Faktúry 2015

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2015
31.12.2015SSE Stredosl.energet
-475.09 €
-475.09 €
Elektr.malá čov prepl.
31.12.2015Aquamaat Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Prev.vod.stavby 4Q15
31.12.2015SVHP š.p.BB
108.24 €
108.24 €
vzorky čov
31.12.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.čov malej
31.12.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
mobil spr.majetku
31.12.2015Cent.depoz.cen.pap.
315.00 €
315.00 €
Poplatok CD CP SR 2015
31.12.2015StVPS a.s. BB
4357.18 €
4357.18 €
Stočné - čov 12/15
28.12.2015Slovak Telekom
196.67 €
196.67 €
Mobilné služby 12/15
17.12.2015Papera s.r.o. BB
18.00 €
18.00 €
taška
17.12.2015Valkovič Ing.arch
370.00 €
370.00 €
PD IBV Pod Horkou
17.12.2015Neonplus Muráň3
1167.00 €
1167.00 €
Výzdoba vianočná
17.12.2015Neonplus Muráň3
885.90 €
885.90 €
Oprava VO
17.12.2015Neonplus Muráň3
839.00 €
839.00 €
Vo oprava
15.12.2015Rekstav Dula
90.00 €
90.00 €
Odvoz odp.ver.zelene
14.12.2015Waste Transport a.s,
5958.80 €
5958.80 €
Vývoz odpadu
14.12.2015Styk Servis
408.00 €
408.00 €
OZS oprava plyn.kotla
14.12.2015Papera s.r.o. BB
326.77 €
326.77 €
Kancel.potreby
10.12.2015SVHP š.p.BB
108.24 €
108.24 €
¬OV vzorky
10.12.2015SSE Stredosl.energet
868.59 €
868.59 €
Elektr.čov 11/15
10.12.2015JUDr.Falisová
527.48 €
527.48 €
Právnik
08.12.2015StVPS a.s. BB
3935.42 €
3935.42 €
cov stočné 11/15
08.12.2015eR STAR BB
350.00 €
350.00 €
Urb.štúdia pre RD -Jar
08.12.2015Savet s.r.o./Linux/
583.34 €
583.34 €
Servis,lan,PC,web,kamer
08.12.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Dátové služby
08.12.2015Slovak Telekom
152.35 €
152.35 €
OU pevná linka
08.12.2015Slovak Telekom
17.88 €
17.88 €
MKS pevná linka
08.12.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
rohože
03.12.2015Papera s.r.o. BB
166.80 €
166.80 €
Novoročenky
03.12.2015SPP
206.00 €
206.00 €
Plyn PO
03.12.2015Inprost Blava
67.60 €
67.60 €
Ob.noviny 2016
03.12.2015SPP
1441.00 €
1441.00 €
Plyn MKS
03.12.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz pdo
03.12.2015Petit press Blava
195.00 €
195.00 €
MKS prdpl.2016
03.12.2015SPP
836.00 €
836.00 €
Plyn OU
03.12.2015SPP
1351.00 €
1351.00 €
Plyn OZS
01.12.2015Poradca podnik.¦ilin
66.00 €
66.00 €
školenie mzdové
11. - 2015
30.11.2015Savet s.r.o./Linux/
505.00 €
505.00 €
Tonery
30.11.2015Geosense Sk
1164.00 €
1164.00 €
digit.mapa
30.11.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
prev. čov malá
30.11.2015Slovakia Energy Br
120.00 €
120.00 €
Zimná pohotovost
30.11.2015Edenred Slovakia s..
2004.85 €
2004.85 €
Strwavné lístky 12
30.11.2015Slovenská pošta
66.33 €
66.33 €
Knižnica predpl.
26.11.2015Neonplus Muráň3
988.19 €
988.19 €
VO oprava
26.11.2015Neonplus Muráň3
64.44 €
64.44 €
MR oprava
25.11.2015Savet s.r.o./Linux/
525.00 €
525.00 €
Materiál rozv.skrine
25.11.2015Slovak Telekom
209.86 €
209.86 €
Mobilné služby
23.11.2015Slovak Telekom
1.80 €
1.80 €
mobil sl.
18.11.2015Asana DDD
197.50 €
197.50 €
Deratizácia
18.11.2015Savet s.r.o./Linux/
706.84 €
706.84 €
servis,zál.zdroje PC
18.11.2015Hakom Martin
110.40 €
110.40 €
Materiál na dopr.značky
18.11.2015Delta Slovakia
1402.51 €
1402.51 €
Po výstroj
18.11.2015MM mont M Majer
576.92 €
576.92 €
Výmena dverí
16.11.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobil spr.majetku
13.11.2015SSE Stredosl.energet
877.90 €
877.90 €
¬OV elektrina vyučt.10
13.11.2015Waste Transport a.s,
6242.16 €
6242.16 €
Vývoz pDO
13.11.2015JUDr.Falisová
483.98 €
483.98 €
Právnik 11/15
10.11.2015Mikrohuko BB
41.90 €
41.90 €
Toner fax
09.11.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Internet popl.paušal
09.11.2015Slovak Telekom
17.88 €
17.88 €
MKS telefon
09.11.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
09.11.2015Papera s.r.o. BB
83.05 €
83.05 €
Kalendáre
09.11.2015Slovak Telekom
156.73 €
156.73 €
Pevná linka
06.11.2015Savet s.r.o./Linux/
461.84 €
461.84 €
Servis pC,LAn,web...
04.11.2015Neonplus Muráň3
891.46 €
891.46 €
Vo oprava,údržba
04.11.2015Waste Transport a.s,
1162.48 €
1162.48 €
Skládka odpadu
04.11.2015Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO
03.11.2015Papera s.r.o. BB
158.75 €
158.75 €
Kanc,potreby
02.11.2015StVPS a.s. BB
105.84 €
105.84 €
Vodné,stoč.3Q 15 OZS by
02.11.2015SPP
3256.00 €
3256.00 €
Plyn 4x 11/2015
02.11.2015StVPS a.s. BB
6141.64 €
6141.64 €
Vodné bud.Obce,stoč COV
10. - 2015
30.10.2015Slovak Telekom
235.17 €
235.17 €
Mobilné služby 10
30.10.2015Edenred Slovakia s..
1780.64 €
1780.64 €
Strava 11/2015
30.10.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
¬OV prev.10/15 malá
30.10.2015Dali bb
475.20 €
475.20 €
zvesti
26.10.2015Mikrohuko BB
11983.20 €
11983.20 €
Kamerový systém
20.10.2015Waste Transport a.s,
904.53 €
904.53 €
Skládka odpadu zo zb.d.
19.10.2015Styk Servis
287.85 €
287.85 €
Prehlol.kotlov 3 x
19.10.2015YVES Košice
25.09 €
25.09 €
Upg matrika
16.10.2015Doprastav a.s.
-829.96 €
-829.96 €
Oprava faktúry-dopropis
16.10.2015Neonplus Muráň3
874.79 €
874.79 €
VO oprava
15.10.2015Slov.nár.knižnica
66.39 €
66.39 €
Popl.servisný 2015
15.10.2015SOZA Blava
80.40 €
80.40 €
Poplatok aut.práva
14.10.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobil správa maj.
12.10.2015Lindstrom
30.48 €
30.48 €
Rohože -výmena
12.10.2015Neonplus Muráň3
874.79 €
874.79 €
Oprava VO
12.10.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 10/2015
12.10.2015Slovak Telekom
154.86 €
154.86 €
Pevná linka
12.10.2015SSE Stredosl.energet
903.22 €
903.22 €
COV elektrina 9
12.10.2015Slovak Telekom
42.92 €
42.92 €
Mks telefon
12.10.2015SITA
6618.80 €
6618.80 €
Vývoz odpadu
12.10.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Popl.NDSL
08.10.2015StVPS a.s. BB
2877.11 €
2877.11 €
¬OV stočné
07.10.2015Kominárstvo J.Rausa
197.21 €
197.21 €
Kominárske služby
07.10.2015Neonplus Muráň3
282.90 €
282.90 €
Oprava MR
06.10.2015Waste Transport a.s,
906.81 €
906.81 €
skládka opdadu
06.10.2015Aquamaat Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Prevádzka vod.stavby 3Q
05.10.2015Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie 9-10/15
05.10.2015Papera s.r.o. BB
74.10 €
74.10 €
Papier
02.10.2015SPP
430.00 €
430.00 €
OU plyn
02.10.2015Epos
59.48 €
59.48 €
časopis odpady 2016
02.10.2015SPP
694.00 €
694.00 €
OZS plyn
02.10.2015WASPE
42.60 €
42.60 €
Analýzy vzoriek čov
02.10.2015SPP
740.00 €
740.00 €
MKS plyn
02.10.2015SPP
106.00 €
106.00 €
PO plyn
02.10.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
02.10.2015MADE BB
150.00 €
150.00 €
Urbis syst. 4Q2015
01.10.2015Styk servis
432.00 €
432.00 €
KOntrola pl. kotlov
01.10.2015Savet s.r.o./Linux/
120.00 €
120.00 €
Náhr,batérie PC
09. - 2015
29.09.2015Savet s.r.o./Linux/
467.84 €
467.84 €
Servis LAN, WEB, mater.
29.09.2015Edenred Slovakia s..
2123.30 €
2123.30 €
Strava 10/15
29.09.2015Rezeko S.Ľupča
151.82 €
151.82 €
Opravy elektro
29.09.2015Rekstav Dula
338.40 €
338.40 €
Gajdošský festival-ubyt
28.09.2015Slovak Telekom
199.54 €
199.54 €
Mobilné služby
28.09.2015SOZA Blava
33.60 €
33.60 €
Popl.soza
25.09.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev. ¬OV
23.09.2015Slovak Telekom
0.54 €
0.54 €
Mobilné služby
23.09.2015Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
Mobilné služby
21.09.2015Waste Transport a.s,
886.03 €
886.03 €
Odvoz smetí
18.09.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobilné služby
18.09.2015Dali bb
513.60 €
513.60 €
Tlač zvesti
16.09.2015MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
Kosenie cintorína
16.09.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 9/15
16.09.2015Prvá komunálna fin.
588.19 €
588.19 €
Poistné maj.Q.15
16.09.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
16.09.2015SSE Stredosl.energet
1030.33 €
1030.33 €
Elektrina čov 8/15
11.09.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Telekom.sl.-pevná linka
11.09.2015Slovak Telekom
30.59 €
30.59 €
MKS pevná l.
11.09.2015Obec Podkonice
50.00 €
50.00 €
Montáž podia Annabál
11.09.2015Papera s.r.o. BB
107.58 €
107.58 €
Kanc.potreby
11.09.2015SITA
5802.48 €
5802.48 €
Likv.odpadu
11.09.2015SOZA Blava
28.80 €
28.80 €
Popl.SOZA
11.09.2015Slovak Telekom
140.80 €
140.80 €
Telefon pevná linka
09.09.2015SAD BB
437.76 €
437.76 €
Hr.Huky doprava učinku.
07.09.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
07.09.2015Asana DDD
152.40 €
152.40 €
Dezinsekci sršäov
07.09.2015StVPS a.s. BB
2676.78 €
2676.78 €
COV stočné -8/15
04.09.2015Waste Transport a.s,
1007.51 €
1007.51 €
Skládka odpadu
03.09.2015StVPS a.s. BB
216.48 €
216.48 €
Vzorky čov
02.09.2015Savet s.r.o./Linux/
195.00 €
195.00 €
Oprava PC,materiál
02.09.2015Poradca podnik.¦ilin
60.00 €
60.00 €
Zb.zákonov 2015
02.09.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.¬OV malá
02.09.2015Slovak Telekom
239.04 €
239.04 €
Mobilné sl. vč.GSM 7-8
02.09.2015Neonplus Muráň3
989.88 €
989.88 €
VO oprava po blesku
02.09.2015SPP
632.00 €
632.00 €
x plyn 9/15
08. - 2015
26.08.2015SITA
6822.65 €
6822.65 €
Likv.odpadu
26.08.2015Papera s.r.o. BB
48.85 €
48.85 €
Papierové utierky
25.08.2015Kútiková Ing.
1320.00 €
1320.00 €
Audit výr.spr.I+K UZ14
25.08.2015Edenred Slovakia s..
1861.02 €
1861.02 €
Strava 9/15
25.08.2015Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
Mobilné sl.čov
25.08.2015Poradca podnik.¦ilin
225.83 €
225.83 €
Predpl.FS,Zbz,UPZZ
25.08.2015Waste Transport a.s,
634.96 €
634.96 €
Skládka odp.
25.08.2015Dopravoprojekt a.s.
117984.00 €
117984.00 €
Stav.dozor ¬OV a kanal.
25.08.2015Doprastav a.s.
1242486.21 €
1242486.21 €
Stav.práce ¬OV a kanal.
20.08.2015Slovak Telekom
2.34 €
2.34 €
Mobil.soc.odd.
20.08.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 8/15
19.08.2015Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie obce
17.08.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
14.08.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobil spr.majeku
12.08.2015Slovakia Energy Br
649.20 €
649.20 €
Biolog.odpad-vývoz
11.08.2015StVPS a.s. BB
2828.64 €
2828.64 €
¬OV stočné7/15
11.08.2015Slovak Telekom
19.30 €
19.30 €
MKS telefon
11.08.2015Veolia BB
-13.56 €
-13.56 €
Dobropis voda Po
11.08.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Dát.sl.VOICE
11.08.2015Slovak Telekom
177.58 €
177.58 €
Telefon pevná linka
10.08.2015Veolia BB
-8.09 €
-8.09 €
PO vod,stoč.
09.08.2015Savet s.r.o./Linux/
751.84 €
751.84 €
Servis,opravy
07.08.2015Waste Transport a.s,
645.09 €
645.09 €
zberný dvor-odvoz
05.08.2015Veolia BB
109.60 €
109.60 €
OZS byty zr,voda
05.08.2015Veolia BB
1309.86 €
1309.86 €
Vyzčt.voda,st.OZS
05.08.2015Veolia BB
10.88 €
10.88 €
Trž-vod,stoč
05.08.2015SOZA Blava
14.40 €
14.40 €
Soza popl.
05.08.2015Petit press Blava
16.80 €
16.80 €
Inzerát pr.haly
05.08.2015Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz pdo
03.08.2015SPP
66.00 €
66.00 €
OU plyn
03.08.2015SPP
107.00 €
107.00 €
OZS plyn
03.08.2015SPP
18.00 €
18.00 €
PO plyn
03.08.2015SSE Stredosl.energet
1107.69 €
1107.69 €
¬OV elektr.7/15
03.08.2015SPP
114.00 €
114.00 €
MKS plyn
01.08.2015Slovak Telekom
242.92 €
242.92 €
Mobilné služby
07. - 2015
30.07.2015F.U.R.O Furman M.
340.00 €
340.00 €
DS oprava, Jarmok progm
30.07.2015Dali bb
475.20 €
475.20 €
Zvesti
29.07.2015Data Systém Soft sro
349.00 €
349.00 €
Upg uct,mzdy,person,maj
29.07.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
Malá čov prev.7/15
29.07.2015Conex Selce
466.00 €
466.00 €
Oprava zabezp.signal.
29.07.2015Edenred Slovakia s..
2135.99 €
2135.99 €
strava 8/15
24.07.2015MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
Cintorín kosenie
24.07.2015CBS BB
179.40 €
179.40 €
Prez.obce v knihe BB kr
22.07.2015Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
cov zabezp.signal.
22.07.2015Geospol - V.Mikuš
3996.00 €
3996.00 €
Záhumnia-poloh,výškop
20.07.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
rohože čistenie
20.07.2015Waste Transport a.s,
1002.22 €
1002.22 €
Skládka odpadu
16.07.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobil spr.maj
15.07.2015Conex Selce
355.00 €
355.00 €
Zabezp.sig.oprava
14.07.2015WASPE
42.60 €
42.60 €
Vzorky čov
14.07.2015Savet s.r.o./Linux/
592.00 €
592.00 €
Tlač.,toner ¦P
14.07.2015Waste Transport a.s,
421.74 €
421.74 €
Skladka odpadu
14.07.2015Savet s.r.o./Linux/
461.84 €
461.84 €
Servis lAn,host,back..
13.07.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 7/2015
13.07.2015SSE Stredosl.energet
1045.60 €
1045.60 €
COV elektrina 6
13.07.2015Slovak Telekom
164.41 €
164.41 €
Prav.popl.Virtual Net V
13.07.2015SITA
6093.20 €
6093.20 €
Vývoz PDO
13.07.2015MADE BB
150.00 €
150.00 €
UPG 2 Q 15
10.07.2015Meva- Sk Rožňava
882.42 €
882.42 €
betonové koše
10.07.2015Slovakia Energy Br
822.00 €
822.00 €
vývoz stav.odpadu
08.07.2015Benestra s.r.o.
13.26 €
13.26 €
Benestra-medzimesto
08.07.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
telefon-sl.NET virtual
08.07.2015Slovak Telekom
31.31 €
31.31 €
MKS telefon
07.07.2015StVPS a.s. BB
2247.12 €
2247.12 €
COV stočné 6/15
07.07.2015PADRE - P.Chabada
340.00 €
340.00 €
Chata Lopušiny-výr.WC
07.07.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývou pdo
07.07.2015PADRE - P.Chabada
252.00 €
252.00 €
Park.lavice -sedáky
02.07.2015Aquamaat Nemce
1080.00 €
1080.00 €
prev.kanal. 2.Q
02.07.2015SVHP š.p.BB
60.00 €
60.00 €
Nájom pozemku
02.07.2015Aquamaat Nemce
1500.00 €
1500.00 €
prev centr.COV
02.07.2015SPP
305.00 €
305.00 €
Plyn zál 4x
01.07.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
cov prev.6/15
01.07.2015Valentiny Ing BB
355.00 €
355.00 €
polohop,výškopis vodov.
06. - 2015
29.06.2015Savet s.r.o./Linux/
232.00 €
232.00 €
ATX zdroj,toner
29.06.2015Slovak Telekom
229.70 €
229.70 €
Mob.služby vč.GSM
29.06.2015Edenred Slovakia s..
2220.59 €
2220.59 €
Strava 7/15
29.06.2015StVPS a.s. BB
1445.81 €
1445.81 €
Stočné čov 4/15
29.06.2015Dali bb
513.60 €
513.60 €
Zvesti 6/15
26.06.2015Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie VP 6/15
26.06.2015Papera s.r.o. BB
66.00 €
66.00 €
Papier
25.06.2015Slovenská pošta
65.39 €
65.39 €
Knižnica časopisy
22.06.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
22.06.2015Slovak Telekom
0.36 €
0.36 €
zabezp.sim cov
22.06.2015Petit press Blava
76.80 €
76.80 €
Inzercia
22.06.2015StVPS a.s. BB
216.48 €
216.48 €
COV vzorky
22.06.2015StVPS a.s. BB
533.51 €
533.51 €
Vodné bud.obce
22.06.2015Prvá komunálna fin.
588.19 €
588.19 €
Poistné 3.Q.15
19.06.2015Waste Transport a.s,
747.85 €
747.85 €
Skládka odp.
19.06.2015Wernam BB
429.90 €
429.90 €
Krovinorez
16.06.2015Poradca podnik.¦ilin
72.00 €
72.00 €
Zb.zákonov 3
16.06.2015Slovak Telekom
138.60 €
138.60 €
Virtual net 5/15
16.06.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobil
15.06.2015MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
Cintorín kosenie
15.06.2015Pepas s.r.o.
9428.00 €
9428.00 €
Chodník 1 mája
15.06.2015Slovenská pošta
65.39 €
65.39 €
MKS predpl.časopisy
12.06.2015SITA
5724.12 €
5724.12 €
skládka odpadu
10.06.2015Savet s.r.o./Linux/
461.84 €
461.84 €
servis lan,PC,web,backu
10.06.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Preávnik 6/15
10.06.2015SSE Stredosl.energet
1079.26 €
1079.26 €
COV elektrina 5/15
10.06.2015Neonplus Muráň3
892.28 €
892.28 €
VO oprava
10.06.2015Neonplus Muráň3
118.19 €
118.19 €
MR oprava
08.06.2015Slovak Telekom
37.92 €
37.92 €
Telefon
08.06.2015Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie
08.06.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Telefon
05.06.2015Aquamaat Nemce
1500.00 €
1500.00 €
Skúš.prev.čov
05.06.2015SOZA Blava
80.40 €
80.40 €
Soza poplatok
04.06.2015Falis Ing.arch. BB
416.93 €
416.93 €
Znalecký pos.stará ZUS
04.06.2015StVPS a.s. BB
2721.59 €
2721.59 €
COV vstočné 5/15
03.06.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývoz pdo
03.06.2015Dali bb
513.60 €
513.60 €
Zvesti
03.06.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
prev. čov
03.06.2015Waste Transport a.s,
746.20 €
746.20 €
skládka odpdu
03.06.2015Data Systém Soft sro
500.00 €
500.00 €
KUZ 2014
02.06.2015Papera s.r.o. BB
50.93 €
50.93 €
papier
01.06.2015SPP
123.00 €
123.00 €
plyn mks
01.06.2015SPP
73.00 €
73.00 €
plyn ou
01.06.2015Styk Servis
522.80 €
522.80 €
materiál+prev.poriadok
01.06.2015SPP
116.00 €
116.00 €
plyn ozs
01.06.2015SPP
19.00 €
19.00 €
plyn po
01.06.2015TOI TOI Blava
475.20 €
475.20 €
Jarmok WC
05. - 2015
30.05.2015F.U.R.O Furman M.
550.00 €
550.00 €
Beh - úpr trate,výr.st.
26.05.2015Edenred Slovakia s..
2064.07 €
2064.07 €
Strava 6/2015
25.05.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
25.05.2015Slovak Telekom
217.87 €
217.87 €
mobilné sl.
25.05.2015Papera s.r.o. BB
50.98 €
50.98 €
Pap.utierky
25.05.2015StVPS a.s. BB
81.54 €
81.54 €
cov vzorky
25.05.2015eR STAR BB
210.00 €
210.00 €
UPN op.prerokov.
25.05.2015Rezeko S.Ľupča
949.00 €
949.00 €
Elektroinš.pr.OU,jarmok
25.05.2015Slovakia Energy Br
324.00 €
324.00 €
Vývoz sute
25.05.2015SSE Stredosl.energet
733.90 €
733.90 €
COV vyuct.el. 4/15
21.05.2015Waste Transport a.s,
713.28 €
713.28 €
Skládka opd.
21.05.2015Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
mobil -cov zabezp
20.05.2015Asana DDD
989.10 €
989.10 €
Deratizácia
20.05.2015Slovakia Energy Br
720.00 €
720.00 €
Zemné práce ,st.odpad
18.05.2015Dali bb
108.00 €
108.00 €
Plagát jarmok
18.05.2015Dali bb
38.33 €
38.33 €
Plagát - L.beh
15.05.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobil
14.05.2015SITA
7243.75 €
7243.75 €
Vývoz PDO
14.05.2015Prvá komunálna fin.
329.76 €
329.76 €
POistné 2 Q 2015
13.05.2015MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
Cintorín kosenie
13.05.2015Papera s.r.o. BB
217.73 €
217.73 €
Doručenky
12.05.2015PADRE - P.Chabada
134.40 €
134.40 €
Dosky na lavičky
11.05.2015StVPS a.s. BB
5.45 €
5.45 €
Tržnica vod,stoč
11.05.2015SPP
294.00 €
294.00 €
Plyn MKS
11.05.2015Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Voice net
11.05.2015Slovak Telekom
278.58 €
278.58 €
Pevná linka OU
11.05.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
11.05.2015SPP
42.00 €
42.00 €
Plyn PO
07.05.2015Neonplus Muráň3
267.26 €
267.26 €
MR oprava
07.05.2015Slovak Telekom
42.56 €
42.56 €
MKS telefon
07.05.2015Dali bb
518.16 €
518.16 €
Zvesti, baner
07.05.2015Papera s.r.o. BB
214.27 €
214.27 €
Obálky
07.05.2015Neonplus Muráň3
919.09 €
919.09 €
VO opprava,výmena
07.05.2015Neonplus Muráň3
911.04 €
911.04 €
výmena kandelábre
06.05.2015Waste Transport a.s,
242.88 €
242.88 €
Skládka odp
06.05.2015SPP
276.00 €
276.00 €
Plyn OZS
06.05.2015StVPS a.s. BB
490.67 €
490.67 €
OZS vodné ,stoč
06.05.2015StVPS a.s. BB
698.21 €
698.21 €
MKS vodné ,stoč
06.05.2015StVPS a.s. BB
57.16 €
57.16 €
Tržnica - vodné,stoč
06.05.2015SPP
172.00 €
172.00 €
Plyn OU
06.05.2015StVPS a.s. BB
12.16 €
12.16 €
PO vodné ,stoč
06.05.2015StVPS a.s. BB
358.25 €
358.25 €
OU vodné ,stoč
06.05.2015Savet s.r.o./Linux/
786.84 €
786.84 €
Servis.materiál.bezp.au
06.05.2015Aquamaat Nemce
1500.00 €
1500.00 €
Prev.sl.v skúš.prev.
06.05.2015StVPS a.s. BB
405.83 €
405.83 €
OZS vodné ,stoč
04.05.2015Rekstav Dula
459.60 €
459.60 €
Poklopy , napoj.kanal.
04.05.2015Styk Servis
84.00 €
84.00 €
Tlak, zariad. OU
04.05.2015Styk Servis
84.00 €
84.00 €
Tlak.zar.MKS
04.05.2015Styk Servis
84.00 €
84.00 €
Tlak.zar.PO
04.05.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prevádzka
04.05.2015Neonplus Muráň3
642.06 €
642.06 €
VO oprava,výmena
04.05.2015Styk Servis
84.00 €
84.00 €
Tlak.zar OZS
04.05.2015Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
vývoz PDO
01.05.2015Kútiková Ing.
720.00 €
720.00 €
Audit IUZ 2014
04. - 2015
30.04.2015Papera s.r.o. BB
52.80 €
52.80 €
Papier
29.04.2015Edenred Slovakia s..
1852.56 €
1852.56 €
Strava 5/2015
29.04.2015MM mont M Majer
560.00 €
560.00 €
Maliarske a mur.práce
28.04.2015StVPS a.s. BB
108.24 €
108.24 €
Odber z čov
27.04.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
27.04.2015SPP
294.72 €
294.72 €
plyn PO
27.04.2015SPP
272.52 €
272.52 €
plyn ozs
27.04.2015SPP
1414.45 €
1414.45 €
Plyn MKS
27.04.2015SPP
406.02 €
406.02 €
Plyn OU
22.04.2015WASPE
42.60 €
42.60 €
Analýzy vzoriek
22.04.2015Slovak Telekom
219.40 €
219.40 €
GSM,moilbilné sl.OU
20.04.2015Waste Transport a.s,
423.79 €
423.79 €
skládka odpadu
17.04.2015Rekstav Dula
456.48 €
456.48 €
Vývo konárov a sute
16.04.2015SSE Stredosl.energet
1364.10 €
1364.10 €
¬OV elektrina
16.04.2015Savet s.r.o./Linux/
634.84 €
634.84 €
Servis LAN,PCost,tonery
15.04.2015Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
Mobilné služby
14.04.2015Pepas s.r.o.
9428.00 €
9428.00 €
Chodník 1 mája 2.časœ
13.04.2015Slovakia Energy Br
120.00 €
120.00 €
MK zimná údržba
13.04.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
10.04.2015Slovak Telekom
-33.76 €
-33.76 €
Mobil.služby preplatok
10.04.2015Slovak Telekom
126.49 €
126.49 €
Virtual net jedn.popl.
10.04.2015Slovak Telekom
34.58 €
34.58 €
MKS telefon
09.04.2015SITA
5473.39 €
5473.39 €
Vývoz PDO 3/15
07.04.2015MADE BB
150.00 €
150.00 €
UPG2 Q 2015
07.04.2015SPP
110.00 €
110.00 €
Plyn PO
07.04.2015Waste Transport a.s,
520.81 €
520.81 €
Skládka odpadu
07.04.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývoz PDO
07.04.2015SPP
446.00 €
446.00 €
Plyn OU
07.04.2015SPP
720.00 €
720.00 €
Plyn OZS
07.04.2015SPP
769.00 €
769.00 €
Plyn MKS
07.04.2015Aquamaat Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Prev.sl. 1Q15 čov
07.04.2015Aquamaat Nemce
1500.00 €
1500.00 €
prev.sl.skúš.prev.3/15
07.04.2015Kominárstvo J.Rausa
254.52 €
254.52 €
Kominárske služby,rev.
07.04.20152B-plus,sro,S.Ľ.
50.00 €
50.00 €
KPM Blava-poplatok
02.04.2015Poradca podnik.¦ilin
72.00 €
72.00 €
Zb.zákonov 2 predd.
01.04.2015StVPS a.s. BB
1026.70 €
1026.70 €
¬OV stočné 3/15
01.04.2015Dali bb
475.20 €
475.20 €
Tlač zvestí
01.04.2015StVPS a.s. BB
1093.91 €
1093.91 €
Stočné 2/15 čov
03. - 2015
30.03.2015Rezeko S.Ľupča
101.20 €
101.20 €
Tržnica elektroinš.pr.
30.03.2015FR+G Iv.pri Dunaji
17.14 €
17.14 €
MKS časopis
30.03.2015Geosense Sk
240.00 €
240.00 €
Rozšírenie programu
30.03.2015Lindstrom
30.48 €
30.48 €
Rohože čistenie
30.03.2015Doprastav a.s.
3874.52 €
3874.52 €
Kanalizácia ¬OV
30.03.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev .čov 3/15
27.03.2015Slovak Telekom
209.64 €
209.64 €
mobilné služby
26.03.2015Edenred Slovakia s..
1366.08 €
1366.08 €
strava 4/15
24.03.2015Styk Servis
315.92 €
315.92 €
Seris plyn.zar.
24.03.2015Styk Servis
312.00 €
312.00 €
servis plyn.zar.
24.03.2015Styk Servis
408.00 €
408.00 €
servis pl.zariad.
24.03.2015Styk Servis
132.00 €
132.00 €
servis pl.zariadení
23.03.2015Smaltovňa Mišík
179.80 €
179.80 €
Dopravné značky
20.03.2015Doprastav a.s.
7628.40 €
7628.40 €
Kanaliz.a čov
19.03.2015Styk servis
443.84 €
443.84 €
Výmena pl.regulátora
19.03.2015Unika Bratislava
97.06 €
97.06 €
PO poistné
19.03.2015Pepas s.r.o.
3852.91 €
3852.91 €
doučt.chodník 1 mája
19.03.2015Pepas s.r.o.
9072.50 €
9072.50 €
chodník 1 mája doučt.
19.03.2015Rezeko S.Ľupča
206.30 €
206.30 €
elektroinš.práce bud.vb
18.03.2015Doprastav a.s.
6674.81 €
6674.81 €
Splaš.kanal. a ¬OV
18.03.2015SSE Stredosl.energet
988.75 €
988.75 €
¬OV elektrina
18.03.2015MM mont M Majer
67.00 €
67.00 €
žaluzie
18.03.2015Meva- Sk Rožňava
707.70 €
707.70 €
Kuka nádoby plast.
18.03.2015Waste Transport a.s,
228.17 €
228.17 €
skládka odpadu
18.03.2015Doprastav a.s.
9411.64 €
9411.64 €
Splaš.kanal. a ¬OV
18.03.2015Brantner s.r.o.
5908.66 €
5908.66 €
Vývoz PDO 2/15
16.03.2015Papera s.r.o. BB
66.00 €
66.00 €
Papier
16.03.2015Rezeko S.Ľupča
189.80 €
189.80 €
svetelné inštal.sekret.
16.03.2015Neonplus Muráň3
941.72 €
941.72 €
Oprava VO . LED výmena
16.03.2015Slovak Telekom
29.09 €
29.09 €
Mobil - správa majetku
16.03.2015Slovakia Energy Br
120.00 €
120.00 €
Zimná údržba pohotovosœ
16.03.2015Bankobytr.reg.spr.ci
14.40 €
14.40 €
Jarmok-vyjadrenie
13.03.2015SSE Stredosl.energet
216.61 €
216.61 €
Pripojovací popl.
13.03.2015Miromax
253.70 €
253.70 €
Revízia a oprava has.p.
13.03.2015Doprastav a.s.
3506.29 €
3506.29 €
Splašková kanal. a ¬OV
12.03.2015Petit press Blava
38.40 €
38.40 €
Inzerát verejná súœaž
12.03.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 3/2015
10.03.2015Savet s.r.o./Linux/
929.84 €
929.84 €
Servi LAN,PC mat,zál.zd
09.03.2015Slovak Telekom
31.80 €
31.80 €
MKS telefon
09.03.2015Slovak Telekom
101.06 €
101.06 €
Net 2/2015 paušál
09.03.2015Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
Pevná linka telefon
09.03.2015Slovakia Energy Br
94.80 €
94.80 €
Vývoz kontajnerov
07.03.2015Div.s.madziBRODway
100.00 €
100.00 €
Divadelné predstavenie
06.03.2015Prvá komunálna fin.
197.68 €
197.68 €
Poisrné maj.2 Q 2015
06.03.2015Doprastav a.s.
10824.17 €
10824.17 €
Naviac práce kanal.¬OV
06.03.2015Doprastav a.s.
10974.04 €
10974.04 €
Práce naviac kanal.¬OV
05.03.2015Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývoz pdo
05.03.2015SPP
3731.00 €
3731.00 €
Plyn 4x
05.03.2015Slovakia Energy Br
1627.20 €
1627.20 €
Zimná údržba MK
05.03.2015Papera s.r.o. BB
103.68 €
103.68 €
Skartovačka - matrika
05.03.2015Doprastav a.s.
10344.00 €
10344.00 €
Naviac práce kanal.¬OV
05.03.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
04.03.2015Aquamaat Nemce
1500.00 €
1500.00 €
Prev.skúšobná ¬OV
04.03.2015Waste Transport a.s,
255.23 €
255.23 €
Skládka odpadu
02.03.2015Martin Mak BB
1627.20 €
1627.20 €
Zimná údržba MK
02.03.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev ¬OV 2/15
02. - 2015
27.02.2015PADRE - P.Chabada
604.44 €
604.44 €
MKS podium
27.02.2015SSE Stredosl.energet
26.59 €
26.59 €
Vyučt.elektriny
27.02.2015Edenred Slovakia s..
1505.69 €
1505.69 €
Strava 3/15
27.02.2015Rezeko S.Ľupča
150.00 €
150.00 €
Revízia elektriny
27.02.2015Slovak Telekom
209.66 €
209.66 €
Mobilné sl. 1-2/15
27.02.2015SOZA Blava
66.00 €
66.00 €
Popl. SOZA
24.02.2015Doprastav a.s.
9522.43 €
9522.43 €
Naviac pr.COV ca kanl.
23.02.2015Dali bb
501.60 €
501.60 €
Zvesti 1/15
18.02.2015VUB a.s.
59.76 €
59.76 €
Poplatok VUB
18.02.2015BB regional.správa c
36.00 €
36.00 €
Poplatok za vyjadrenie
18.02.2015BB regional.správa c
36.00 €
36.00 €
Poplatok za vyjadrenie
18.02.2015Poradca podnik.¦ilin
64.93 €
64.93 €
Zb.zákonov 2014 vyučt.
16.02.2015Brantner s.r.o.
5703.86 €
5703.86 €
Likv.PDO 1/15
16.02.2015Doprastav a.s.
10907.32 €
10907.32 €
Splaš.kanal.a ¬OV
16.02.2015Doprastav a.s.
8763.83 €
8763.83 €
Splaš.kanal.a ¬OV
16.02.2015Doprastav a.s.
13168.56 €
13168.56 €
Splaš.kanal.a ¬OV
16.02.2015Slovak Telekom
31.09 €
31.09 €
mobil správa maj.
13.02.2015Savet s.r.o./Linux/
497.84 €
497.84 €
Servis,tonery,mater. PC
12.02.2015Papera s.r.o. BB
51.84 €
51.84 €
Hyg.potreby
12.02.2015Neonplus Muráň3
569.22 €
569.22 €
VO výmena a oprava VO
12.02.2015Neonplus Muráň3
793.58 €
793.58 €
VO dem.vian.osv,vým LED
11.02.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 2/15
09.02.2015Slovak Telekom
23.99 €
23.99 €
MKS telefon
09.02.2015SOZA Blava
12.00 €
12.00 €
Poplatok SOZA
09.02.2015Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
Pevná linka telefon
09.02.2015Slovak Telekom
72.98 €
72.98 €
Virtual voice 1/15
09.02.2015Hist.mestá a obce
96.63 €
96.63 €
členské 2015
06.02.2015Papera s.r.o. BB
66.00 €
66.00 €
Papier
06.02.2015Aquamaat Nemce
1500.00 €
1500.00 €
Skúš.prev.¬OV-prev.sl.
04.02.2015SPP
3958.00 €
3958.00 €
SPP plyn 4 x
04.02.2015Geosense Sk
660.00 €
660.00 €
UPG 2015-16
04.02.2015Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
vývoz pdo
04.02.2015Veolia BB
1524.78 €
1524.78 €
Vyučt.vodné,stoč.4Q14
04.02.2015eR STAR BB
950.00 €
950.00 €
UPN vyhodnotenie Záhum
04.02.2015Veolia BB
508.58 €
508.58 €
OZS byty -vodné,stoč
03.02.2015Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
02.02.2015Slovakia Energy Br
4576.80 €
4576.80 €
MK zimná údržba 1/15
02.02.2015Papera s.r.o. BB
325.96 €
325.96 €
Kanc.potreby
02.02.2015Slovakia Energy Br
360.00 €
360.00 €
Vývoz pdo
02.02.2015RD Hron
63.74 €
63.74 €
Vývoz pdo
02.02.2015Papera s.r.o. BB
43.02 €
43.02 €
Referendum perá
01. - 2015
31.01.2015Edenred Slovakia s..
1383.01 €
1383.01 €
strava 2/15
29.01.2015Rezeko S.Ľupča
630.00 €
630.00 €
Demontáž strarej techn.
29.01.2015Rezeko S.Ľupča
970.00 €
970.00 €
Montáž audiotech
29.01.2015Rezeko S.Ľupča
700.75 €
700.75 €
Elektroinšt.materiál KD
29.01.2015Poradca podnik.¦ilin
58.80 €
58.80 €
Poradca 2015
29.01.2015WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prev.1/15
28.01.2015Petit press Blava
115.20 €
115.20 €
Inzerát ver.súœaž pozem
28.01.2015Slovak Telekom
207.58 €
207.58 €
Mobilné sl.12-1/2015
26.01.2015Styk servis
407.47 €
407.47 €
MKS oprava pl.kotla a z
26.01.2015Slovak Telekom
29.09 €
29.09 €
Mobil spr.maj
26.01.2015Styk servis
87.60 €
87.60 €
Oprava plyn.zariadenia
23.01.2015SPP
4084.00 €
4084.00 €
Plyn 1/2015
21.01.2015Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
Mobil čov zabezp
21.01.2015SSE Stredosl.energet
-1944.98 €
-1944.98 €
Vyučt.elektr.2014
20.01.2015Valkovič Ing.arch
900.00 €
900.00 €
PD siete pod zám
19.01.2015SPP
2822.81 €
2822.81 €
Plyn vyučt 4x
19.01.2015Poradca podnik.¦ilin
48.86 €
48.86 €
FS 2014
16.01.2015Slovak Telekom
146.22 €
146.22 €
pevná linka 12
16.01.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 2015
15.01.2015SSE Stredosl.energet
59.33 €
59.33 €
¬OV elektr.12
15.01.2015Poradca podnik.¦ilin
26.50 €
26.50 €
Vyučt.UPZZ zákony 2014
14.01.2015SSE Stredosl.energet
157.98 €
157.98 €
cov elektrina
12.01.2015JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
pravnik 1/15
10.01.2015Rezeko S.Ľupča
920.00 €
920.00 €
Elektrom.nové ozvuč
09.01.2015Benestra s.r.o.
14.69 €
14.69 €
Benestra -medzimesto
09.01.2015Savet s.r.o./Linux/
461.84 €
461.84 €
Servis lan,web.virt.sev
09.01.2015Samnet Zl.Moravce
32.86 €
32.86 €
Inf služba o grantoch
08.01.2015Rezeko S.Ľupča
560.50 €
560.50 €
MKS zás.skrina elektr.
08.01.2015Rezeko S.Ľupča
60.00 €
60.00 €
elektoinš.práce
07.01.2015Slovakia Energy Br
477.60 €
477.60 €
Zimní údržba a poh.
07.01.2015Slovak Telekom
57.41 €
57.41 €
Virtual net
07.01.2015MADE BB
150.00 €
150.00 €
UPG 1Q.2015 Urbis
07.01.2015Slovak Telekom
34.66 €
34.66 €
Mobilné sl.
02.01.2015Pufeko BB
10.66 €
10.66 €
Vývoz PDO 12/14
02.01.2015Edenred Slovakia s..
1442.23 €
1442.23 €
Strava 1/2015

Faktúry: 488 ks