Faktúry 2016

Roky: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
12. - 2016
31.12.2016Aquamaat Nemce
102.00 €
102.00 €
BOZP vodovod Podkonická
31.12.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.čov 12/16
30.12.2016Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz smetí
30.12.2016Veolia BB
2122.76 €
2122.76 €
Stočné čov 12/16
30.12.2016Aquamaat Nemce
1080.00 €
1080.00 €
Prev.kanalizácie 4Q16
28.12.2016Dali bb
684.00 €
684.00 €
zvesti
28.12.2016Edenred Slovakia s..
2784.61 €
2784.61 €
Strava 1/2017
23.12.2016Slovak Telekom
226.66 €
226.66 €
mobilné služby
23.12.2016Slovak Telekom
7.98 €
7.98 €
mobilné služby
23.12.2016Savet s.r.o./Linux/
671.84 €
671.84 €
Servis PC,lan,kamer
22.12.2016Rezeko S.Ľupča
1560.00 €
1560.00 €
Revízie v MKS
21.12.2016Waste Transport a.s,
150.05 €
150.05 €
Vývoz odpadu
21.12.2016Neonplus Muráň3
2575.09 €
2575.09 €
Oprava a výmena MR
21.12.2016Neonplus Muráň3
857.62 €
857.62 €
Vianočná výz,opr.VO
21.12.2016Neonplus Muráň3
762.80 €
762.80 €
Oprava skratu VO
19.12.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
Telekomunik.služby
16.12.2016Petit press Blava
195.00 €
195.00 €
Knižnica časopisy
16.12.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
15.12.2016Styk Servis
96.00 €
96.00 €
oprava kúrenia OU
15.12.2016Styk Servis
288.00 €
288.00 €
oprava kotla
14.12.2016Neonplus Muráň3
223.07 €
223.07 €
MR oprava
12.12.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
12.12.2016JUDr.Falisová
524.78 €
524.78 €
Právnik
12.12.2016Papera s.r.o. BB
226.64 €
226.64 €
Kanc.potreby
12.12.2016SSE Stredosl.energet
1749.62 €
1749.62 €
COV elektrina 11
09.12.2016Poradca podnik.¦ilin
49.80 €
49.80 €
Zákony 2017
09.12.2016Slovak Telekom
213.24 €
213.24 €
mobilné službz
09.12.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
08.12.2016Savet s.r.o./Linux/
1260.00 €
1260.00 €
Tlačiaren HP color
07.12.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
ADSL popl.
07.12.2016Slovak Telekom
20.95 €
20.95 €
Mobilné služby
07.12.2016Slovak Telekom
145.99 €
145.99 €
pevná linka
07.12.2016Waste Transport a.s,
8667.56 €
8667.56 €
likv.PDO
06.12.2016StVPS a.s. BB
2666.47 €
2666.47 €
COV stočné 11
06.12.2016Inprost Blava
67.60 €
67.60 €
predplatné zákony
02.12.2016RD Hron
180.00 €
180.00 €
Zimná údržba-pohotovosœ
02.12.2016SPP
214.00 €
214.00 €
PO plyn
02.12.2016SPP
822.00 €
822.00 €
ou plyn
02.12.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
vzorky čov
02.12.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prevádzka
02.12.2016SPP
1249.00 €
1249.00 €
ozs plyn
02.12.2016SPP
1335.00 €
1335.00 €
mks plyn
11. - 2016
30.11.2016Delta Slovakia
3337.88 €
3337.88 €
Po rovnošaty
28.11.2016Edenred Slovakia s..
2522.28 €
2522.28 €
Strava 12/2016
28.11.2016Mikrohuko BB
4557.60 €
4557.60 €
Mæ kamerový systém
24.11.2016Slovenská pošta
68.18 €
68.18 €
Casopisy MKS predpl
24.11.2016Slovak Telekom
2.16 €
2.16 €
mobilné služby
22.11.2016Asana DDD
1044.05 €
1044.05 €
Deratizácia
21.11.2016Savet s.r.o./Linux/
332.00 €
332.00 €
Tonery
16.11.2016Dali bb
351.60 €
351.60 €
Zvesti tlač
16.11.2016Mikrohuko BB
1992.00 €
1992.00 €
Mæ kamerový syst
14.11.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
telekom služby
14.11.2016SSE Stredosl.energet
2174.06 €
2174.06 €
čov elektrina
14.11.2016Slov.pozemkový fond
14.40 €
14.40 €
nájom pozemku
14.11.2016Papera s.r.o. BB
66.00 €
66.00 €
Papier
14.11.2016Waste Transport a.s,
38.40 €
38.40 €
Likv.odpadu
14.11.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
rohože čistenie
14.11.2016Smaltovňa Holíč
173.00 €
173.00 €
Domové čísla
11.11.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 11
10.11.2016Waste Transport a.s,
7609.50 €
7609.50 €
Vývoz PDO
07.11.2016Slovak Telekom
28.16 €
28.16 €
MKS telefon
07.11.2016Papera s.r.o. BB
0.00 €
0.00 €
pap utierky
07.11.2016Papera s.r.o. BB
0.00 €
0.00 €
pap utierky
07.11.2016StVPS a.s. BB
3279.43 €
3279.43 €
Vyučt stoč a voda 3Q
07.11.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz kuka
07.11.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
služby NDSL4
07.11.2016Slovak Telekom
140.87 €
140.87 €
Pevná linka
07.11.2016Slovak Telekom
140.87 €
140.87 €
Pevná linka
07.11.2016StVPS a.s. BB
149.71 €
149.71 €
Tržnica,vodné,stoč
03.11.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
03.11.2016IVES
25.09 €
25.09 €
Matrika licencia
03.11.2016Savet s.r.o./Linux/
596.84 €
596.84 €
Servis IT,tonery
03.11.2016SPP
3072.00 €
3072.00 €
Plyn 4x
03.11.2016Styk servis
470.22 €
470.22 €
Oprava sys.UK
03.11.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev mala čov
10. - 2016
24.10.2016Edenred Slovakia s..
2629.82 €
2629.82 €
Strava 11/2016
24.10.2016Kútiková Ing.
600.00 €
600.00 €
Audit súl.VS s RUZ
24.10.2016Slovak Telekom
1.98 €
1.98 €
Mobilné služby
24.10.2016Slovak Telekom
0.36 €
0.36 €
mobilné služby
21.10.2016Dali bb
458.40 €
458.40 €
Zvesti tlač
21.10.2016Slovak Telekom
209.21 €
209.21 €
Mobilné služby
21.10.2016Styk Servis
130.03 €
130.03 €
Oprava MKS kotol
20.10.2016Savet s.r.o./Linux/
611.84 €
611.84 €
servis ,mater PC,lan,km
20.10.2016Rezeko S.Ľupča
528.00 €
528.00 €
OZS rev.elektroinšt
20.10.2016Slov.nár.knižnica
66.39 €
66.39 €
Poplatky servisné
20.10.2016Stavoindustria S.Ľup
56.40 €
56.40 €
Beton na cintorin
19.10.2016Papera s.r.o. BB
168.10 €
168.10 €
Kanc.materiál
19.10.2016Styk servis
120.00 €
120.00 €
oprava kúrenia OU
19.10.2016Mikrohuko BB
1499.88 €
1499.88 €
Mæ kamerov.s.kabel
18.10.2016Stavoindustria S.Ľup
158.40 €
158.40 €
Beton na cintorin
17.10.2016Neonplus Muráň3
413.66 €
413.66 €
VO údržba,opra.s dph
17.10.2016Neonplus Muráň3
884.24 €
884.24 €
MR oprava,údr.s dph
14.10.2016Lindstrom
30.48 €
30.48 €
Rohože čist s dph
13.10.2016SSE Stredosl.energet
2261.83 €
2261.83 €
COV elektrina 9 s dph
13.10.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
Mobilné služby s dph
12.10.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik
07.10.2016Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Odpad príboj s DPH
07.10.2016Petit press Blava
38.40 €
38.40 €
inzercia s DPH
07.10.2016Veolia BB
1517.77 €
1517.77 €
Stočné čov s DPH
07.10.2016Styk Servis
432.00 €
432.00 €
4 x rev.plynu s DPH
07.10.2016Slovak Telekom
32.90 €
32.90 €
MKS telefon s DPH
07.10.2016Rezeko S.Ľupča
1320.00 €
1320.00 €
Revízie blleskozv s DPH
07.10.2016Slovak Telekom
142.62 €
142.62 €
Pevná linka s DPH
07.10.2016StVPS a.s. BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov s DPH
07.10.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
ADSL s DPH
07.10.2016Waste Transport a.s,
7601.38 €
7601.38 €
Likv.odpadu 9/16 s DPH
06.10.2016¦eleziarstvo a DP SL
124.33 €
124.33 €
Matewriál s DPH
04.10.2016SPP
1858.00 €
1858.00 €
4 x plyn 10/16 s DPH
03.10.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
COV prevádzka 9 s DPH
03.10.2016MADE BB
150.00 €
150.00 €
Urbis 4/2016 s DPH
09. - 2016
30.09.2016Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie obce 8/16
30.09.2016Dali bb
458.40 €
458.40 €
Tlač zvestí 7
30.09.2016Aquamaat Nemce
2013.60 €
2013.60 €
Zæ kompl.vystroj ¬S
30.09.2016Rezeko S.Ľupča
1111.20 €
1111.20 €
¬OV oprava
30.09.2016Neonplus Muráň3
873.13 €
873.13 €
VO oprava
30.09.2016Rezeko S.Ľupča
180.00 €
180.00 €
Fasáda Mæ bleskozvody
30.09.2016Valkovič Ing.arch
2800.00 €
2800.00 €
UPNZahumnia,Pri kríži
30.09.2016Ekoprol-Ing.Orság
500.00 €
500.00 €
æportová -st.dozor
30.09.2016Rezeko S.Ľupča
210.00 €
210.00 €
Zæ elektroinšt.prečerpv
30.09.2016Conex Selce
333.00 €
333.00 €
Zabezp.sign.revízia,op.
29.09.2016Savet s.r.o./Linux/
796.84 €
796.84 €
Servis,materiál,správa
28.09.2016Edenred Slovakia s..
2714.53 €
2714.53 €
Strava 10/2016
27.09.2016Slovak Telekom
207.64 €
207.64 €
Služby telekom
26.09.2016Polončanová M.
63.50 €
63.50 €
MKS knihy
23.09.2016Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
Služby telekom
23.09.2016Slovak Telekom
0.36 €
0.36 €
Služba telekom
20.09.2016Pacerová Ing.
50.00 €
50.00 €
Znalecký posudok
20.09.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože
20.09.2016Valentiny Ing BB
497.00 €
497.00 €
GP zámena pozemkov
19.09.2016PADRE - P.Chabada
96.80 €
96.80 €
Oprava dobových stánkov
19.09.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
služby telekom
19.09.2016Poradca podnik.¦ilin
84.00 €
84.00 €
Zb.zákonov 2016
12.09.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
internet popl.7/16
12.09.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
12.09.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 9/16
12.09.2016SSE Stredosl.energet
1853.27 €
1853.27 €
čov - elektrina 8/16
09.09.2016Hakom Martin
1986.66 €
1986.66 €
Dopravné značky,prísl
09.09.2016Dali bb
150.48 €
150.48 €
Tlač erbov
09.09.2016StVPS a.s. BB
2759.40 €
2759.40 €
COVstočné 8/16
07.09.2016Papera s.r.o. BB
372.11 €
372.11 €
kanc.potreby
07.09.2016Slovak Telekom
61.22 €
61.22 €
Poplatky Lan
07.09.2016Slovak Telekom
146.77 €
146.77 €
Telefon 8/16 pevná l
07.09.2016Papera s.r.o. BB
96.52 €
96.52 €
čistiace potreby
07.09.2016Slovak Telekom
29.77 €
29.77 €
MKS telefon 8/16
07.09.2016Waste Transport a.s,
8450.31 €
8450.31 €
Likvidácia odpadu 8/16
06.09.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
05.09.2016SPP
220.00 €
220.00 €
Plyn MKS
05.09.2016SPP
35.00 €
35.00 €
Plyn PO
05.09.2016SPP
136.00 €
136.00 €
Plyn OU
05.09.2016SPP
206.00 €
206.00 €
Plyn OZS
05.09.2016Mikrohuko BB
79.98 €
79.98 €
oprava telefonej siete
08. - 2016
31.08.2016Edenred Slovakia s..
2629.82 €
2629.82 €
strava 9/16
31.08.2016Savet s.r.o./Linux/
434.00 €
434.00 €
monitor,súčiastky
31.08.2016Slovak Telekom
0.18 €
0.18 €
čov-mobil služby
31.08.2016Slovak Telekom
6.84 €
6.84 €
čov mobilné služby
31.08.2016Valkovič Ing.arch
3300.00 €
3300.00 €
PD-IBV Pod horkou
31.08.2016Slovak Telekom
201.66 €
201.66 €
Mobilné služby
31.08.2016Savet s.r.o./Linux/
257.50 €
257.50 €
Mater na údrž siete,PC
31.08.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev.¬OV 8/2016
23.08.2016Delta Slovakia
1999.91 €
1999.91 €
PO materiál
22.08.2016Rekstav Dula
541.20 €
541.20 €
stavebné a iné služby
20.08.2016Savet s.r.o./Linux/
491.84 €
491.84 €
Servis lan,pc,kame,host
19.08.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
19.08.2016SOZA Blava
14.40 €
14.40 €
Soza poplatok
16.08.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
mobilné sl. spr.maj
15.08.2016SSE Stredosl.energet
1719.13 €
1719.13 €
COV elektrina 7
11.08.2016Slovak Telekom
142.98 €
142.98 €
Pevná linka telefon 7
11.08.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
právnik 8/16
10.08.2016Papera s.r.o. BB
54.10 €
54.10 €
Papierové utierky
08.08.2016Slovak Telekom
19.45 €
19.45 €
MKS telefon 7/16
08.08.2016StVPS a.s. BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
05.08.2016Waste Transport a.s,
7145.39 €
7145.39 €
Likvidácia odpadu
05.08.2016Data Systém Soft sro
328.00 €
328.00 €
UPG 2017 4x prg
03.08.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývoz kuka
01.08.2016Poradca podnik.¦ilin
124.15 €
124.15 €
Zbierka zák.2017
01.08.2016StVPS a.s. BB
11050.13 €
11050.13 €
COV stočné2-6/16
01.08.2016SPP
287.00 €
287.00 €
4x plyn 8/16
01.08.2016StVPS a.s. BB
1906.55 €
1906.55 €
Vyučt.vody,stoč
01.08.2016Poradca podnik.¦ilin
26.40 €
26.40 €
Fin.spravodajca 2017
01.08.2016Edenred Slovakia s..
2799.23 €
2799.23 €
Strava 8/16
01.08.2016Slovak Telekom
22.32 €
22.32 €
¬OV mobilspravy
01.08.2016StVPS a.s. BB
3140.46 €
3140.46 €
COV stočné 2/16
01.08.2016StVPS a.s. BB
1249.18 €
1249.18 €
COV stočné 1/16
01.08.2016Lindstrom
30.48 €
30.48 €
rohože čistenie
01.08.2016StVPS a.s. BB
120.00 €
120.00 €
čov odb.vzoriek
01.08.2016Savet s.r.o./Linux/
440.00 €
440.00 €
monitor k pc +ms office
07. - 2016
29.07.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
prev.¬OV malá
22.07.2016Slovak Telekom
204.45 €
204.45 €
mobilné služby
21.07.2016Dali bb
566.40 €
566.40 €
L.Zvesti 7-8/16
21.07.2016StVPS a.s. BB
159.85 €
159.85 €
likvid.odp.vôd
18.07.2016MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
cintorin kosenie
18.07.2016Kútiková Ing.
1440.00 €
1440.00 €
Audit IUZ+KUZ
18.07.2016Neonplus Muráň3
187.93 €
187.93 €
VO skrat oprava
18.07.2016StVPS a.s. BB
981.40 €
981.40 €
¬OV voda 1-7/16
17.07.2016K+K Technology a.s.
330.00 €
330.00 €
Servis čerpadla čov
17.07.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
mobil správa maj
15.07.2016Rezeko S.Ľupča
540.00 €
540.00 €
Revízie čerpačiek čov
15.07.2016Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie obce
13.07.2016SSE Stredosl.energet
1664.48 €
1664.48 €
¬OV elektrina 6
12.07.2016Savet s.r.o./Linux/
770.00 €
770.00 €
PC zost+windovs
12.07.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 7/16
12.07.2016Waste Transport a.s,
8813.86 €
8813.86 €
Vývoz odpadu
08.07.2016Kominárstvo J.Rausa
254.52 €
254.52 €
Kominárske služby
08.07.2016Rezeko S.Ľupča
471.60 €
471.60 €
Oprava bleskozvodov
08.07.2016Papera s.r.o. BB
127.52 €
127.52 €
Kancel.potreby
08.07.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
vzorky čov vody
07.07.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
NDSL popl.
07.07.2016Slovak Telekom
30.78 €
30.78 €
Mobilný telefon
07.07.2016Slovak Telekom
159.46 €
159.46 €
Pevná linka
06.07.2016Prvá komunálna fin.
59.99 €
59.99 €
Poistné chata
06.07.2016Aquamaat Nemce
1080.00 €
1080.00 €
prev. vod.stavby 2Q
06.07.2016Savet s.r.o./Linux/
491.84 €
491.84 €
Servis PC,lan...6
06.07.2016SPP
287.00 €
287.00 €
4 x plyn
06.07.2016MADE BB
150.00 €
150.00 €
Popora Urbis 2Q.16
06.07.2016StVPS a.s. BB
60.00 €
60.00 €
Nájom pozemkov
06.07.2016Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz PDO
01.07.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
prev.čov 6/16
06. - 2016
30.06.2016TOI TOI Blava
475.20 €
475.20 €
Mobilne WC rodeo
30.06.2016Slovak Telekom
204.94 €
204.94 €
Mobilné služby 5-6
30.06.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože výmena
25.06.2016Mikrohuko BB
53.42 €
53.42 €
Fax údržba
24.06.2016Edenred Slovakia s..
2714.53 €
2714.53 €
Strava 7/2016
23.06.2016SSE Stredosl.energet
-444.26 €
-444.26 €
Elektrina čov malávyučt
23.06.2016Pepas s.r.o.
754.12 €
754.12 €
Výmena odv.žľabu
22.06.2016Data Systém Soft sro
700.00 €
700.00 €
KUZ,výkazy,poradenst.
22.06.2016Slovak Telekom
5.76 €
5.76 €
Mob.sl.čov
20.06.2016StVPS a.s. BB
126.29 €
126.29 €
vývoz kalu-prečerp.Lesn
20.06.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
mobil spr.majetku
16.06.2016Savet s.r.o./Linux/
795.00 €
795.00 €
Esset 2 roky/20 pc lic.
15.06.2016Rezeko S.Ľupča
516.96 €
516.96 €
¬OV-oprava
15.06.2016Neonplus Muráň3
214.74 €
214.74 €
VO oprava a údr.
14.06.2016Waste Transport a.s,
8890.99 €
8890.99 €
Likv.odpadu
13.06.2016SSE Stredosl.energet
1478.41 €
1478.41 €
¬OV elektrina 5
13.06.2016Slovak Telekom
56.40 €
56.40 €
Vytýčenie sietí
13.06.2016Dali bb
458.40 €
458.40 €
L.zvesti
13.06.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 6/16
09.06.2016MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
Kosene cintorín
09.06.2016Savet s.r.o./Linux/
628.84 €
628.84 €
Servis, materiál
08.06.2016Slovak Telekom
154.76 €
154.76 €
Pevná linka
08.06.2016Slovak Telekom
27.80 €
27.80 €
MKS telefon
08.06.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
DSL popl.
07.06.2016Neonplus Muráň3
563.52 €
563.52 €
VO oprava
07.06.2016Slovenská pošta
66.50 €
66.50 €
MKS časopisy
07.06.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Odvoz odpadu
07.06.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev. čov
07.06.2016Asana DDD
957.70 €
957.70 €
Deratizácia
06.06.2016Rezeko S.Ľupča
294.00 €
294.00 €
Bleskozvody oprava
03.06.2016StVPS a.s. BB
367.68 €
367.68 €
Odber vzoriek
03.06.2016StVPS a.s. BB
216.60 €
216.60 €
Odber vzoriek
03.06.2016SOZA Blava
80.40 €
80.40 €
Autorské práva
03.06.2016eR STAR BB
72.25 €
72.25 €
UPN Záhumnia
02.06.2016SPP
312.00 €
312.00 €
Plyn 4 x záloha
01.06.2016Bankobytr.reg.spr.ci
13.06 €
13.06 €
prenosné značky
01.06.2016Pepas s.r.o.
4294.30 €
4294.30 €
Pripojenie kanalizácie
05. - 2016
31.05.2016Savet s.r.o./Linux/
173.00 €
173.00 €
Servis a mater.PC
31.05.2016TOI TOI Blava
475.20 €
475.20 €
Mob.WC jarmok
31.05.2016Edenred Slovakia s..
2834.39 €
2834.39 €
Strava 6/2016
31.05.2016Slovak Telekom
207.61 €
207.61 €
Mobilné služby
27.05.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
24.05.2016eR STAR BB
139.00 €
139.00 €
urban.štúdia-dohľad
24.05.2016Rezeko S.Ľupča
312.00 €
312.00 €
elektorinštal.-jarmok
24.05.2016Wernam BB
3348.00 €
3348.00 €
Kosenie 1
23.05.2016Slovak Telekom
3.78 €
3.78 €
Telekom sl.
23.05.2016Papera s.r.o. BB
55.22 €
55.22 €
papier.utierky
19.05.2016Valentiny Ing BB
250.00 €
250.00 €
prístrešok-Mokrá Driek.
18.05.2016Wernam BB
650.40 €
650.40 €
krovinorez 535RX
17.05.2016Savet s.r.o./Linux/
570.00 €
570.00 €
tonery-sekretariát
16.05.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
telekom.služby
16.05.2016eR STAR BB
190.00 €
190.00 €
urbanis. štúdia- Járok
13.05.2016Waste Transport a.s,
7532.63 €
7532.63 €
zneškodnenie odpadu
12.05.2016Dali bb
458.40 €
458.40 €
Zvesti 3/2016
12.05.2016Savet s.r.o./Linux/
746.84 €
746.84 €
servic PC a Lan+tonery
12.05.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
vzorky odpad.vody
11.05.2016OZ Mestečko SĽ
285.50 €
285.50 €
turíčny jarmok
11.05.2016SEZA
166.73 €
166.73 €
nedoplatok-zinkasovaný
10.05.2016Slovak Telekom
34.52 €
34.52 €
telkom.služby
10.05.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
telekom.poplatky
10.05.2016Slovak Telekom
150.30 €
150.30 €
telekom.poplatky
09.05.2016Rezeko S.Ľupča
994.80 €
994.80 €
dvor VUB-osvetlenie
09.05.2016Poradca podnik.¦ilin
108.00 €
108.00 €
Zb.z.SR, 3.preddavok
09.05.2016Rezeko S.Ľupča
175.20 €
175.20 €
trhovisko-osvetlenie
05.05.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
odvoz odpadu
04.05.2016Dali bb
8.86 €
8.86 €
tlač-doprav.značenie
02.05.2016SPP
168.00 €
168.00 €
odber plynu
02.05.2016StVPS a.s. BB
1395.34 €
1395.34 €
vodné,stočné
02.05.2016SPP
255.00 €
255.00 €
odber plynu
02.05.2016StVPS a.s. BB
2.72 €
2.72 €
vodné,stočné
02.05.2016SPP
273.00 €
273.00 €
odber plynu
02.05.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
VKa¬OV-4/16
02.05.2016SPP
44.00 €
44.00 €
odber plynu -5/16
04. - 2016
29.04.2016Lindstrom
30.48 €
30.48 €
výmena rohoží OU
28.04.2016Papera s.r.o. BB
185.99 €
185.99 €
Kanc.obálky,papier
28.04.2016Neonplus Muráň3
348.79 €
348.79 €
verej.osvet.,chata osv.
28.04.2016Dali bb
550.00 €
550.00 €
Nárečový slovníkobce
28.04.2016Savet s.r.o./Linux/
494.00 €
494.00 €
Materiál k pC
28.04.2016Neonplus Muráň3
215.44 €
215.44 €
obec.rozhlas
28.04.2016Dali bb
84.00 €
84.00 €
Plagáty jarmok
28.04.2016MM mont M Majer
115.00 €
115.00 €
výmena skla-OU
27.04.2016StVPS a.s. BB
16.69 €
16.69 €
Lichard.ulica-vodov.pt.
27.04.2016MM mont M Majer
700.00 €
700.00 €
kosenie-cintorín
27.04.2016MM mont M Majer
1962.30 €
1962.30 €
2ks vchod.dvere -MKS
26.04.2016Edenred Slovakia s..
2854.30 €
2854.30 €
Strava 5/2016
26.04.2016Savet s.r.o./Linux/
325.00 €
325.00 €
Tonery
25.04.2016SVHP š.p.BB
133.45 €
133.45 €
¬OV vývoz kalu
25.04.2016Rezeko S.Ľupča
456.00 €
456.00 €
Park -elektoinšt.pr
22.04.2016Slovak Telekom
3.96 €
3.96 €
Telekom sl.
22.04.2016eR STAR BB
350.00 €
350.00 €
UPD dohľad
22.04.2016Slovakia Energy Br
776.40 €
776.40 €
Doprava materiálu
22.04.2016Slovak Telekom
203.21 €
203.21 €
Služby Telekom
22.04.2016PADRE - P.Chabada
56.25 €
56.25 €
Oprava autob.zast.
20.04.2016MADE BB
150.00 €
150.00 €
Poplatok Urbis
18.04.2016Slovak Telekom
33.05 €
33.05 €
MKS telefon
18.04.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
mobil sprava m.
18.04.2016Waste Transport a.s,
8994.45 €
8994.45 €
Zneškod.odpadu 3/16
18.04.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
Odber vzoriek čov
18.04.2016SSE Stredosl.energet
1221.72 €
1221.72 €
COV elektrina
15.04.2016Savet s.r.o./Linux/
741.84 €
741.84 €
Servis Lan,PC,materiál
13.04.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 4/16
13.04.2016Papera s.r.o. BB
168.00 €
168.00 €
Obálky
13.04.2016Polončanová M.
23.50 €
23.50 €
Knihy MKS
12.04.2016WASPE
54.60 €
54.60 €
COV analýza vzoriek
12.04.2016Valkovič Ing.arch
2034.00 €
2034.00 €
UPN Pri kríži
11.04.2016eR STAR BB
517.84 €
517.84 €
Urb.študia Jarok
11.04.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
DSL paušal.popl.
11.04.2016Dali bb
7.20 €
7.20 €
Baner -jarmok
11.04.2016Slovak Telekom
163.74 €
163.74 €
Pevná linka
11.04.2016Edenred Slovakia s..
1604.88 €
1604.88 €
strava 4/16
06.04.2016Aquamaat Nemce
1884.00 €
1884.00 €
Prev.vodnej st.1Q
04.04.2016SPP
114.00 €
114.00 €
po plyn
04.04.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev. ¬OV malá
04.04.2016SPP
666.00 €
666.00 €
OZS plyn
04.04.2016Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
vývoz pdo
04.04.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
04.04.2016Papera s.r.o. BB
65.67 €
65.67 €
Kanc.potreby
04.04.2016SPP
712.00 €
712.00 €
MKS plyn
04.04.2016SPP
439.00 €
439.00 €
OU plyn
02.04.2016OZ Lunetrdlo PĽ
150.00 €
150.00 €
Divadelné predst.doprav
03. - 2016
29.03.2016Rezeko S.Ľupča
820.00 €
820.00 €
Revízie bleskozvodov
29.03.2016Dali bb
434.40 €
434.40 €
Zvesti -tlač,grafika
29.03.2016Slovak Telekom
216.39 €
216.39 €
Služby mobilné
28.03.2016Slovakia Energy Br
120.00 €
120.00 €
POhotovosœ Mk 3/16
23.03.2016F.R.a G,Ivánka
17.14 €
17.14 €
MKS časopisy
22.03.2016Savet s.r.o./Linux/
821.84 €
821.84 €
Servis materiál,tonery
22.03.2016Slovak Telekom
4.32 €
4.32 €
Mobilné sl.
22.03.2016Neonplus Muráň3
521.92 €
521.92 €
Vo oprava,výmena
22.03.2016Unika Bratislava
97.06 €
97.06 €
Poistné hasičov
17.03.2016Styk Servis
711.43 €
711.43 €
MKS servis plynu
17.03.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
vývoz pdo Príboj
17.03.2016SSE Stredosl.energet
1207.86 €
1207.86 €
¬OV elektr.zálohy
16.03.2016Poradca podnik.¦ilin
108.00 €
108.00 €
Zb.zákonov
16.03.2016Slovak Telekom
37.39 €
37.39 €
Mobilné sl.2-3/16
15.03.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov rozbor
15.03.2016Styk Servis
497.41 €
497.41 €
Revízia a opr.pl.kotlov
15.03.2016Styk Servis
412.79 €
412.79 €
Revízia a opr.kotlov ZS
11.03.2016Miromax
284.87 €
284.87 €
Revízie a opr.has.príst
11.03.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 3/16
11.03.2016Bankobytr.reg.spr.ci
14.40 €
14.40 €
Jarmok-vyjadrenie-popl.
09.03.2016Rekstav Dula
242.80 €
242.80 €
oprava vodov, výr.poklu
08.03.2016Rezeko S.Ľupča
240.00 €
240.00 €
OZS revízia elektroinš.
07.03.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Datove služby
07.03.2016Waste Transport a.s,
6072.04 €
6072.04 €
likvidácia odpadu
07.03.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čistenie
07.03.2016Slovak Telekom
155.40 €
155.40 €
Pevná linka
07.03.2016Slovak Telekom
17.88 €
17.88 €
MKS telefon
04.03.2016Mikrohuko BB
107.62 €
107.62 €
Oprava kopirky
04.03.2016CBS BB
192.00 €
192.00 €
Brožúry turist.1časœ
03.03.2016Slovakia Energy Br
240.00 €
240.00 €
Zimná údržba MK pohot.
02.03.2016SPP
3525.00 €
3525.00 €
Plyn 4 x 3/16
01.03.2016Lesy SR
170.70 €
170.70 €
Prenájom pozemkov
01.03.2016Slovak Telekom
218.04 €
218.04 €
Mobilné služby 2/16
01.03.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev. malej čov
01.03.2016Papera s.r.o. BB
97.42 €
97.42 €
Kanc.potreby
02. - 2016
29.02.2016Savet s.r.o./Linux/
380.00 €
380.00 €
Tonery
29.02.2016Edenred Slovakia s..
1604.88 €
1604.88 €
strava 3/16
25.02.2016Dali bb
513.60 €
513.60 €
Zvesti 1/16
25.02.2016eR STAR BB
800.00 €
800.00 €
Urban.štúdia-Jarok
24.02.2016Papera s.r.o. BB
130.18 €
130.18 €
Papier
22.02.2016SVHP š.p.BB
115.19 €
115.19 €
Vzorky čov
22.02.2016Slovak Telekom
10.68 €
10.68 €
Mobilné sl.
17.02.2016Neonplus Muráň3
442.57 €
442.57 €
Oprava VO
15.02.2016Slovak Telekom
27.40 €
27.40 €
Mobil spr.majetku 1/16
15.02.2016SOZA Blava
12.00 €
12.00 €
Popl.OU 2016Soza
12.02.2016SSE Stredosl.energet
1157.84 €
1157.84 €
¬Ov elektrina 1/16
11.02.2016Mikrohuko BB
52.46 €
52.46 €
Fax toner výmena
11.02.2016Waste Transport a.s,
5447.17 €
5447.17 €
Likvidácia PDO 1/16
11.02.2016StVPS a.s. BB
157.43 €
157.43 €
Vzorky z čov
11.02.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 2/16
10.02.2016Savet s.r.o./Linux/
213.00 €
213.00 €
materiál k pc
10.02.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Datové sl.
10.02.2016Dali bb
513.60 €
513.60 €
Zvesti 12/2015
10.02.2016Slovak Telekom
146.14 €
146.14 €
Pevná linka 1/16
10.02.2016Dali bb
475.20 €
475.20 €
Zvesti 11/15
10.02.2016SSE Stredosl.energet
-1535.12 €
-1535.12 €
Vyučt.elektriny 15prep
10.02.2016Slovak Telekom
17.88 €
17.88 €
MKS telefon 1/16
10.02.2016Savet s.r.o./Linux/
461.84 €
461.84 €
Servis 1/16
09.02.2016Poradca podnik.¦ilin
104.02 €
104.02 €
Zb.zákonov vyučt.15
09.02.2016Lindstrom
21.96 €
21.96 €
Rohože čist.1/16
09.02.2016StVPS a.s. BB
1241.37 €
1241.37 €
Vyučt.vod,stoč. 4Q 15
04.02.2016Pufeko BB
14.21 €
14.21 €
Vývoz PDO
04.02.2016StVPS a.s. BB
26.22 €
26.22 €
vodné,stočné OU
03.02.2016Papera s.r.o. BB
70.80 €
70.80 €
æanony - finančne
01. - 2016
29.01.2016SPP
1379.00 €
1379.00 €
MKS plyn
29.01.2016SPP
849.00 €
849.00 €
OU plyn
29.01.2016StVPS a.s. BB
147.04 €
147.04 €
Likvidácia odp.vod
29.01.2016Slovakia Energy Br
2623.20 €
2623.20 €
Zimná údžba
29.01.2016Waste Transport a.s,
6155.72 €
6155.72 €
Vývoz pDO 12/15
29.01.2016SPP
221.00 €
221.00 €
PO plyn
29.01.2016SSE Stredosl.energet
811.69 €
811.69 €
Elektrina čov
29.01.2016Papera s.r.o. BB
100.26 €
100.26 €
Rohože, kanc.p
29.01.2016Neonplus Muráň3
774.56 €
774.56 €
Oprava VO
29.01.2016SPP
1290.00 €
1290.00 €
OZS plyn
29.01.2016WASPE
278.83 €
278.83 €
Prev. čov malá 1/16
27.01.2016Edenred Slovakia s..
1459.15 €
1459.15 €
Strava 2/2016
25.01.2016Papera s.r.o. BB
122.12 €
122.12 €
Kancelárske potreby
25.01.2016Rezeko S.Ľupča
466.56 €
466.56 €
Rev.prehl elktrospotr.
25.01.2016Slovakia Energy Br
290.00 €
290.00 €
æportová - štrk na úpr.
22.01.2016Slovak Telekom
205.75 €
205.75 €
Mobilné služby 12-1
22.01.2016Styk Servis
67.80 €
67.80 €
Oprava plyn pece
21.01.2016Slovak Telekom
10.08 €
10.08 €
Mobilné sl.
19.01.2016Poradca podnik.¦ilin
12.46 €
12.46 €
FS 2015 vyučt.
18.01.2016SPP
3858.00 €
3858.00 €
4x plyn 1/2016
15.01.2016Slovak Telekom
27.08 €
27.08 €
mobilné sl.
14.01.2016Poradca podnik.¦ilin
47.83 €
47.83 €
Uplné zn.zákonov vyučt
14.01.2016Prvá komunálna fin.
32.50 €
32.50 €
Poistné
14.01.2016Slovak Telekom
1.62 €
1.62 €
Cov zabezp.sign.sms
13.01.2016JUDr.Falisová
477.98 €
477.98 €
Právnik 1/2016
12.01.2016Savet s.r.o./Linux/
481.84 €
481.84 €
Servis LAn,PC,WEB...
11.01.2016MADE BB
150.00 €
150.00 €
Urbis podp.1Q2016
08.01.2016Slovak Telekom
56.23 €
56.23 €
Internet,ost sl. 12/15
08.01.2016Slovak Telekom
137.81 €
137.81 €
Pevná linka 12
08.01.2016Slovak Telekom
17.88 €
17.88 €
MKS pevná 12/15
08.01.2016Samnet Zl.Moravce
32.86 €
32.86 €
Info o grantoch
08.01.2016Pufeko BB
17.76 €
17.76 €
Vývoz kuka Príboj
07.01.2016Edenred Slovakia s..
1370.32 €
1370.32 €
Strava 1/2016
05.01.2016CBS BB
179.40 €
179.40 €
Prezentácia obce
05.01.2016Lindstrom
25.32 €
25.32 €
rohože - čistenie
01.01.2016Slovakia Energy Br
240.00 €
240.00 €
Zimná údržba MK

Faktúry: 437 ks