Zmluvy - 2024

Roky: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

UzavretáZverejnenéNázov zmluvy (Predmet) a čísloZmluvná stranaSumaZmluva
08.07.2024 08.07.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1-A18113-ZBVB/2020
uzatvorenie zmluvy na dobu určitú
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/25)
Železnice Slovenskej republiky, 31364501, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.14 MB]
04.07.2024 04.07.2024 Zmluva o postúpení práva a povinností
Zmena právnej formy podnikania postupcu z FO na PO
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/24)
MUDr. Zdena Herková, Sadová 23, 976 13 Slovenská Ľupča, Nevea s.r.o. 56058632, Sadová 23, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.12 MB]
03.07.2024 03.07.2024 Kúpna zmluva
dodanie kolesového traktora kategórie T2A - nosič náradia VITRA C 2,25
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/23)
Konnex s.r.o., 17639727, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava 82 320,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.27 MB]
24.06.2024 24.06.2024 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach v zmysle §558 Občianskeho zákonníka
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/19)
Banskobystrický geomontánny park, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča 8 471,88 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.19 MB]
21.06.2024 21.06.2024 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Banskobystrický geomontánny park
Výpožička nebytových priestorov
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/18)
Banskobystrický geomontánny park, Námestie SNP 1/13, Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]
19.06.2024 20.06.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/7)
Gregor Peter, Ing., Záhradná 990/45, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.17 MB]
14.06.2024 17.06.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/20)
Centrum zborovej diakonie Kanaán, 45019266, 974 01 Banská Bystrica 580,65 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [4.55 MB]
13.06.2024 13.06.2024 Dodatok č. 1 k zmluve NFP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa.
aktualizácia zmluvy o poskytnutí NFP
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/19)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 50349287, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(18x) [2.85 MB]
06.06.2024 06.06.2024 Poistná zmluva - Havarijné poistenie
Poistná zmluva - Havarijné poistenie ZETOR, Proxima - projekt Triedený zber
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/15)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 1 034,21 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.15 MB]
06.06.2024 06.06.2024 Poistná zmluva - Havarijné poistenie
Poistná zmluva - Havarijné poistenie FORNAL TRADING TNR 11/8
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/17)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 798,59 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.15 MB]
06.06.2024 06.06.2024 Poistná zmluva PZP
Poistná zmluva - PZP - ZETOR, Proxima - projekt Triedený zber
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/14)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 64,88 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.14 MB]
06.06.2024 06.06.2024 Poistná zmluva PZP
Poistná zmluva - PZP - AGROBON VHV70 2030 - projekt Triedený zber
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/12)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 35,39 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.65 MB]
06.06.2024 06.06.2024 Poistná zmluva - Havarijné poistenie
Poistná zmluva - Havarijné poistenie AGROBON VHV70 2030
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/13)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 178,65 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.15 MB]
06.06.2024 06.06.2024 Poistná zmluva PZP
Poistná zmluva - PZP - FORNAL TRADING TNR 11/8
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/16)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 35,39 € ZMLUVA [PDF]
(1x) [0.14 MB]
04.06.2024 04.06.2024 Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
Poistenie majetku a zodpovednosti projekt BPZI
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/11)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 834,92 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [1.05 MB]
04.06.2024 26.06.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/21)
Stredoslovenská energetika a.s. Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.93 MB]
04.06.2024 04.06.2024 Zmluva pre poistenie strojov, stojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení
Poistenie strojov, stojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení 'Projekt triedený zber'
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/10)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 3 344,59 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [1.12 MB]
31.05.2024 26.06.2024 Poistná zmluva číslo: 080-2023.318 dodatok č. 9
Poistenie majetku
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/22)
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO 00585441, Štefanovičova 4, Bratislava 3 339,36 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [1.79 MB]
29.05.2024 04.06.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta D210
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2024/SL/HJ/Z/3)
Patrášová Anna, Švarca 1198/2, 97613 Slovenská Ľupča 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.23 MB]
27.05.2024 27.05.2024 Bc. Jaroslava Dendišová, 54399394, 1. mája 370/14, 976 13 Slovenská Ľupča
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/22)
Bc. Jaroslava Dendišová, 54399394, 1. mája 370/14, 976 13 Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.2 MB]
22.05.2024 22.05.2024 Kúpna zmluva
Odplatný prevod spoluvlastníckych podielov
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/18)
Dušan Bešina, M.R.Štefánika 2554/21, 96001 Zvolen, Eva Imreová, E.M.Šoltésovej 1834/32, 960 01 Zvolen, Soňa Machalová, Novozámocká 2539/16, 960 01 Zvolen 1 895,82 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.2 MB]
20.05.2024 20.05.2024 Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/21)
1. Florbalový klub Banská Bystrica, 42395313, Mládežnícka 1896/20, 974 04 Banská Bystrica 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.2 MB]
17.05.2024 21.05.2024 Zmluva o zabezpečení vystúpenia hudobnej skupiny Peter Bič Project
Zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny Peter Bič Project
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/17)
WildRiverMusic s.r.o., 43810047, Žižkova 21A, 81102 Bratislava 6 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [1.63 MB]
14.05.2024 15.05.2024 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP
Zníženie výšky nenávratného finančného príspevku
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/15)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 42181810, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [6.51 MB]
10.05.2024 10.05.2024 Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/20)
Arkona SK, 53139712, Nám. SNP 6/23, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(10x) [0.2 MB]
07.05.2024 07.05.2024 Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/19)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.2 MB]
07.05.2024 10.05.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/6)
Blatnický Ivan, Lichardova 191/31, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.18 MB]
06.05.2024 13.05.2024 Kúpna zmluva
Prevod vlastníckeho podielu
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/14)
Jana Bešinová, Jozefa Kozáčeka1855/45, 960 01 Zvolen 631,94 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.2 MB]
03.05.2024 03.05.2024 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Strážna služba 18.5.2024 Turíčny jarmok 2024
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/13)
SG Security s.r.o., 44823266, Nad Plážou 15/1, Banská Bystrica 950,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [1.67 MB]
19.04.2024 19.04.2024 Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/18)
Martin Matiaš - KEIKO, 40368726, Námestie SNP 1122/130, 976 13 Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.2 MB]
19.04.2024 26.04.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/5)
Strašík Daniel, Námestie SNP č. 414/81, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.18 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Katarína Mrázová
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/4)
SENIORDOM Betonika, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.23 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Marta Pocklanová
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/5)
SENIORDOM Betonika, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.23 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Eva Horská
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/3)
SENIORDOM Betonika, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.23 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/17)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 1 100,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.2 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Anna Lakomčíková
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/7)
SENIORDOM Betonika, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.23 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Alžbeta Patrášová
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/2)
SENIORDOM Betonika, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.23 MB]
18.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Viera Chamková
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/6)
SENIORDOM Betonika, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [0.23 MB]
17.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/16)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 1 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(13x) [0.2 MB]
15.04.2024 18.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Igor Mydlo
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/8)
Senior Centrum BB, n.o. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.23 MB]
15.04.2024 25.04.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Júlia Technovská
Sociálne služby (2024/SL/HZ/Z/9)
Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 900,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.23 MB]
15.04.2024 20.05.2024 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zabezpečenie praktického vyučovania
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/16)
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, 00162027, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(8x) [2.28 MB]
12.04.2024 15.04.2024 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
zber a výkup použitého kuchynského oleja
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/12)
VEMABB, s.r.o. 50342096, 1. Mája 373/7, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [1.27 MB]
03.04.2024 03.04.2024 Zmluva o dielo
Kosenie cintorína 5 x do roka
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/10)
Podnik medzitrhu práce n.o.,r.s.p., 45738700, Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica 8 077,20 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.97 MB]
26.03.2024 26.03.2024 Zmluva o dielo
oprava a dobudovanie miestnej komunikácie v lokalite ulice Podkonická
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/OU/Z/1)
REKSTAV s.r.o.,50451685,Námestie SNP 147,97613 Slovenská Ľupča 32 988,66 € ZMLUVA [PDF]
(15x) [0.24 MB]
26.03.2024 26.03.2024 Kúpna zmluva
prevod nehnuteľnosti LV č. 2408, k.ú. Slovenská Ľupča, ako parcela registra „C“ č. KN 2329/1 o výmere 1530 m2 – trvalý trávny porast
Majetok (2024/SL/OM/Z/1)
Mgr. art. Juraj Gábor,Breznička 38,98502 Breznička 20 272,50 € ZMLUVA [PDF]
(14x) [0.25 MB]
26.03.2024 26.03.2024 Hromadná licenčná zmluva
udelenie súhlasu na reprodukovanú hudbu
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/8)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, 00178454, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(3x) [3.08 MB]
25.03.2024 25.03.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/4)
Krč Peter, Ing., Starohorská 6154/42, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.18 MB]
25.03.2024 26.03.2024 Zmluva č. 3241027
dotácia na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZ
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/9)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 00177474, Kutuzova 17, 83103 Bratislava 3 3 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [2.54 MB]
25.03.2024 04.04.2024 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby
Poskytovanie sociálnej služby: Mária Kováčová
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/11)
SENIORKA n.o., 45735603, 96 001 Zvolen 2 217,60 € ZMLUVA [PDF]
(3x) [2.96 MB]
22.03.2024 25.03.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/3)
Haviar Martin, Ing., Za nožiarňou 639/1, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.17 MB]
21.03.2024 21.03.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/2)
Piar Peter, Viestova 1188/12, 974 01 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.17 MB]
13.03.2024 18.03.2024 Zmluva o spolupráci
Umelecké predstavenie
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/6)
Divadlo MÚZA TEATRO, 47748681, Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo 3 450,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [2.11 MB]
04.03.2024 04.03.2024 Zmluva o dielo
Vypracovanie projektu zmeny stavby pred dokončením pre Stavebné povolenie ' Kreatívne centrum - rekonštrukcia objektu'
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/5)
EK Solutions s.r.o., 55937535, Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica 21 400,00 € ZMLUVA [PDF]
(16x) [1.32 MB]
27.02.2024 27.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/15)
Pro Lipche, 42009707, Lesnícka 852/10, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.19 MB]
22.02.2024 18.03.2024 Hromadná licenčná zmluva
Udelenie súhlasu
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/7)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, 00178454, 821 08 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(5x) [4.37 MB]
20.02.2024 20.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/14)
Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča, 14221217, Partizánska 591/1, Slovenská Ľupča 26 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.2 MB]
16.02.2024 16.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/12)
Občianske združenie Mestečko, 35991721, Hronská 263/34, Slovenská Ľupča 2 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [0.19 MB]
16.02.2024 16.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/13)
Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o.z. - Slovenská Ľupča, 37825631, Cesta na amfiteáter 4, 974 01 Banská Bystrica 6 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.2 MB]
15.02.2024 15.02.2024 Zmluva o hudobnej produkcii
koncert skupiny Fragile
Kultúra (2024/SL/HJ/Z/2)
VOCE k.s., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.2 MB]
15.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/11)
Združenie rodičov pri ZŠ Slovenská Ľupča, 0042001153, Školská 399/14, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.2 MB]
15.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/5)
Športový klub PEPAS Slovenská Ľupča, 35658789, Športová 40, Slovenská Ľupča 4 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.2 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/8)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ľupča, 31938523, Murgašova 1, 976 13 Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.19 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/2)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(11x) [0.2 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/7)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 31903312, Nám. SNP 438/26, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.2 MB]
14.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/3)
Jeep Wrangler club Slovakia, 0042311381, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(12x) [0.2 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/10)
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Slovenskej Ľupči, 008970193530, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(6x) [0.2 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/6)
Dratvárik - občianske združenie, 45027072, Nám. SNP 88, Slovenská Ľupča 6 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.2 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/4)
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ľupča, 30230047, 1. mája 373/5, Slovenská Ľupča 1 200,00 € ZMLUVA [PDF]
(7x) [0.19 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/9)
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča, 1783490132, Za Daňacou 58, Slovenská Ľupča 1 500,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.19 MB]
13.02.2024 15.02.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024
poskytnutie dotácie
Ekonomické (2024/SL/DK/Z/1)
SB, s.ro., 31603319, Športová 40, 976 13 Slovenská Ľupča 800,00 € ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.2 MB]
08.02.2024 13.02.2024 Zmluva o hudobnej produkcii
reprodukcia hudobného žánru
Kultúra (2024/SL/HJ/Z/1)
Mgr. Art. Filip Urda, školská 46/18, 96801 Nová Baňa 1 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(5x) [0.18 MB]
07.02.2024 07.02.2024 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
odohranie divadelného predstavenia 24.3.2024 v MKS
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/3)
Mgr. Svetozár Sprušanský, 36067164, Silvánska 29, 841 04 Bratislava 4 000,00 € ZMLUVA [PDF]
(8x) [1.19 MB]
06.02.2024 07.02.2024 Zmluva o príspevku
Poskytnutie príspevku formou nákupných poukážok v hodnote 50 €.
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/4)
COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, 00169021 50,00 € ZMLUVA [PDF]
(4x) [0.59 MB]
05.02.2024 05.02.2024 Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie
Dane a Poplatky (2024/SL/BZ/Z/1)
Viktor Lakomčík, 1. mája 377/23, 976 13 Slovenská Ľupča Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.18 MB]
31.01.2024 31.01.2024 Zmluva o postúpení práv a povinností
Bezplatné postúpenie práv a povinností
Ekonomické (2024/SL/HZ/Z/1)
Klaudia Roháčová, s.r.o. Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(9x) [0.13 MB]
22.01.2024 24.01.2024 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 123027327
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Obec Slovenská Ľupča (2024/SL/GL/Z/1)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(6x) [1.46 MB]
06.07.2023 06.06.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta E192
prenájom hrobového miesta
Hrobové miesta (2024/SL/HJ/Z/4)
Katarína Solčanská, Horná 26, 974 00 Banská Bystrica Neuvedené ZMLUVA [PDF]
(2x) [0.21 MB]