691924848,40 €Kartotéky - nábytok
12.06.2019DF2019/304Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318489,62 €nákup tonerov
11.06.2019DF2019/307Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467197,78 €SSE nedoplatok ČOU
10.06.2019DF2019/303Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124108,35 €poštovné 5/2019 zučtovanie poštovnej karty
10.06.2019DF2019/300SG Security s.r.o.
Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica
44823266486,20 €turičný jarmok SBS
10.06.2019DF2019/301SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702-11,77 €Preplatok
10.06.2019DF2019/302ŠK Biathlon Mania
Lipová 6459/4, 974 01 Banská Bystrica
42317002120,00 €deň detí - športové aktivita
07.06.2019DF2019/297Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590110 240,81 €zneškodnenie odpadu z domácností komunálny odpad
07.06.2019DF2019/299Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545644,02 €zodpov. za škodu BB 975 BE Požiarné auto
07.06.2019DF2019/298Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560069 038,17 €stočné-ČOV
07.06.2019DF2019/296Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €monitoring áut
03.06.2019DF2019/291DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
3158033579,80 €odborné zabezpečenie psa
03.06.2019DF2019/292SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
357634690,87 €telekomunikačné služby
03.06.2019DF2019/288PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448017,76 €odvoz odpadu
03.06.2019DF2019/285MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
03.06.2019DF2019/284Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525614,00 €Plyn - Hasičňa
03.06.2019DF2019/294RAUSA s.r.o.
Družby 4, 974 01 Banská Bystrica
36835854305,04 €kominárske služby
03.06.2019DF2019/295Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €SPP-zdravotné stredisko
03.06.2019DF2019/290Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688450,00 €Konferencia š.s. 20191212 Made
03.06.2019DF2019/286Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525666,00 €Plyn- OcÚ
03.06.2019DF2019/287Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256155,00 €Plyn- MKS
03.06.2019DF2019/289SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469206,96 €Telefóny
05. - 2019
31.05.2019DF2019/278Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €Počítačové služby
31.05.2019DF2019/283Komíny Ďurčík s.r.o.
Majovského povstanie českého ľudu, 977 01 Brezno
51233428900,00 €Kosenie cintorína
30.05.2019DF2019/282DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 330,00 €Stravné lístky - DOXX
29.05.2019DF2019/277ADAM KRTKO s.r.o.
Hviezdoslavova 751/56, 974 01 Banská Bystrica
46355979135,00 €čistenie kanalizácie
28.05.2019DF2019/281REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
501711861 408,56 €elektroinštalačné práce na turičný jarmok 2019
28.05.2019DF2019/279Asset Group, s.r.o.
Zlatá č. 29, 974 01 Banská Bystrica
44527187500,00 €vypracovanie KUZ za rok 2018
27.05.2019DF2019/276MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava
45325600600,00 €ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
27.05.2019DF2019/273František Nemec STAVREM s.r.o.
Boldocká 1, 903 01 Senec
5036744783 458,19 €dodávka a montáž športovej podlahy ZŠ Sama Cambela
27.05.2019DF2019/274D + K servis, s.r.o.
Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
36824631196,80 €oprava UNC duša pneumatiky servisné práca
27.05.2019DF2019/280Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €výmera rohoží
27.05.2019DF2019/275Ivan Predajniansky
Lučatín 42, 976 61 Lučatín
4418305440,00 €Likvidácia pňa na Školskej ulici v Slovenskej Ľupč
23.05.2019DF2019/271PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218261,20 €kancelársky papier
22.05.2019DF2019/267SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832110,77 €PHL
21.05.2019DF2019/270NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101109,91 €Servis obecného rozhlasu
21.05.2019DF2019/272Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €Rozbor vody ČOV
21.05.2019DF2019/268Slovenský červený kríž
Pod Urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica
00416045180,00 €Zdravotná asistenčná služba
17.05.2019DF2019/264Jaroslav Prašovský
Niva 19, 976 96 Medzibrod
3375849248,00 €Návleky - výzdoba jarmok
17.05.2019DF2019/266Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688206,72 €Konzultácie a školenie Made
17.05.2019DF2019/265TOI TOI + DIXI s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 810 00 Bratislava
36383074633,60 €Prenájom TOI - toaletná kabína
15.05.2019DFO2019/10Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
15.05.2019DFO2019/9Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park
15.05.2019DF2019/261eR STAR, s.r.o.
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
366487522 724,00 €Územný plán - Slovenská Ľupča - Záhradná ulica
15.05.2019DF2019/262MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
15.05.2019DF2019/258JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právne služby 4/2019
15.05.2019DF2019/260GLOSS art. s.r.o.
Nové Košariská 2507, 900 42 Dunajská Lužná
505746471 500,00 €Hudobné vystúpenie LADY COLORS
15.05.2019DF2019/259SERIGRAFIKA s.r.o.
M. Hattalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica
43963617237,36 €Tričká - jarmok
14.05.2019DF2019/249Mgr.Veronika Paulovičová
810 00 Bratislava
409911481 500,00 €Moderovanie jarmok
14.05.2019DF2019/248Klub športového šermu -TresC
Malinovského 1, 960 01 Zvolen
3799249800,00 €vystúpenie Čo Slováci dali svetu a svet Slovákom
14.05.2019DF2019/254SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787650,00 €Podklady-pre tlač Ľupčianke zvesti
14.05.2019DF2019/251Peter Chabada
Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča
41859928119,84 €Komponenty na jarmočné stánky-opravy stánkov
14.05.2019DF2019/247Agentúra 83, s.r.o.
Sokolská 143, 908 72 Závod
47703946110,00 €Hudobné vystúpenie spev. skupiny Borovô
14.05.2019DF2019/250SK COSMOPOLIT s.r.o.
Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča
36660787156,00 €Ubytovanie účinkujúcich - Jarmok
13.05.2019DF2019/236AGENT Media s.r.o.
Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce
45611921999,00 €Ozvučenie jarmok
13.05.2019DF2019/256SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702266,71 €Elektrina
13.05.2019DF2019/246TATRAPLAN, s.r.o.
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
3160060372,00 €Jazyková korektúra textov Ľupčianske zvesti
13.05.2019DF2019/263SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560364,00 €Sociállne služby 4/2019
13.05.2019DF2019/237MB TECH BB, s.r.o.
Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
36622524189,00 €Počítač ČOV
13.05.2019DF2019/257SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077023 788,00 €Elektrina
10.05.2019DF2019/252LIM PO s.r.o.
Jesenná 1, 080 01 Prešov
36498980612,40 €Taška s potlačou, obal s potlačou, pero s potlačou
10.05.2019DF2019/239Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
483284053 350,00 €Kosenie, verejných priestranstiev
10.05.2019DF2019/241Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560063 686,00 €Pokuta za neoprávnené vypúšťanie vôd
10.05.2019DF2019/253Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159018 838,24 €Vývoz KO
10.05.2019DF2019/244Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560064 017,97 €Voda-ČOV
10.05.2019DF2019/238DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36045144574,08 €Tlač-Lˇupčianske zvesti
10.05.2019DF2019/240Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €GPS autá
10.05.2019DF2019/243Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
48328405580,00 €Montáž plastových okien Hasičňa
10.05.2019DF2019/245Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006113,40 €Voda- Trhovisko
10.05.2019DF2019/242SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469199,34 €Telefóny
09.05.2019DF2019/235Vrbovské vŕby Andrej Jobus
M.R.Štefánika 39/44, 922 03 Vrbové
00108385400,00 €Hudobná produkcia
07.05.2019DF2019/234Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124131,20 €Poštovné 2019
06.05.2019DF2019/233Štefan Francisci
Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
32000057319,50 €Vývoz kalov z prečerpávačky
06.05.2019DF2019/232PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Zneškodnenie odpadu - Komunál
03.05.2019DF2019/222SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469208,43 €Telefóny
03.05.2019DF2019/231Agentúra 83, s.r.o.
Sokolská 143, 908 72 Závod
477039465 000,00 €Hudobné vystúpenie Hex
02.05.2019DF2019/226Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525633,00 €Plyn - Hasičňa
02.05.2019DF2019/219MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
02.05.2019DF2019/223Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256235,00 €Plyn- ZS
02.05.2019DF2019/220PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182112,80 €sKARTOVAčKA
02.05.2019DF2019/218SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469202,87 €Telefóny
02.05.2019DF2019/224Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256232,00 €Plyn- MKS
02.05.2019DF2019/230Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006318,08 €Voda- ZS
02.05.2019DF2019/228Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600648,26 €Voda- Hasičňa
02.05.2019DF2019/227Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006227,52 €Voda- OcÚ
02.05.2019DF2019/221Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €Počítačové služby-4/2019
02.05.2019DF2019/229Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006682,06 €Voda- MKS
02.05.2019DF2019/225Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256158,00 €Plyn- OcÚ
04. - 2019
30.04.2019DF2019/215Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318284,50 €Tonery 6ks
30.04.2019DF2019/217Bc. Marianna Rojíková
Za nožiarňou 66, 976 13 Slovenská Ľupča
4706599166,00 €Medaila s trikolórou
29.04.2019DF2019/214Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236431,25 €Prenájom rohoží
26.04.2019DF2019/370DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 520,00 €Stravné lístky
26.04.2019DF2019/212Ing.Alena Pacerová
976 13 Slovenská Ľupča
0000000074,07 €Znalecký posudok - pozemky
25.04.2019DF2019/211PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218276,50 €Kancelárske potreby-papier A4
23.04.2019DF2019/201ASTRIUM s.r.o.
Hlavná 73A, 927 15 Šaľa
4426916113 867,37 €Výmena umeleého trávnika na multifunkčnom
18.04.2019DF2019/213Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €Vzorky-vody rozbor
18.04.2019DF2019/216Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
315958041 286,28 €Dodávka materiálu
16.04.2019DF2019/199Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441640,13 €Poistenie podnik. 01.01.-01.04.2019
16.04.2019DF2019/200Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vajnorská 100, 810 00 Bratislava
00585441649,59 €Poistenie podnik. 01.04.-01.07.2019
16.04.2019DF2019/198EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
Košická 6, 810 00 Bratislava
3648516193,47 €Doména Slovenská Lupca
15.04.2019DF2019/207Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-266,58 €Plyn - ZS
15.04.2019DF2019/208Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-267,45 €Plyn- MKS
15.04.2019DF2019/206D + K servis, s.r.o.
Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
36824631572,40 €Oprava UNC 060
15.04.2019DF2019/209Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-63,07 €Plyn- OcÚ
15.04.2019DF2019/205Ing. Miroslav Šiffer CONEX
Školská 532/2, 976 11 Selce
10833293231,00 €Oprava EZS OcÚ
15.04.2019DFO2019/8Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
15.04.2019DF2019/210Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-9,12 €Plyn - Hasičňa
15.04.2019DFO2019/7Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park
12.04.2019DF2019/202PYROBOSS, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
36644048216,00 €IBP- 1.Q.2019
12.04.2019DF2019/204Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467255,56 €Elektrina
12.04.2019DF2019/255Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-255,38 €Elektrina- ČOV
11.04.2019DF2019/203SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560366,40 €Sociállne služby 3/2019
11.04.2019DF2019/196SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702284,27 €Elektrina -vyúčtovanie
11.04.2019DF2019/197STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
3604043660,00 €Tlaková skúška plynového kotla ZS
11.04.2019DF2019/192Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Odborný semnár-ohlasovňa
10.04.2019DF2019/193MIKROHUKO spol. s.r.o
974 01 Banská Bystrica
31560806424,80 €Upgrade systému - Telefóny
10.04.2019DF2019/183Banskobystrický geomontánny park
Nám.SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
45017247125,00 €Členský príspevok
10.04.2019DF2019/184SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702400,00 €Elektrina -vyúčtovanie
10.04.2019DF2019/194ABELI SK s.r.o.
Neresnícka cesta 3A, 960 01 Zvolen
464989662 160,00 €Sekčná brána - Hasičská zbrojnica
10.04.2019DF2019/195JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právne služby 4/2019
09.04.2019DF2019/189Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600612 728,58 €Voda-ČOV
09.04.2019DF2019/190Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560063 598,44 €Voda- OcÚ
09.04.2019DF2019/188NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101186,06 €Serv is verejného osvetlenia
09.04.2019DF2019/191MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
09.04.2019DF2019/187NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101208,61 €Serv is verejného osvetlenia
08.04.2019DF2019/180SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
31322832125,65 €PHL
08.04.2019DF2019/186SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469197,54 €Telefóny
08.04.2019DF2019/185STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436153,74 €Revízia plynového kotla MKS
05.04.2019DF2019/179Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €GPS autá
05.04.2019DF2019/181PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Zneškodnenie odpadu - Komunál-bytovka
05.04.2019DF2019/182Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
3411590110 968,58 €Vývoz KO
04.04.2019DF2019/177STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
3604043692,72 €Oprava kúrenia ZS
04.04.2019DF2019/178Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560061 901,71 €Pokuta za neoprávnené vypúšťanie vôd
03.04.2019DF2019/176Scandi, sro
Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
36642983129,96 €Hygienické potreby-toaletný papier
03.04.2019DF2019/175Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554520,19 €Poistenie 14.06.2019-13.06.2020-prípojné vozidlo
01.04.2019DF2019/167AQUAMAAT, sro
Lúčna 48, 974 01 Nemce
366516721 884,00 €Služby-ČOV-1.Q.2019
01.04.2019DF2019/168WASPE s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36692549278,83 €Poradenská činnosť-prevádzkovanie ČOV
01.04.2019DF2019/166Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €Počítačové služby
01.04.2019DF2019/165Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688350,00 €systémová podpora 2. Q/2019
01.04.2019DF2019/173Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256613,00 €Plyn - ZS
01.04.2019DF2019/170Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256605,00 €Plyn- MKS
01.04.2019DF2019/171Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
3581525686,00 €Plyn - Hasičňa
01.04.2019DF2019/169Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €Prenájom rohoží
01.04.2019DF2019/172Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256412,00 €Plyn- OcÚ
01.04.2019DF2019/174REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
50451685360,00 €Zimná údržba ciest
03. - 2019
29.03.2019DF2019/164PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182122,68 €Čistiace prostriedky
28.03.2019DF2019/163PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218245,36 €Kancelárske potreby-papier A3
28.03.2019DF2019/162PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218261,20 €Kancelárske potreby-papier
27.03.2019DF2019/160REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
5045168548,96 €Odvoz Tartanu z atletickej dráhy ZŠ
26.03.2019DF2019/158SENIORKA, N.O.
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
4573560359,60 €Sociállne služby 2/2019
26.03.2019DF2019/155STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436566,40 €Revízia plynového kotla MKS
26.03.2019DF2019/153STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436645,60 €Revízia plynového kotla ZS
26.03.2019DF2019/156STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436283,20 €Revízia plynového kotla Hasičňa
26.03.2019DF2019/159Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
483284051 693,20 €Zimná údržba ciest
26.03.2019DF2019/154STYK SERVIS, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
36040436518,40 €Revízia plynového kotla OcÚ
26.03.2019DF2019/161Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča
Partzánska, 976 13 Slovenská Ľupča
142212174 000,00 €Dotácia Športovému klubu
26.03.2019DF2019/157DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 254,00 €Stravné lístky 330ks á 3,80
25.03.2019DF2019/152REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
504516856 920,12 €Stavebné práce-Hasičňa
22.03.2019DF2019/151PESMENPOL, sro
Železničiarska 16, 080 01 Prešov
365078812 683,20 €Vybavenie náradím florbalová hala
22.03.2019DF2019/150Obec Podkonice
Podkonice 178, 976 41 Podkonice
00313670100,00 €Stavanie pódia
22.03.2019DF2019/149MIROMAX sro
Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica
31609058256,08 €Kontrola hasiacich prístrojov
21.03.2019DF2019/148ATAWA, SRO
Župkov 32, 966 71 Župkov
462926833 600,00 €Externý manažment projektu 1. etapa zelená infrašt
21.03.2019DF2019/142Ján Žižka
Cyrila a Metoda, 965 19 Žiar nad Hronom
37397851179,46 €Oprava dverí
20.03.2019DF2019/146CART PRINT, sro
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
34131115922,50 €Tlačivá daň z nehnut.
20.03.2019DF2019/147Ing. Margita Dolinajcová
Šípková 17/14145, 974 01 Banská Bystrica
40367282250,00 €Vypracovanie programu odp. hospodárstva
18.03.2019DF2019/145DELTA SLOVAKIA s.r.o.
Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica
36056081158,18 €DHZ - Gombíky na saká náplecníky
18.03.2019DF2019/143MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
18.03.2019DF2019/144ATAWA, SRO
Župkov 32, 966 71 Župkov
462926833 600,00 €Externý manažment projektu 1. etapa zelená infrašt
18.03.2019DF2019/140DEIS sro
Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica
31580335389,81 €Dodávka dopravných značiek
18.03.2019DF2019/141FARADY sro
Lieskovec 616, 067 45 Lieskovec
45335842103,00 €Návrh rozšírenia kamerového systému
15.03.2019DFO2019/6Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
15.03.2019DFO2019/5Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park
15.03.2019DF2019/139Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554583,25 €Poistenie 01.04.2019 -31.03.2020-opatrovateľky
13.03.2019DF2019/138JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626524,78 €Právne služby 3/2019
13.03.2019DF2019/136SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077021 186,00 €Elektrina
12.03.2019DF2019/133Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-184,30 €Elektrina
12.03.2019DF2019/137Jozef Mojžiš
Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica
4346861650,00 €Zasklenie dverí na trhovisku
12.03.2019DF2019/132SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702-9,36 €Elektrina
12.03.2019DF2019/135Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €Laboratoŕne spracovanie vzoriek
08.03.2019DF2019/134Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159015 095,48 €Zneškodnenie odpadu - separovaný aj komunál
07.03.2019DF2019/129Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560064 606,21 €Voda-ČOV
07.03.2019DF2019/130MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
07.03.2019DF2019/131DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 292,00 €Stravné lístky 340ks á3,80
07.03.2019DF2019/128Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €GPS autá
06.03.2019DF2019/126SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469198,38 €Telefóny
06.03.2019DF2019/127PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448014,21 €Zneškodnenie odpadu - Komunál
05.03.2019DF2019/119SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava
3132283268,20 €PHL
05.03.2019DF2019/125Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236422,73 €Prenájom rohoží
05.03.2019DF2019/120SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469214,15 €Telefóny
04.03.2019DF2019/121REZEKO, SRO
Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča
501711861 321,80 €Úprava elektroinštalácie-Hasičňa
04.03.2019DF2019/116Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256156,00 €Plyn - Hasičňa
04.03.2019DF2019/118Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 119,00 €Plyn - ZS
04.03.2019DF2019/122ATAWA, SRO
Župkov 32, 966 71 Župkov
462926833 600,00 €Externý manažment projektu 1. etapa zelená infrašt
04.03.2019DF2019/123WASPE s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36692549278,83 €Poradenská činnosť-prevádzkovanie ČOV
04.03.2019DF2019/117Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 105,00 €Plyn- MKS
04.03.2019DF2019/115Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256752,00 €Plyn- OcÚ
04.03.2019DF2019/124Sezako Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 71 Trnava
36263800836,28 €Odsatie a vyčistenie ČOV
01.03.2019DF2019/114MARINER PLUS, sro
Naftárska 1413, 908 45 Gbely
3578156466,24 €Oprava čerpadiel ČOV
01.03.2019DF2019/113PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182249,30 €Kancelárske potreby-obálky
01.03.2019DF2019/109VNET a.s.
810 00 Bratislava
35845007478,80 €Správa WEB stránky
01.03.2019DF2019/111Printech Slovakia, sro
Brusno 223, 976 62 Brusno
44561318491,70 €Tonery 6ks
02. - 2019
28.02.2019DF2019/108Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €Počítačové služby
28.02.2019DF2019/102SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077021 919,54 €Elektrina- stále platby
28.02.2019DF2019/107Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688162,48 €Konzultácie a školenie Made
28.02.2019DF2019/112REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
504516851 732,20 €Zimná údržba ciest
28.02.2019DF2019/106Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
360416881 000,00 €Prevod údajov-Obyvatelia
28.02.2019DF2019/101Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688100,00 €Konzultácie a školenie Made
27.02.2019DF2019/105VNET a.s.
810 00 Bratislava
3584500716,80 €Predĺženie domény 27.0219-27.02.2020
26.02.2019DF2019/104Miroslav Šávolt
976 33 Poniky
436787851 105,00 €Kateringové služby
21.02.2019DF2019/100MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
21.02.2019DF2019/99Lesy SR š.p. odštepný závod lesnej techniky
Srnková 25/25, 974 01 B.Bystrica
36038351177,00 €Prenájom pozemkov
19.02.2019DF2019/98PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218258,80 €Kancelárske potreby-papier
19.02.2019DF2019/97PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
4608218250,16 €Hygienické utierky
15.02.2019DFO2019/4Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
15.02.2019DFO2019/3Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
36403008165,00 €Energie - park
12.02.2019DF2019/94JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právne služby 2/2019
12.02.2019DF2019/95Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467466,73 €Elektrina
12.02.2019DF2019/92SWAN a.s.
810 00 Bratislava
4725831413,26 €Hlas CS333-3/2019
12.02.2019DF2019/91DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
3604514439,60 €Dotlač-Lˇupčianske zvesti
12.02.2019DF2019/93Data System Soft BB, spol. s r.o.
949 01 Nitra
3160676853,00 €upgrade systemu Mzdy
11.02.2019DF2019/110MARINER PLUS, sro
Naftárska 1413, 908 45 Gbely
35781564173,88 €Chémia do ČOV
08.02.2019DF2019/87Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345522,80 €GPS autá
08.02.2019DF2019/90SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
3680770211,82 €Elektrina-
08.02.2019DF2019/88Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
360560064 674,50 €Voda-ČOV
08.02.2019DF2019/89MIKROHUKO spol. s.r.o
974 01 Banská Bystrica
3156080630,24 €Prekládka pobočky tel.
08.02.2019DF2019/86Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087991 500,00 €Návrh mobiliáru -sadovnícke úpravy Námestie SNP
08.02.2019DF2019/83MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
07.02.2019DF2019/85PUFEKO s r.o.
Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
3664448017,76 €Zneškodnenie odpadu - Komunál
07.02.2019DF2019/84Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159015 990,52 €Zneškodnenie odpadu - Komunál
07.02.2019DF2019/96Banskobystrická regionálna správa ciest, a s.
974 01 Banská Bystrica
3683656714,40 €Vypracovanie posudku-uzávierka cesty
06.02.2019DF2019/82SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
357634693,80 €Telefóny
06.02.2019DF2019/81SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469198,62 €Telefóny
05.02.2019DF2019/78DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 254,00 €Stravné lístky 330ks á3,80
05.02.2019DF2019/79Mgr.Martina Šlichtová Vydavateľstvo Emócia
960 01 Zvolen
5113331885,00 €Príhovory kultúrne podujatia
05.02.2019DF2019/80MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772545 391,00 €Hala
05.02.2019DF2019/77MULTIHALY.SK, s r.o.
010 01 Žilina
4552772529 900,43 €Hala
04.02.2019DF2019/73NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101292,69 €Oprava verejného osvetlenia
04.02.2019DF2019/71UNIQA poisťovňa a.s.
810 00 Bratislava
00653501104,82 €Poistenie úraz-hasiči 22.4.2019-22.4.2020
04.02.2019DF2019/74Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256165,00 €Plyn - Hasičňa
04.02.2019DF2019/72NEONPLUS s r.o.
049 01 Muráň
43981101131,62 €Oprava verejného osvetlenia
04.02.2019DF2019/75Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256798,00 €Plyn- OcÚ
04.02.2019DF2019/67Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
4832840516 369,20 €Zimná údržba ciest
04.02.2019DF2019/70DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
360451448,52 €Tlač-vizitky
04.02.2019DF2019/59SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469222,87 €Telefóny
04.02.2019DF2019/76SLOVAK TELEKOM, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469219,62 €Telefóny
04.02.2019DF2019/66Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 173,00 €Plyn- MKS
04.02.2019DF2019/69MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
04.02.2019DF2019/65Lindstrom s r.o.
917 71 Trnava
3574236431,25 €Prenájom rohoží
04.02.2019DF2019/68Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 187,00 €Plyn-ZS
02.02.2019DF2019/61Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600625,51 €Voda- Trhovisko
02.02.2019DF2019/63Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006647,24 €Voda- MKS
02.02.2019DF2019/62Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
3605600652,98 €Voda- Hasičňa
02.02.2019DF2019/60Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006278,83 €Voda- OcÚ
02.02.2019DF2019/64Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006313,38 €Voda- ZS
01.02.2019DF2019/56PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182249,30 €Kancelárske potreby
01.02.2019DF2019/58REKSTAV s.r.o.
Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
504516852 964,60 €Zimná údržba ciest
01.02.2019DF2019/57Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
3604168850,00 €Prevod údajov
01. - 2019
31.01.2019DF2019/55Jaromír Dubšík - JD service
976 13 Slovenská Ľupča
43444547350,00 €Počítačové služby
29.01.2019DF2019/52Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688224,96 €Konzultácie a školenie Made
29.01.2019DF2019/53DALI BB s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36045144554,28 €Tlač-Lˇupčianske zvesti
28.01.2019DF2019/50Dynava s.r.o.
Socháňová 1654/16, 031 42 Liptovský Mikuláš
4525096120,80 €ND na pivné sety
28.01.2019DF2019/51WASPE s r.o.
974 01 Banská Bystrica
36692549278,83 €Poradenská činnosť-prevádzkovanie ČOV
25.01.2019DF2019/49Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
974 01 Banská Bystrica
36056006115,31 €Voda-ČOV
25.01.2019DF2019/48SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077023 769,36 €Elektrina- stále platby
23.01.2019DF2019/47Vladimír Mikuš - GeoSpol
974 01 Banská Bystrica
320100871 800,00 €Vypracovanie GP -Záhrada I.časť
23.01.2019DF2019/44SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d
810 00 Bratislava
0017845412,00 €Autorská odmena
23.01.2019DF2019/46Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica
Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica
36022047115,19 €Vzorky-vody rozbor
21.01.2019DF2019/40Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545644,02 €Poistenie 01.01.-30.06.2019-havarijná auto
21.01.2019DF2019/43Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345561,80 €GPS autá
21.01.2019DF2019/39Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545196,65 €Poistenie 01.01.-31.12.2019-zákonná auto
21.01.2019DF2019/13Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
341159015 473,57 €Zneškodnenie odpadu - Komunál
21.01.2019DF2019/45Združenie historickývh miest a obcí SR
974 01 Banská Bystrica
3565678697,59 €Člensk na rok 2019-histor. mestá
21.01.2019DF2019/42Commander Services s r.o.
810 00 Bratislava
5118345523,76 €GPS autá
21.01.2019DF2019/41Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554538,48 €Poistenie 01.01.-31.12.2019-skúter-zákonná
18.01.2019DF2019/15Realitná kancelária LUX s r.o.
974 01 Banská Bystrica
3601953420,00 €Ohodnotenie nehnuteľnosti - parcela
18.01.2019DF2019/36Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-537,69 €Plyn - Hasičňa
18.01.2019DF2019/37Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-817,65 €Plyn- MKS
18.01.2019DF2019/35Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Odborný semnár-sociálne služby
18.01.2019DF2019/38Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-888,60 €Plyn- OcÚ
18.01.2019DF2019/34Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-114,76 €Elektrina - Park
18.01.2019DF2019/33Stredoslovenská energetika, a.s.
010 01 Žilina
51865467-17,63 €Elektrina Požiarna zbrojnica
18.01.2019DF2019/11Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s.
810 00 Bratislava
31338976432,00 €Poplatok za správu cenných papierov
17.01.2019DF2019/32Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688410,00 €Informačný systém Urbis
16.01.2019DF2019/31Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256171,00 €Plyn - Hasičňa
16.01.2019DF2019/27Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 225,00 €Plyn-ZS
16.01.2019DF2019/30Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
35815256-102,34 €Plyn - ZS-vyúčtovanie
16.01.2019DF2019/28Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 225,00 €Plyn- OcÚ
16.01.2019DF2019/26MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
16.01.2019DF2019/25SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
36807702168,63 €Elektrina
16.01.2019DF2019/29Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava
358152561 210,00 €Plyn- MKS
15.01.2019DFO2019/2Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
364030081 935,00 €Energie - Verejné osvetlenie
15.01.2019DF2019/2Združenie zborov pre obnčianske záležitosti
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
54486741131,92 €Člensk na rok 2019
15.01.2019DF2019/23OO CR Slovensko
974 01 Banská Bystrica
422992681 649,00 €Členský príspevok na rok 2019-cestovný ruch
15.01.2019DF2019/22Michal Majer
976 13 Slovenská Ľupča
483284054 192,80 €Zimná údržba ciest
15.01.2019DFO2019/1Stredoslovenská energetika, a.s.
Republiky 5, 010 47 Žilina
3640300818,00 €Energie - park jarmok
14.01.2019DF2019/24Mgr.Veronika Paulovičová
810 00 Bratislava
40991148250,00 €Vystúpenie-Starostovskýá novor. prípitok
14.01.2019DF2019/21SWAN a.s.
810 00 Bratislava
4725831415,26 €Hlas CS333-2/2019
11.01.2019DF2019/18PAPERA s r.o.
974 01 Banská Bystrica
46082182109,68 €Kancelárske potreby
11.01.2019DF2019/20Poradca podnikateľa, spol s r.o.
010 01 Žilina
31592503161,65 €Zbierka zákonov 2018-doplatok
11.01.2019DF2019/19JUDr.Zuzana Falisová
974 01 Banská Bystrica
33759626477,98 €Právne služby 1/2019
10.01.2019DF2019/16Ing.arch.Emil Križo
976 13 Slovenská Ľupča
433087991 500,00 €Návrh mobiliáru -sadovnícke úpravy Námestie SNP
09.01.2019DF2019/17SLOVAKIA ENERGY s r.o.
810 00 Bratislava
368077021 393,46 €Elektrina -vyúčtovanie 2018
08.01.2019DF2019/14MUDr.Daniela Šustáková s r.o.
974 01 Banská Bystrica
5041883115,00 €Lekárske posudky
08.01.2019DF2019/4Marius Pedersen
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901106,52 €Zneškodnenie odpadu - separovaný
08.01.2019DF2019/103Ing.Alena Pacerová
976 13 Slovenská Ľupča
00000000156,00 €Znalecký posudok - pozemky
07.01.2019DF2019/12Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
3159554532,50 €Poistenie 01.02.-31.01.2020-majetok
07.01.2019DF2019/9SAMNET-infor.systém samosprávy o.z.
953 01 Zlaté Moravce
3786744032,86 €Zasielanie info o dotáciách a grantoch
07.01.2019DF2019/10Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP
974 01 Banská Bystrica
31595545338,28 €Poistenie 01.02.-31.07.2019-majetok
03.01.2019DF2019/7Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667045,00 €Školenie pre starostov
03.01.2019DF2019/3Mgr. Ľubica Voskárová
Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno
4167667090,00 €Odborný semnár-starosta
03.01.2019DF2019/8DOXX-Stravné lístky spol. s r.o.
010 01 Žilina
363910001 900,80 €Stravné lístky
02.01.2019DF2019/5Made spol. s r.o.
Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica
36041688252,50 €systémová podpora 1. Q/2019
01.01.2019DF2019/6Združenie obcí mikrokroregión pod Panským dielom
Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
65465742 968,20 €Členský príspevok
01.01.2019DF2019/1Pavol Halanda
941 61 Michal nad Žitavou
4035146770,00 €Licencia za program pre cintoríny

Faktúry: 723 ks