Faktúry 2017

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2017
31.12.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
31.12.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz smetí Príboj
31.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
158.35 €
158.35 €
Pevná linka 12/2017
31.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
27.32 €
27.32 €
MKS telefon 12/17
31.12.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Prev.služby čov a kanal.4.Q.17
31.12.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3933.65 €
3933.65 €
COv stočné 12/2017
31.12.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
3933.65 €
3933.65 €
COv stočné 12/2017
31.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Voice NDSL paušál 12/17
31.12.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prev.čov 12/2017
31.12.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
491.84 €
491.84 €
Servis PC,LAN , kamerový,backup 12
27.12.2017ætefan Franciscty Majerská 69, 97405 B.Bystrica
336.80 €
336.80 €
COV vývoz kalu
21.12.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
469.00 €
469.00 €
Tonery
21.12.2017Petit press a.s.divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
201.00 €
201.00 €
Sme predplatné mKS
21.12.2017Všetko čo milujeme,s.r.o. Trieda SNP 1673/65, 97401 Ban.Bystrica
358.12 €
358.12 €
Knihy MKS
21.12.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
20760.00 €
20760.00 €
PD Dolné Záhumnia
21.12.2017GDPR služby s.r.o. ¬ierna voda 468, 925 06
1143.51 €
1143.51 €
Knihy mks
21.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
243.82 €
243.82 €
Mobilné služby
21.12.2017GDPR služby s.r.o. ¬ierna voda 468, 925 06
350.00 €
350.00 €
Skolenie on line
21.12.2017Geospol - V.Mikuš Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
833.70 €
833.70 €
Zameranie Dolné Záhumnia
21.12.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
864.00 €
864.00 €
Kalendáre
21.12.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
458.40 €
458.40 €
Lupčianske zvesti
18.12.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1765.38 €
1765.38 €
COv elektrina 11
18.12.2017Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
BOZP paušál 4Q2017
15.12.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik 12/17
15.12.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
444.91 €
444.91 €
VO a vianočná výzdoba - servis
15.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Služba telekom
14.12.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
360.00 €
360.00 €
Zimná údržba
13.12.2017D+K servis s.r.o. Za Òaňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča
1785.60 €
1785.60 €
Oprava UNC
13.12.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
75.17 €
75.17 €
Papierové utierky
12.12.2017Delta Slovakia s.r.o. Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica
2496.29 €
2496.29 €
PO materiál
12.12.2017Ing.Michal Sirota Strážska cesta 722/9 96001 Zvolen
50.00 €
50.00 €
PD požiarnej bezp.IBV Pod hôrkou
12.12.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
60.00 €
60.00 €
Lekársky posudok
12.12.2017CBS s.r.o. Kynceľová54, 97401 Kynceľová
495.00 €
495.00 €
Propagácia obce- knihy
12.12.2017Erik Kulfas Na Zábreží 1114/1 976 13 Slovenská Ľupča
170.58 €
170.58 €
Oprava Peugeot
11.12.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
3019.08 €
3019.08 €
Kalendáre obce
11.12.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
531.50 €
531.50 €
Knihy do knižnice
11.12.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
113.05 €
113.05 €
Kancelarske potreby
11.12.2017Ing.Vieroslava Komjathyová ¬ínska 17, 040 13 Košice
13800.00 €
13800.00 €
PD 2 etapa zelená infraštruktúra
11.12.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
139.20 €
139.20 €
novoročenky
11.12.2017Ing.arch Petra Adamczaková Kalinčiakova 6029/20, 974 05 Banská Bystrica
3500.00 €
3500.00 €
PD pre UR D Záhumnia-Pri kríži
11.12.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prevádzka cov 11/17
11.12.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
rohože čistenie
10.12.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
511.84 €
511.84 €
Servis lan,pc,web,kamerový s
08.12.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
Vtzvoz smetí
08.12.2017Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
8338.24 €
8338.24 €
Likvidácia odpadu 11/2017
08.12.2017Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
1164.48 €
1164.48 €
Zimná údržba komunikácii
08.12.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.62 €
13.62 €
Medzimesto telefon
06.12.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
412.63 €
412.63 €
Servis ver.osvetlenia
06.12.2017Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
900.00 €
900.00 €
Etaoa 2- revital.parku,obnova mikrozony
06.12.2017Galileo
478.80 €
478.80 €
Licnecia na prev.progr.cintrorín
06.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1752.00 €
1752.00 €
SPP mks plyn 12
06.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1014.00 €
1014.00 €
SPP plyn OU 12
06.12.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
28426.26 €
28426.26 €
Chodník Za nožiarňou
06.12.2017Inprost Blava
67.60 €
67.60 €
Obecné noviny
06.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
264.00 €
264.00 €
SPP plyn Po 12
06.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom NDSL 11
06.12.2017VAav +Rossi, s.r.o. CSA 3, 036 01 Martin 1
5.88 €
5.88 €
Poštovné
06.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1642.00 €
1642.00 €
SPP plyn OZS 12
06.12.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
11690.63 €
11690.63 €
Chodník Za nožiarňouOslobodenia
05.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
29.16 €
29.16 €
MKS telefon 11
05.12.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
182.26 €
182.26 €
Pevná linka
05.12.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
4053.52 €
4053.52 €
Cov stočné 11
04.12.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
227.72 €
227.72 €
Kancelárske potreby
04.12.2017Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
69.10 €
69.10 €
MKS predplatné časopisy
04.12.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
04.12.2017eR STAR s.r.o. Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
1990.00 €
1990.00 €
UP z Záhradná
04.12.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
6600.00 €
6600.00 €
+Dolné Záhumnia IS, PD pre UR
04.12.2017Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
83.00 €
83.00 €
Znalecký posudok
04.12.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
648.00 €
648.00 €
Elektroinštal.práce 10/17
11. - 2017
29.11.2017Petit press a.s.divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
201.00 €
201.00 €
Knižnica - predplatné
29.11.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1854.00 €
1854.00 €
SAztrava 12/2017
28.11.2017Sigma pumpy Sk,s.r.o. Trenčianska 29/1887, 91501 Nové Mesto nad Váhom
780.00 €
780.00 €
Výmena čerpadla čov
24.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
253.32 €
253.32 €
Služby telekom
24.11.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
777.80 €
777.80 €
Servis VO
23.11.2017Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. ætefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
142.12 €
142.12 €
Havarijné poistenie ročné
23.11.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
73.03 €
73.03 €
Knihy do knižnice
23.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
1.26 €
1.26 €
zabezp.telekom čov
20.11.2017Euro Coffee s.r.o. Trnavská cesta 813, 92601 SereÔ
36.20 €
36.20 €
Servis kávomatu
20.11.2017Mária Majerová SHR Lesnícka 21, 97613 Slovenská Ľupča
16.60 €
16.60 €
Ovčí syr
20.11.2017Michal Macko BPS Tulská 2238/5 960 01 Zvolen
237.60 €
237.60 €
Ovládače brány
20.11.2017Ráztocká čerešňa 976 97 Ráztoka 23
150.00 €
150.00 €
Divadlo
20.11.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
560.00 €
560.00 €
Tonery
20.11.2017Slovenský pozemkový fond Budkova 36, 817 15 Bratislava
14.40 €
14.40 €
nájom za pozemok
20.11.2017Ing.Miroslav æiffer CONEX ækolská 532/2,97611 Selce
183.60 €
183.60 €
Oprava zabezpečovacieho zar.OU
20.11.2017EFO Consulting s.r.o. Partizánska 97, Banská Bystrica
250.00 €
250.00 €
Monitoring COV
20.11.2017Divadlo pod balk¢nom Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica
170.00 €
170.00 €
Divadlo
16.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobilné služby
16.11.2017Erik Kulfas Na Zábreží 1114/1 976 13 Slovenská Ľupča
274.00 €
274.00 €
Oprava Peugeot
16.11.2017MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
410.00 €
410.00 €
podpora urbis
13.11.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
čistenie rohoží
13.11.2017Milena Hláčiková-ML Kvety,Pohrebníctvo Nám.SNP 74, 976 13 Slovenská Ľupča
160.20 €
160.20 €
Sociálny pohreb
13.11.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
490.48 €
490.48 €
Právnik 11/17
13.11.2017Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
66.39 €
66.39 €
Servisný poplatok knižnica 2017
13.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
231.83 €
231.83 €
Mobilné služby telekom
13.11.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
583.20 €
583.20 €
inštalacia terminalu čov
13.11.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1632.61 €
1632.61 €
¬OV elektrina 10/17
10.11.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
48.00 €
48.00 €
Oprava kotla
10.11.2017Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
831.90 €
831.90 €
PO dvere na hasičňu
10.11.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
10.11.2017Ing.Tatiana Schlampová,CSc. ¬erešňova 7, 974 05 Banská Bystrica
4470.00 €
4470.00 €
Výsdba a dodávka drevín
10.11.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzkovanie malej čov
10.11.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
60.00 €
60.00 €
Zb.zákonov 2017
08.11.2017Mgr.Vladimír Plachý Brezová 25, 962 31 Sliač
400.00 €
400.00 €
Kulturne vystúpenie
08.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26.28 €
26.28 €
MKS telefon
08.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
180.77 €
180.77 €
Pevná linka10
08.11.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
531.84 €
531.84 €
servis pc
08.11.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom NDSL 10
08.11.2017Peter Kulfas Ľupčianska 16,slov.Ľupča
77.00 €
77.00 €
práce zemné
08.11.2017Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
8925.85 €
8925.85 €
Likvidácia odpadu 10
06.11.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
3687.61 €
3687.61 €
COV stočné10
06.11.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
1503.35 €
1503.35 €
Poistenie majetku
06.11.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
57.91 €
57.91 €
¬istenie čerp.staníc
06.11.2017ProMinent Slovensko s.r.o. Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
1448.40 €
1448.40 €
COV cerpadlo
06.11.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz smetí
03.11.2017Boris Babkovič 1 mája 21, 97613 Slovenská Ľupča
50.00 €
50.00 €
Zváračské práce čov
02.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1487.00 €
1487.00 €
MKS plyn 11
02.11.2017Michal Macko BPS Tulská 2238/5 960 01 Zvolen
500.02 €
500.02 €
Brána - pohon
02.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
860.00 €
860.00 €
OU plyn 11
02.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
223.00 €
223.00 €
PO plyn 11
02.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1394.00 €
1394.00 €
OZS plyn 11
10. - 2017
31.10.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
954.00 €
954.00 €
čerpadlo ¬OV
31.10.2017Ing.arch Petra Adamczaková Kalinčiakova 6029/20, 974 05 Banská Bystrica
2050.00 €
2050.00 €
UPzony Záhradná
31.10.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1899.00 €
1899.00 €
stravné lístky 11/2017
30.10.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Labor.práce vzorky čov
30.10.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Lekársky posudok
30.10.2017Gajdoš Gabriel Reprezentant Sekčovská 19, 08641 Raslavice
59.60 €
59.60 €
Vlajky štátne
30.10.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
1296.71 €
1296.71 €
Vyučt.vodné.stoč,dažd.3Q2017
30.10.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
1296.71 €
1296.71 €
Vyučt.vodné.stoč,dažd.3Q2017
26.10.2017Voice Art k.s. Kremnická 26, 851 01 Bratislva
1934.40 €
1934.40 €
Vystúpenie Fragile
26.10.2017RNDr,Daniela Mezovská, Záhradná 733/50,Slov.Ľu
120.00 €
120.00 €
Výrub drevín
26.10.2017Mariner cPlus,sr.o.Naftárska 1413, 908 45 Gbel
273.00 €
273.00 €
Pax 18 k čov
25.10.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
552.00 €
552.00 €
Vodovod Podkonická dokument
25.10.2017L.K.permanent s.r.o, Hattalova 12,83103 Bratislava
10.80 €
10.80 €
MKS časopis
25.10.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
229.44 €
229.44 €
MR oprava
23.10.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
946.84 €
946.84 €
Zákonné poistné vozidiel 4x
23.10.2017Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. ætefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
144.27 €
144.27 €
Poistné zákonné peugeot
23.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.18 €
0.18 €
Telekom služby-čov
23.10.2017Boris Babkovič 1 mája 21, 97613 Slovenská Ľupča
1020.00 €
1020.00 €
Brána OU rekonštrukcia
20.10.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
28821.92 €
28821.92 €
Rekonštrukcia chodníka Oslobodenia
20.10.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
895.03 €
895.03 €
Prepoj vodovod Podkonická
20.10.2017VAav +Rossi, s.r.o. CSA 3, 036 01 Martin 1
19.80 €
19.80 €
Kalendáre
19.10.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
140.00 €
140.00 €
matariál k PC
19.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2.16 €
2.16 €
Telekom služby
19.10.2017IVES
25.09 €
25.09 €
Matrika Ives konzultácie ročné
19.10.2017Kooperatíva Vienna Insurance group a.s. ætefanovičova 4 816 23 Bratislava 1
200.63 €
200.63 €
Havarijné poistné ročné
19.10.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
141.00 €
141.00 €
PO revízia plynu
19.10.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Lekársky posudok
18.10.2017Asociácia správcov registratúry M R ætefánika 310, 972 71 Nováky
39.00 €
39.00 €
školenie
16.10.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
COV vzorky
16.10.2017Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
BOZP 3 q 2017
16.10.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
30.48 €
30.48 €
¬istenie rohoží
13.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobilné sl.telekom
12.10.2017Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1000.00 €
1000.00 €
Revitalizácia parku 2 etapa
12.10.2017Centrum polygraf.služieb Sklabinska 1, 83106 Bratislava
99.23 €
99.23 €
Tlačivá matrika
12.10.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1563.83 €
1563.83 €
COV elektrina
12.10.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
69.00 €
69.00 €
Papier
12.10.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
511.84 €
511.84 €
Servix PC,Lan,web,kamerový s
11.10.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
524.78 €
524.78 €
Právnik 10/2017 /
09.10.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
304.80 €
304.80 €
MKS prehliadky plynov.zariadení
09.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
165.00 €
165.00 €
Pevná linka
09.10.2017MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
150.00 €
150.00 €
Podpora Urbis 3Q2017
09.10.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
301.20 €
301.20 €
OZS kontrola plynov.zariadení
09.10.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz smetí
09.10.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
580.80 €
580.80 €
OZS elektroinšt.práce
09.10.2017Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735,91101 Trenčín
7284.02 €
7284.02 €
Likvidácia odpadu
09.10.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Telefon medzimesto
09.10.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
455.06 €
455.06 €
Knihy do knižnice
06.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
ADSL zariadenie
06.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35.32 €
35.32 €
MKS telefon
06.10.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
4636.18 €
4636.18 €
Stočné čov 9/17
05.10.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
208.80 €
208.80 €
OU prehl.plynových zariadení
04.10.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Preev.splaškovej kanalizácie 3Q17
04.10.2017EFO Consulting s.r.o. Partizánska 97, Banská Bystrica
890.00 €
890.00 €
PHSR obce 2017-23
03.10.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
684.00 €
684.00 €
Odborné prehl.elektroinšt.DS,Tržnica
02.10.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prev.COV 9/2017
02.10.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
2397.00 €
2397.00 €
Plyn 4x
02.10.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2.16 €
2.16 €
COV mobol.sl.
09. - 2017
29.09.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
215.82 €
215.82 €
vývoz kalu čov
29.09.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
790.00 €
790.00 €
PC zostava s prísl.
29.09.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
740.40 €
740.40 €
¬OV servis-sonda
29.09.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
388.79 €
388.79 €
Mobilné služby telekom,gsm..
29.09.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
60.00 €
60.00 €
Zbierka zákonov
29.09.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
54.29 €
54.29 €
Papierové utierky
29.09.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
360.00 €
360.00 €
¬OV servis
29.09.2017Adam Krtko Hviezdoslavova 751/56 B.Bystrica
90.00 €
90.00 €
čistenie kanalizácie
29.09.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
511.84 €
511.84 €
Servis lAN,PC,web,kamery ost
29.09.2017Tunde Lániková Apollo,Severná 9, Banská Bystri
75.00 €
75.00 €
Luter.procesia kolotoč
29.09.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
167.00 €
167.00 €
VO oprava
29.09.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
2232.00 €
2232.00 €
Stravné lístky 10/17
28.09.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
70.75 €
70.75 €
hygienické potreby
27.09.2017Peter Kulfas Ľupčianska 16,slov.Ľupča
484.70 €
484.70 €
Zemné práce
27.09.2017Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská By
36.00 €
36.00 €
Preberací protkol podkonická vodov
25.09.2017Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1000.00 €
1000.00 €
Urb.arch.návrh mikrozona revital.parku
25.09.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
269.62 €
269.62 €
MR oprava servis
25.09.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
25.09.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
127.20 €
127.20 €
Oprava osvetlenia MKS
21.09.2017Thermit s.r.o. Ľupčianska 51, 97613 Slovenská Ľupča
1974.42 €
1974.42 €
Mæ oceľová strieška
21.09.2017Družba s.r.o., Jasná 82, 032 51 Dem„novská dolina
9.50 €
9.50 €
Dopl.ubytovanie školenie
21.09.2017Oslavan Slovakia s.r.o. Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad B
82.82 €
82.82 €
Odpudzovač holubov
21.09.2017Thermit s.r.o. Ľupčianska 51, 97613 Slovenská Ľupča
68818.20 €
68818.20 €
Mæ zateplenie B+ hosp.pav.
20.09.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
8187.94 €
8187.94 €
Cintorín- zámková dlažba
19.09.2017Odysea Projekt s.r.o. Popradská 58/B, 040 11 Košice
14500.00 €
14500.00 €
PD stav.povolenie zele.infraštr.obce
18.09.2017Ferex s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra
594.00 €
594.00 €
Kontajner plastový 30 ks
18.09.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Lekársky posudok
17.09.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
14.09.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
35853.61 €
35853.61 €
ækolská - chodník
14.09.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobilné sl.telekom
12.09.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
2472.82 €
2472.82 €
¬OV stočné 8
12.09.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1762.44 €
1762.44 €
¬OV elektrina 8
12.09.2017Ivana ¬underlíková AC vzdelávacia agentúra SNP 75/26, 960 01 Zvolen
52.00 €
52.00 €
školenie matrika
12.09.2017Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3350.00 €
3350.00 €
Kosenie obce
11.09.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
163.31 €
163.31 €
Oprava osv.chata
11.09.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právne sl.9/17
11.09.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
08.09.2017TUV SUD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, 82103 Bratislava
144.00 €
144.00 €
Posúdenie PD
08.09.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
5744.00 €
5744.00 €
Odvodnenie komunikácií
08.09.2017Schindler výœahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava
2212.80 €
2212.80 €
ZUS výœah konečná fakt.
07.09.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
Vývoz smetí Príboj
07.09.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
9887.16 €
9887.16 €
Likvidácia odpadu 8/2017
06.09.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
21.67 €
21.67 €
MKS telefon
06.09.2017Stavoindustria HSV s.r.o. Príboj 779 97613 Slovenská Ľupča
45.12 €
45.12 €
Beton
06.09.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom.služby NDSL
06.09.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
30.00 €
30.00 €
Lekársky posudok
06.09.2017AC Vzdelávacia agentúra Ivana ¬underlíková SNP 75/26 96001 Zvolen
52.00 €
52.00 €
školenie matrika
06.09.2017Marek —krváň obchodná činnosœ Borovčina 4 976 96 Medzibrod
270.00 €
270.00 €
ozvučenie
06.09.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
173.39 €
173.39 €
Pevná linka
04.09.2017OPL s.r.o. S.Ľupča
369.72 €
369.72 €
Vatra ,chata -drevo
04.09.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
44.00 €
44.00 €
Plyn PO 9
04.09.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
1194.00 €
1194.00 €
Oprava a rev.bleskozvodu MKS
04.09.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
289.00 €
289.00 €
Plyn MKS 9
04.09.2017BINS s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra
585.00 €
585.00 €
Kuka nádoby plastové
04.09.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
167.00 €
167.00 €
Plyn OU - 9
04.09.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
271.00 €
271.00 €
Plyn 9 -OZS
08. - 2017
31.08.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
64.80 €
64.80 €
Kancelárske potreby
31.08.2017Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1000.00 €
1000.00 €
Revital.parku,obnova mikroz¢ny S.Ľupča
31.08.2017Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 811 07 Bratislava
98.00 €
98.00 €
školenie poplatok Ing.Macák SU
31.08.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
1890.00 €
1890.00 €
Stravné lístky 9/2017
30.08.2017Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
178.56 €
178.56 €
Mæ montáž kamier
30.08.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzka čov /malá/
30.08.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
48.00 €
48.00 €
Výmena elm.æportová ul
28.08.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
458.40 €
458.40 €
Zvesti č.3/2017
28.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.54 €
0.54 €
Monitoring čov
28.08.2017Delta Slovakia s.r.o. Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica
3000.00 €
3000.00 €
PO výstroj
28.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
4.32 €
4.32 €
Monitring čov
28.08.2017Schindler výœahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava
6638.40 €
6638.40 €
výœah ZUS
28.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
229.29 €
229.29 €
mobilné službý 7-8/2017
24.08.2017Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 811 07 Bratislava
98.00 €
98.00 €
Seminár stavebný úrad
23.08.2017Ing.Ján Janec -MMJH Haškova 30, 97411 Banská Bystrica
684.00 €
684.00 €
IBV Pod Hradom-bil.kult.vrstvy pody
23.08.2017Ing.Ján Janec -MMJH Haškova 30, 97411 Banská Bystrica
900.00 €
900.00 €
IBV Pod hradom- zmeny 1-vodovod
21.08.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Prenájom rohoží 7-8/2017
18.08.2017PS arch s.r.o. Ulica republiky 999/7 010 01 ¦ilina
13000.00 €
13000.00 €
PD Reg.florbalové stredisko pre deti a
16.08.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
825.00 €
825.00 €
Servis ¬OV
16.08.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
821.84 €
821.84 €
Servis PC LAN,web,kamerový s, toner
14.08.2017Schindler výœahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava
6638.40 €
6638.40 €
Výœah ZUS - preddavok podľa zmluvy
14.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Telekom za mobilné služby
14.08.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
158.81 €
158.81 €
Kancelárske potreby
11.08.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik za mesiac 8/2017
11.08.2017Geospol - V.Mikuš Moskovská 48/ 974 04 Ban.Bystrica
670.00 €
670.00 €
Zameranie ¬OV
11.08.2017Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
100.00 €
100.00 €
Znalecký posudok na pozemok
09.08.2017F.U.R.O Milan Furman 1 mája5, 97613 Slovenská Ľupča
360.00 €
360.00 €
Rekonštrukcia k daždovému zvodu
09.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
132.12 €
132.12 €
Telekom pevná sieœ
09.08.2017Data Systém Soft sro Baničova 520/8 Nitra 94911
328.00 €
328.00 €
Udžiavací poplatok SW 2018
09.08.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1714.50 €
1714.50 €
COV elektrina 7/17
09.08.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
267.36 €
267.36 €
PO reflexné nálepky hasiči
09.08.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
1464.00 €
1464.00 €
Revízie ¬OV , technolog.tariadení
09.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom NDSL
09.08.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26.87 €
26.87 €
Telekom - MKS telefon
07.08.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
8563.75 €
8563.75 €
Likvidácia odpadu 7/17
07.08.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Telefon medzimesto
07.08.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prev.¬OV malá 7/2017
07.08.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
2610.82 €
2610.82 €
Stočné ¬OV 7/2017
07.08.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz odpadu Príboj
01.08.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
124.15 €
124.15 €
Zbierka zákonov
01.08.2017Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3350.00 €
3350.00 €
Kosenie obce
01.08.2017Ing.Adrián Kliment Rybárska 16, 96231 Sliač
600.00 €
600.00 €
Odborné razy hist.lip
01.08.2017Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1000.00 €
1000.00 €
Revitalizácvia parku,obnova mikrozony
01.08.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
120.00 €
120.00 €
Servis ¬OV
01.08.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
130.00 €
130.00 €
OZS plyn
01.08.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
81.00 €
81.00 €
OU plyn
01.08.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
30.48 €
30.48 €
prenájom rohoží
01.08.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
2286.00 €
2286.00 €
Stravné lístky 8/2017
01.08.2017Iuris Servis,s.r.o. Lazovná 64, Banská Bystrica
300.00 €
300.00 €
Annabálk-produkcia hudobnej skupiny Hics
01.08.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Lekársky posudok
01.08.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
139.00 €
139.00 €
MKS plyn
01.08.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky lab.¬OV
01.08.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
21.00 €
21.00 €
PO plyn
01.08.2017Hakom s.r.o. CSA 18, Martin
81.00 €
81.00 €
Dorpavné značenia
01.08.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
1683.31 €
1683.31 €
Vyučt.vodné,stoč. 2.Q.2017
01.08.2017Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská By
14.40 €
14.40 €
Poplatok za vyjadrenie
07. - 2017
27.07.2017Ing.Eva Kútiková æportová 1037/34,97613 Slovenská Ľupča
1320.00 €
1320.00 €
Audit KUZ a VS 2016
27.07.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
3.30 €
3.30 €
Mont.čov 2x
27.07.2017Allianz Slovenská poisœovňa,a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
174.96 €
174.96 €
Allianz poistné auto
27.07.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
223.48 €
223.48 €
Mobilné služby
24.07.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
630.00 €
630.00 €
PC zostava ,Wind
24.07.2017Všetko čo milujeme,s.r.o. Trieda SNP 1673/65, 97401 Ban.Bystrica
97.20 €
97.20 €
Vš.čo milujme-knihy
24.07.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
416.26 €
416.26 €
Voda čov 1/22017
24.07.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
511.84 €
511.84 €
Servis lan,pc web
20.07.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
mobil správa majetku
19.07.2017Sigma pumpy Sk,s.r.o. Trenčianska 29/1887, 91501 Nové Mesto nad Váhom
378.00 €
378.00 €
Sigma Pumpy-servis
16.07.2017Bartoš Stav,s.r.o. 1 mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča
880.80 €
880.80 €
Bartos stav opravy
14.07.2017Ivan Predajniansky Lučatín 42, 97661 Lučatín
420.00 €
420.00 €
Predajniansky I- pne od
14.07.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
59.99 €
59.99 €
Kpoisœovna poistné
14.07.2017Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
Pyroboss-BOZP 2
14.07.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
338.28 €
338.28 €
Kpoistovna poistné
13.07.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1541.40 €
1541.40 €
COV elektrina 6
13.07.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
336.00 €
336.00 €
Oprava
12.07.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Medzimesto
12.07.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
110.46 €
110.46 €
Papier
12.07.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
54.55 €
54.55 €
Hyg.potreby
11.07.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
524.78 €
524.78 €
Právnik 7/17
10.07.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
3028.94 €
3028.94 €
cov stočné 6/17
07.07.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
81.00 €
81.00 €
OU plyn
06.07.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
337.00 €
337.00 €
MR oprava
06.07.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
156.80 €
156.80 €
Telefon pevná linka
06.07.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
vývoz odpadu
06.07.2017Rausa s.r.o. Družby4, 974 04 Banská Bystrica
290.04 €
290.04 €
Revízie komínov
06.07.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
29.56 €
29.56 €
Mobilné služby
06.07.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
60.00 €
60.00 €
Nájom pozemku
06.07.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Telekom-intenet
06.07.2017MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
150.00 €
150.00 €
Poplatok 3Q2017 Urbis
06.07.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Prev.vodnej stavby 2Q
06.07.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
7218.86 €
7218.86 €
Likvidácia odpadu
04.07.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prevádzy čov
04.07.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
21.00 €
21.00 €
PO plyn
04.07.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
130.00 €
130.00 €
OZS plyn
04.07.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
139.00 €
139.00 €
MKS plyn
03.07.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
393.28 €
393.28 €
Martinus-knihy
01.07.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Mudræustáková BB posud
06. - 2017
30.06.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
288.00 €
288.00 €
Revízie OZS,PO bleskozv
30.06.2017Ing.arch.Emil Križo Jabloňova 1,97613 Slovenská Ľupča
1000.00 €
1000.00 €
IngKrižo SĽ-AU štúdia
29.06.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
277.20 €
277.20 €
Oprava VO
28.06.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
28.06.2017ZEMO Moravčík,s.r.o. Czambelova 1/293,Slovenská Ľupča 97613
41.50 €
41.50 €
ZemoMOravčík-materiál
28.06.2017Ivan Kulfas NAVIS Na Zábreží 1114/1,97613 Slovenská Ľupča
537.60 €
537.60 €
Navis SĽ-báger
26.06.2017TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37,83104Bratislava
316.80 €
316.80 €
Rodeo - mobilné WC
26.06.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
144.00 €
144.00 €
Výmena alektromera 3x
26.06.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
54.29 €
54.29 €
Papierové utierky
25.06.2017SOZA Slovenský ochranný zv„z autorský pre práva k hudobným dielam ,Rastislavova
160.80 €
160.80 €
Jarmok licencia soza
23.06.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
180.00 €
180.00 €
¬OV servis
23.06.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
2070.00 €
2070.00 €
Doxx sro-stravné lístk7
23.06.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože údržba
22.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.54 €
0.54 €
COV mobilné sl.
22.06.2017Pepas s.r.o. Czambelova 35,97613 Slovenská Ľupča
102.72 €
102.72 €
Jarmok osad.banerov
22.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
227.55 €
227.55 €
Mobilné služby
22.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2.52 €
2.52 €
¬OV mobil.služby
21.06.2017Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3350.00 €
3350.00 €
Kosenie obce
21.06.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
546.84 €
546.84 €
VO oprava údržba
20.06.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
580.84 €
580.84 €
servis a ost.práce IT
15.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobilné služby
15.06.2017Data Systém Soft sro Baničova 520/8 Nitra 94911
700.00 €
700.00 €
Konsolidácia 2016
15.06.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
9603.30 €
9603.30 €
Vývoz PDO 5/17
14.06.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik 6/17
13.06.2017Kubíček VHS sro V Lo
318.60 €
318.60 €
¬OV servis
13.06.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
45.00 €
45.00 €
Mudræustáková bB-posudk
12.06.2017S¬K ézS BB Pod Urpínom 6,97401 Banská Bystrica
180.00 €
180.00 €
Jarmok zdravotná služba
12.06.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1586.94 €
1586.94 €
COV elektrina 5/17
12.06.2017TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37,83104Bratislava
633.60 €
633.60 €
Mobilné WC jarmok
09.06.2017Agent Media sro Mlynská ulica 312/7,97611 Selce
600.00 €
600.00 €
Ozvučenie jarmok
08.06.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
14.24 €
14.24 €
medzimesto telefon
08.06.2017ZBM sro Zabečov 178, 97663 Predajná
500.00 €
500.00 €
Jarmok hudba
07.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
NDSL poplatok telekom
07.06.2017Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
65.64 €
65.64 €
Predplatné MKs časopisy
07.06.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
2669.42 €
2669.42 €
Jarmok-elektroinšt.úpr
07.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
133.96 €
133.96 €
pevná linka
07.06.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
2765.99 €
2765.99 €
COV stočné 5
07.06.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
25.93 €
25.93 €
MKS telefon
07.06.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Odvoz smetí
07.06.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
103.44 €
103.44 €
Jarmok-plagát,baner
07.06.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
-77.03 €
-77.03 €
Preplatok elektr.VO
06.06.2017Savet s.r.o./Linux/
484.00 €
484.00 €
Sekretariát-tlač,toner
06.06.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
484.00 €
484.00 €
Sekretariát-tlač,toner
05.06.2017Petit press a.s.divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
210.00 €
210.00 €
Inzercia-jarmok
05.06.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
644.02 €
644.02 €
ZákpoistnéPO
05.06.2017Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
349.86 €
349.86 €
Kosenie najarmok
05.06.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prev.čov 5/17
03.06.2017Iuris Servis,s.r.o. Lazovná 64, Banská Bystrica
300.00 €
300.00 €
Luris ser,BB-jarmok hud
02.06.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
209.34 €
209.34 €
Výmena ističov VO
02.06.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
150.00 €
150.00 €
Plyn MKS
02.06.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
23.00 €
23.00 €
PO plyn
02.06.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
87.00 €
87.00 €
OU plyn
02.06.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
141.00 €
141.00 €
Plyn OZS
05. - 2017
31.05.2017SOZA Slovenský ochranný zv„z autorský pre práva k hudobným dielam ,Rastislavova
273.60 €
273.60 €
Poplatok Kristína
31.05.2017Ing.Tatiana Schlampová,CSc. ¬erešňova 7, 974 05 Banská Bystrica
1051.90 €
1051.90 €
Deratizácia obce
31.05.2017DoXX Stravné lístky,s.r.o. Kálobv 356, 01001 ¦ilina
2299.50 €
2299.50 €
DOXX-stravné 6/17
30.05.2017Ing.Tatiana Schlampová,CSc. ¬erešňova 7, 974 05 Banská Bystrica
3500.00 €
3500.00 €
IngSchlapova BB-orezav
30.05.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
176.84 €
176.84 €
Martinus-knihy MKS
30.05.2017ZEMO Moravčík,s.r.o. Czambelova 1/293,Slovenská Ľupča 97613
28.80 €
28.80 €
Zemo SĽ-beton
29.05.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
29.05.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
496.20 €
496.20 €
Ľ zvesti
26.05.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože údržba
26.05.2017CBS s.r.o. Kynceľová54, 97401 Kynceľová
660.00 €
660.00 €
Knihy
26.05.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
920.00 €
920.00 €
PC s prísl.+MS off
26.05.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
72.00 €
72.00 €
Zb.zákonov
26.05.2017Michal Majer MMMont 1 mája 3,97613 Slovenská Ľupča
3350.00 €
3350.00 €
VZ kosenie
23.05.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
223.96 €
223.96 €
Mobilné služby
22.05.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
79.48 €
79.48 €
čistenie čov
22.05.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6.90 €
6.90 €
cov alarm
22.05.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
224.80 €
224.80 €
čistenie čov
19.05.2017Peter Chabada PADRE ækolská 7,97613 Slovenská Ľupča
148.00 €
148.00 €
dosky na lavice
18.05.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
123.81 €
123.81 €
Kanc.potreby
18.05.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
4950.00 €
4950.00 €
Kniha SLTak sme si t...
17.05.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1806.49 €
1806.49 €
Cov elektrina 4/17
15.05.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
143.23 €
143.23 €
Slovak energy-VO elekr
15.05.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobil správa maj
15.05.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik 5/2017
15.05.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
vzorky čov
15.05.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
173.47 €
173.47 €
Slovak energy-VO elektr
15.05.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
546.84 €
546.84 €
Servis PC,lan,web,mater
15.05.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
60.00 €
60.00 €
K+K-oprava čov
14.05.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prev.čov Òaňacá
10.05.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Benestra-medzimesto
10.05.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
277.12 €
277.12 €
Kanc.potreby
10.05.2017Ing.Tatiana Schlampová,CSc. ¬erešňova 7, 974 05 Banská Bystrica
1500.00 €
1500.00 €
IngSchlampová-orezávka
09.05.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26.35 €
26.35 €
MKS pevná linka
09.05.2017Ing.Eva Kútiková æportová 1037/34,97613 Slovenská Ľupča
720.00 €
720.00 €
Audit IUZ
09.05.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
2304.00 €
2304.00 €
COV stočné 4/17
09.05.2017Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
86.00 €
86.00 €
IngPacerová-ynalecký ps
09.05.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Internet
09.05.2017Peter Chabada PADRE ækolská 7,97613 Slovenská Ľupča
787.50 €
787.50 €
Altán-sedenie
09.05.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
134.11 €
134.11 €
Pevná linky OU
09.05.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
09.05.2017Peter Chabada PADRE ækolská 7,97613 Slovenská Ľupča
497.00 €
497.00 €
Info-pútač
09.05.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
7839.15 €
7839.15 €
Vývoz PDO
05.05.2017CBS s.r.o. Kynceľová54, 97401 Kynceľová
192.00 €
192.00 €
Brožúry mikroregion
03.05.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
270.00 €
270.00 €
Oprava čov
03.05.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
1422.11 €
1422.11 €
Vodné,stočné 1Q2017 5x
03.05.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
954.00 €
954.00 €
Plyn 4x
03.05.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
-19.06 €
-19.06 €
Oprava vodné,stočné SNP
03.05.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
30.48 €
30.48 €
Rohože čistenie,prenájo
03.05.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
Mudr.æAustáková-pos.
02.05.2017Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
12.00 €
12.00 €
Oprava zariadenia
02.05.2017Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava
639.24 €
639.24 €
Stravné lístky VPP
04. - 2017
25.04.2017FR+G Iv.pri Dunaji
17.14 €
17.14 €
Mks časopis fragment
25.04.2017Valentiny Ing BB
250.00 €
250.00 €
GP Kind
25.04.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
219.60 €
219.60 €
Mobil,sl,GSM
25.04.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
220.00 €
220.00 €
Tonery
25.04.2017Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava
1546.80 €
1546.80 €
Strava 5/2017
20.04.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
-2871.12 €
-2871.12 €
Slov.energy-vyučt.elekr
18.04.2017Ing.Miroslav æiffer CONEX ækolská 532/2,97611 Selce
399.00 €
399.00 €
Zabezp.z-výmna EZS
18.04.2017Ivan Kulfas NAVIS Na Zábreží 1114/1,97613 Slovenská Ľupča
583.20 €
583.20 €
Navis-dopravné služby
18.04.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
66.00 €
66.00 €
papier
18.04.2017Ing.Miroslav æiffer CONEX ækolská 532/2,97611 Selce
148.00 €
148.00 €
Zabezp.zariadenie oprav
12.04.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
mobil správa majetku
12.04.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
730.85 €
730.85 €
cov elektrina
12.04.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik 4/17
11.04.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
541.84 €
541.84 €
Servis lan,pc,web..
11.04.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Benestra sro-medzimesto
11.04.2017Pyroboss,s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
216.00 €
216.00 €
Pyroboss-BOZP 1Q 17
11.04.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
-1818.29 €
-1818.29 €
4 x plyn vyučt.
10.04.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
133.42 €
133.42 €
Pevná linka
10.04.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
NDSL 3/17
10.04.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
2485.24 €
2485.24 €
COV stočné 3/17
07.04.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
212.08 €
212.08 €
Vodné stočné,vyučt.
07.04.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
06.04.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO
06.04.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
34.57 €
34.57 €
MKS telefon
06.04.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
9399.36 €
9399.36 €
Vývoz odpadu 3/17
04.04.2017MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
150.00 €
150.00 €
Szytem Urbis 2Q17
04.04.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
2489.00 €
2489.00 €
4x plyn
03.04.2017Aquamaat s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce
1884.00 €
1884.00 €
Prev.sl.COV a kanl.1Q
03. - 2017
31.03.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
31.03.2017Mikrohuko s.r.o. Kollárová11, 97401 Banská Bystrica
5496.84 €
5496.84 €
Kamerový sys.dokončenie
31.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
230.64 €
230.64 €
Mobilné služby 3/17
31.03.2017Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava
1546.80 €
1546.80 €
Strava 4/17
31.03.2017Miromax s.r.o., Zvolenská cesta 133/A,974 05 Banská Bystrica
246.25 €
246.25 €
Hasiace prístroje,revíy
31.03.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
Prev. čov
30.03.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
375.00 €
375.00 €
Tonery
27.03.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
11.36 €
11.36 €
COV nedopl.1/17
27.03.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
412.44 €
412.44 €
COV vyuč.2/17
27.03.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
193.57 €
193.57 €
Martinus-knihy
27.03.2017SOZA Slovenský ochranný zv„z autorský pre práva k hudobným dielam ,Rastislavova
14.40 €
14.40 €
Soza - poplatok
27.03.2017Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská By
14.40 €
14.40 €
Poplatok za rozhodnutie
27.03.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
381.98 €
381.98 €
Revízie plynu
27.03.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-2590.94 €
-2590.94 €
Dobropis el.SNP12
27.03.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
559.73 €
559.73 €
Revízie plynu
24.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
2.16 €
2.16 €
monit.cov
24.03.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
348.98 €
348.98 €
Sloc.Energy-vyučt.el.VO
24.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
0.54 €
0.54 €
cov monitoring
24.03.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
737.47 €
737.47 €
Plyn revízie,kontr
21.03.2017eR STAR s.r.o. Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
1100.00 €
1100.00 €
UPN zona DZáhumnia
20.03.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
72.00 €
72.00 €
Por.podnikatela zákony
20.03.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
117.60 €
117.60 €
COC čerpadla-elektroinr
20.03.2017Rezeko s.r.o. Oslobodenia 708/15,97613 Slovenská Ľupča
205.84 €
205.84 €
Výmena zásuviek
20.03.2017K+K Technology a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy ,CZ
240.00 €
240.00 €
Servis čov
17.03.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
609.41 €
609.41 €
Kontrola plynových zar.
15.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
Mobilné sl.spr.majetku
15.03.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
524.78 €
524.78 €
Právnik
15.03.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
14.03.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
66.00 €
66.00 €
Papier
14.03.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
50.46 €
50.46 €
Plagát,vsupenky Kristín
13.03.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
840.84 €
840.84 €
Servis,toner,mater
09.03.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
13.26 €
13.26 €
Telefon medzimesto
08.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
138.43 €
138.43 €
Pevná linka
08.03.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
74.41 €
74.41 €
Martinus-knihy
08.03.2017Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
139.00 €
139.00 €
Ingpacerová-zanl.posudk
08.03.2017Ing.Pacerová Alena Lesnícka 29, 97613 Slovenská Ľupča
115.00 €
115.00 €
IngPacerová-znal.posud
08.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
Poplatky NDSL4
08.03.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
54.29 €
54.29 €
OU papierové utierky h.
08.03.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
264.83 €
264.83 €
Oprava VO
08.03.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
19.86 €
19.86 €
MKS telefon
07.03.2017Medzibrodské kočovné divadlo OZ Pod kostolom3,97696 Medzibrod
200.00 €
200.00 €
Medzbr.kočovné divadlo
06.03.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
2741.59 €
2741.59 €
COV stočné 2/17
06.03.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
rohože
06.03.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
153.28 €
153.28 €
Oprava kanal.Lichardova
06.03.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
6810.63 €
6810.63 €
Vývoz PDO2/17
06.03.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
06.03.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prv.čov 2/17
06.03.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
31.58 €
31.58 €
Vodné stočná,SNP12
06.03.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
83.25 €
83.25 €
Poistné ročné-maj.obce
02.03.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
4549.00 €
4549.00 €
4x plyn
01.03.2017Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
2049.34 €
2049.34 €
MK zimná údržba
01.03.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
209.68 €
209.68 €
VO oprava
01.03.2017Neonplus s.r.o. Muráň 75, 04901 Muráň
420.47 €
420.47 €
VO oprava
02. - 2017
28.02.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
235.99 €
235.99 €
služby telekom
28.02.2017Dali BB,s.r.o. Krátka 17, prev.Jilemnického 7, Ban.Bystrica
351.60 €
351.60 €
Zvesti 1/17
28.02.2017Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava
1728.31 €
1728.31 €
strava 3/17
28.02.2017Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A,82109 Bratislava
-1094.40 €
-1094.40 €
Vyučt.elektr.1/17
28.02.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
MUDræustáková posud
22.02.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
6.12 €
6.12 €
COV sl.telekom zabezp
21.02.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
740.00 €
740.00 €
Office syst.Windows,3x
20.02.2017Slovenský vodohospodársky podnik š.p.OZ Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Byst
115.19 €
115.19 €
COV vzorky
16.02.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
565.00 €
565.00 €
Zaloh.jedn,HDD WD red
16.02.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
36.19 €
36.19 €
Mobilné služby, spr.maj
15.02.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
15.00 €
15.00 €
MUDr æustáková-posudok
14.02.2017Lesy SR
177.00 €
177.00 €
Prenájom pozemkov
14.02.2017Roľnícke družstvo Hron 97613 Slovenská Ľupča
3251.64 €
3251.64 €
Zimná údržba MK
14.02.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
511.84 €
511.84 €
Servis PC,LAnweb1/17
14.02.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
590.00 €
590.00 €
PC zostava-sociálne odd
13.02.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
112.93 €
112.93 €
čov-kal
13.02.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik 2/17
13.02.2017Styk servis, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
155.84 €
155.84 €
Oprava
08.02.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
ADSL popl 1/17
08.02.2017Pufeko s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
14.21 €
14.21 €
vývoz pdo
08.02.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1539.12 €
1539.12 €
COV elektrina
08.02.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
16.05 €
16.05 €
Benestra-telefon
08.02.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
163.24 €
163.24 €
net 1/17
08.02.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
26.28 €
26.28 €
MKS telefon
08.02.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
2383.38 €
2383.38 €
čov stočné
06.02.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
5936.14 €
5936.14 €
likvidácia pdo
06.02.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
servis rohože
06.02.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
4825.00 €
4825.00 €
4x plyn 2/17
06.02.2017Martinus s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin
109.31 €
109.31 €
Martinus-knihy
06.02.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
66.00 €
66.00 €
Papier
01. - 2017
31.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
423.44 €
423.44 €
MKS vodné.stočné
31.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
0.98 €
0.98 €
ZU3 vodné,stočnéCzambel
31.01.2017Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava
1637.56 €
1637.56 €
Strava 2/17
31.01.2017WASPE s.r.o. Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica
278.83 €
278.83 €
prev čov
31.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
221.04 €
221.04 €
OU vodné,stočné
31.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
24.08 €
24.08 €
PO vodné,stočné
31.01.2017Petit press a.s.divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
115.20 €
115.20 €
Inzercia v bb
31.01.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
119.37 €
119.37 €
Zb.zákonov 2016-vyučt.
31.01.2017SOZA Slovenský ochranný zv„z autorský pre práva k hudobným dielam ,Rastislavova
12.00 €
12.00 €
Soza poplatok
31.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
103.36 €
103.36 €
Tržnica-vodné,stočné
31.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
392.88 €
392.88 €
OZS vodné,stočné
31.01.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
2614.72 €
2614.72 €
Elektrika vyučt.SNP12
31.01.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
240.00 €
240.00 €
Tonery
30.01.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
209.32 €
209.32 €
Mobilné služby
27.01.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
375.00 €
375.00 €
Tonery
27.01.2017Savet s.r.o. Podháj 30, 974 05 Banská Bystrica
491.84 €
491.84 €
Servis PC,LAN
25.01.2017Ivan Kulfas NAVIS Na Zábreží 1114/1,97613 Slovenská Ľupča
199.37 €
199.37 €
Oprava kotolne
25.01.2017Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Bansk
44.04 €
44.04 €
Cov stočné
24.01.2017Medzibrodské kočovné divadlo OZ Pod kostolom3,97696 Medzibrod
100.00 €
100.00 €
Divadlo vystúpenie
23.01.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
-1850.42 €
-1850.42 €
Elektrina vyučt prepl
23.01.2017Petit press a.s.divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava
38.40 €
38.40 €
Inzerát v novinách
20.01.2017Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 ¦ilina
1666.27 €
1666.27 €
Cov elektrina 12/16
20.01.2017Rekstav s.r.o. Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča
98.40 €
98.40 €
opravy a služby
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
541.71 €
541.71 €
vyučt plyn
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1867.00 €
1867.00 €
plyn 1/17
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
5.20 €
5.20 €
vyučt plyn
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1750.00 €
1750.00 €
plyn 1/17
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
553.49 €
553.49 €
vyučt plyn
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
29.44 €
29.44 €
Vyučt plyn
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
1080.00 €
1080.00 €
Plyn 1/17
18.01.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
281.00 €
281.00 €
Plyn 1/17
17.01.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
12.48 €
12.48 €
fixy
16.01.2017MUDr.Daniela æustáková Tatranská 26, Banská Bystrica
30.00 €
30.00 €
Mudr.æustáková-posudok
13.01.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
37.39 €
37.39 €
mobilné služby
13.01.2017Papera s.r.o. ¬erešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
606.69 €
606.69 €
Kanc.potreby, obálky,ša
13.01.2017Benestra,s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava
12.38 €
12.38 €
Medzimesto
13.01.2017JUDr.Zuzana Falisová, advokátka Námestie ætefana Moyzesa 2, 97401 Banská Bystric
477.98 €
477.98 €
Právnik
11.01.2017Lindstrom., s.r.o. Orešianska ulicy3, 917 01 Trnava
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
11.01.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
13.67 €
13.67 €
zákony
11.01.2017Waste Transport a.s, Marius Pedersen Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
6923.77 €
6923.77 €
Likvidácia odpadu
09.01.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
143.26 €
143.26 €
pevná linka 12/16
09.01.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
29.44 €
29.44 €
Služby telekom 12/16
09.01.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
32.50 €
32.50 €
Poistné majetku
09.01.2017Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
56.23 €
56.23 €
internet
09.01.2017Komunálna poisœovňa,a.s.Vienna Insurance Group ætefánikova 17, 811 05 Bratislava
338.28 €
338.28 €
Poistné majetku
05.01.2017Poradca podnikateľa, s.r.o. MRázusa 23A,01001 ¦ilina
46.83 €
46.83 €
vyučt zákonov 16
04.01.2017Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 82015 Bratislava
96.20 €
96.20 €
Strava 1/2017
04.01.2017MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
150.00 €
150.00 €
Made sysUrbis1/17
04.01.2017JKL data BB
408.00 €
408.00 €
JKL data-upg evid obyv

Faktúry: 592 ks