Faktúry 2021

Roky: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dátum
doručenia
Evidenčné
číslo
Názov dodávateľa
Adresa
IČOSumaPopis
03. - 2021
26.03.2021DF2021/155Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno44561318360,90 €Tonery 5 ks
24.03.2021DF2021/154Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Hrnčiarska 185/19, 976 55 Ľubietová5211224130,00 €Príspevok na vzdelávanie pre rok 2021
24.03.2021DF2021/152Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava362638001 040,24 €Odsatie čerpacích staníc v obci
24.03.2021DF2021/153BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232204,48 €Antibakteriálny dezinfekčný prostriedok Podpora činností zameraných na riešenie nepriazn. situácií s COVID 19 MRK
19.03.2021DF2021/150MIVASOFT spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 15 Šaľa3628990664 810,03 €Didaktické pomôcky časť 1 " Zlepšenie kľúčových kometencií žiakov zákaldnej školy Sama Cambela obstaraním odborných učební"
19.03.2021DF2021/148Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov47611421400,00 €Vypracovanie Hlásenia o začiatku realiz. proj., Žiadosti o zmenu proj. + aktualiz. rozpočtu po VO, Monitorovacia správa za r. 2020
17.03.2021DF2021/149Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča483284051 765,20 €Zimná údržba 2/ 2021
16.03.2021DF2021/143TERRA GRATA n.o., Partizánske cesta 97, 974 00 Banská Bystrica379549891 000,00 €Záverečná finančná analýza k projektu "Slovenská Ľupča - splašková kanalizácia a ČOV"
16.03.2021DF2021/146APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica30222575180,00 €Modul "Schvaľovanie prerušení" v rámci elektronického dochádzkového systému
16.03.2021DF2021/145FAIO s.r.o, Severná 19, 974 00 Banská Bystrica50784242348,88 €Látka na čalúnenie stoličiek OcÚ obradná sieň
16.03.2021DF2021/144Ivan Kmeť - SILVACO - IKA, Dolná 85/32, 976 33 Poniky344862591 907,80 €Náradie pre údržbu obce Slov. Ľupča mot. fukár 2 x, Aku polostrih.1x, nožnice 1x,olej Akumulátor BLI 2 x, nabíjačka 1 x, Odstr.živice 1
15.03.2021DF2021/142Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina51865467-498,33 €Preplatok elektrika Partizánska DHZ
15.03.2021DF2021/147UNIQA poisťovňa a.s., 810 00 Bratislava00653501104,82 €Poistenie "ÚRAZ" DHZ 22.4.2021-22.4.2022
15.03.2021DF2021/140APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica3022257536,00 €Dochádzkový systém marec 2021
15.03.2021DF2021/141PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica4608218277,11 €Objednávame si kancelárskre potreby: lepidlá, pečiatkovú farbu, rozlišovače, perá, samolepiace bločky a zvýrazňovače.
12.03.2021DF2021/137Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava3574236426,14 €Výmena rohoží OcÚ prízemie 2 x
12.03.2021DFO2021/18Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina3640300821,00 €Stála platba SSE Jarmok 3/2021
12.03.2021DFO2021/19Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina364030081 994,00 €Stála platba SSE - ČOV 3/2021
12.03.2021DFO2021/17SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava368077021 735,00 €Stála platba Slovakia energy 5/2021 - štvrťročná
12.03.2021DFO2021/15Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124417,10 €Poštová karta 2/2021
12.03.2021DF2021/139Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín34115901228,85 €Zneškodnenie odpadu testovanie 6.2.-7.2.2021 a 13.2.-.14.2.2021 obj. 27 a 39/2021
12.03.2021DFO2021/16SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702762,00 €Stála platba Slovakia energy 3/2021 - mesačná
11.03.2021DF2021/134Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava362638001 315,08 €Čistenie prečerpávacích staníc
11.03.2021DF2021/136MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica5041883115,00 €Vypracovanie lekárskeho posudku
11.03.2021DF2021/135MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica5041883115,00 €Vypracovanie lekárskoho posudku
10.03.2021DF2021/133REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča50171186152,28 €Oprava elektro inštalácie - obradná sieň OcÚ
09.03.2021DF2021/138Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica3159554583,25 €Poistenie zodpovednosti - opatrovateľky od 01.04.2021 do 31.03.2022
09.03.2021DF2021/132TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica3160060380,00 €Korektúra Ľupčianskych zvestí
08.03.2021DF2021/100ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča5062618363,55 €Tovar podľa potreby
08.03.2021DF2021/103Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín341159015 349,68 €Zneškodnenie odpadu
05.03.2021DFO2021/12SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava368077027,44 €Vyúčtovanie elektriny - Mlynská
05.03.2021DFO2021/14Združenie obcí mikrokroregión pod Panským dielom, Selčianska cesta 132, 976 11 Selce65465742 934,00 €Členský príspevok na činnosť MOPPD na rok 2021
05.03.2021DF2021/131SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469327,02 €Telekomunikačné služby - mobily
05.03.2021DF2021/129StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica36644030107,77 €Rozbor odpadových vôd ČOV odtok
05.03.2021DF2021/130SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469194,46 €Telekomunikačné služby - pevné linky
04.03.2021DFO2021/11SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava3680770252,73 €Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok
04.03.2021DF2021/123Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava5118345522,80 €Monitor áut
04.03.2021DF2021/127BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232462,95 €Respirátory FFP2 NR bez ventilu, rukavice a čist. prostriedok pre OcÚ, MKS a soc. pracovníčky
04.03.2021DF2021/126MIBA SK s.r.o, Továrenská 44, 976 31 Vlkanová36623041247,52 €4ks látkových roliet verzia NOC a DEŇ odtieň Madagaskar (budova Námestie SNP 12)
04.03.2021DF2021/128BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232135,00 €Respirátory FFP2 NR bez ventilu biely P Podpora činností zameraných na riešenie nepriazn. situácií s COVID 19 MRK
04.03.2021DF2021/125StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica366440305 321,99 €Stočné - ČOV Slovenská Ľupča
04.03.2021DF2021/124SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava3132283241,35 €PHM 2/2021
03.03.2021DF2021/122Andrej Kollár - A - ros, 976 11 Priechod4036638348,00 €Odstránenie poruchy vody vo WC v Miestnom kult. dome v hotovosti
03.03.2021DF2021/120REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča504516851 087,80 €Zimná údržba chodníkov a sp. plôch
03.03.2021DF2021/121K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy64833186663,36 €Servisné práce na ČOV Slovenská Ľupča
02.03.2021DF2021/151B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 00 Bratislava2022691924205,20 €Kancelárske kreslo Max čierna 1 ks - zál. fa
02.03.2021DF2021/116NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň43981101568,93 €Práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča
02.03.2021DF2021/118MIVASOFT spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 15 Šaľa3628990622 223,40 €Technické a technologické vybavenie - IKT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela
02.03.2021DF2021/117DALI PRINT, Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica00313823714,00 €Tlač Ľupčianskych zvestí v počte 1 250 ks
01.03.2021DF2021/109Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256881,00 €Dodávka zemného plynu - OcÚ
01.03.2021DF2021/114Párty centrum, 974 00 Banská Bystrica47479272209,85 €Strava pre dobrovoľníkov počas skríningového testovania na COVID 19 dňa 27.2 2021
01.03.2021DF2021/112REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča501711861 300,00 €Pravidelné revízie elektroinštalácie v budove MKS
01.03.2021DF2021/106Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča35257521850,00 €Obsluha a údržba kanalizácie a ČOV
01.03.2021DF2021/105SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča36660787650,00 €Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí
01.03.2021DF2021/115Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča434445471 430,00 €Počítačové služby 2/2021
01.03.2021DF2021/113WorldOffice BB s.r.o, Zvolenská cesta 3741/13, 974 01 Banská Bystrica51078589158,20 €Plastové poháre, papierové vreckovky a upratovací vozík pre potreby počas testovania na COVID 19
01.03.2021DF2021/107Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256943,00 €Dodávka zemného plynu - MKS
01.03.2021DF2021/110Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava358152561 229,00 €Dodávka zemného plynu - Zdravotné stredisko
01.03.2021DF2021/104Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica3604168845,00 €Školenie k informačnému systému URBIS ek. odd.
01.03.2021DF2021/108Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256131,00 €Dodávka zemného plynu - DHZ
01.03.2021DF2021/111Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica528175981 041,48 €Účtovné a administratívne práce 2/2021
02. - 2021
25.02.2021DF2021/102Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava35709332648,00 €Poistenie MOM od 25.2.2021 do 24.5.2021
24.02.2021DF2021/119DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina363910004 011,76 €Stravné lístky na 3 mesiace 1000 ks x 4 €
24.02.2021DF2021/98DEIS sro, Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica31580335139,80 €Odchyt psa
24.02.2021DF2021/99Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov40375374300,00 €Vypracovanie Monitorovacej správy k projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa
24.02.2021DF2021/97Párty centrum, 974 00 Banská Bystrica47479272375,74 €Strava pre dobrovoľníkov počas skríningového testovania na COVID 19 v dňoch 20.02. - 21.02.2021
23.02.2021DF2021/101Mgr. Fedor Cimerman - INdividuality, Magurská 17, 974 00 Banská Bystrica50452037650,00 €Tvorba videa vizualizácia Námestia
22.02.2021DF2021/95Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská408670999 354,20 €Vybudovanie ústredného kúrenia v objekte Námestie SNP č. 12 Slovenská Ľupča
22.02.2021DF2021/92Ing. arch. Emil Križo, Jabloňova 1, 976 13 Slovenská Ľupča453087993 400,00 €Doplňujúce projektové práce - Námestie časť A
22.02.2021DF2021/94MUDr. Daniela Šustáková50471883115,00 €Vypracovanie lekárskeho posudku
22.02.2021DF2021/90V. P. F. MEDIUM s. r. o., Šulekova 18, 810 00 Bratislava3571153171,04 €Samozatváracie brano na ZS
19.02.2021DF2021/93MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica36622524240,95 €PC na ČOV
18.02.2021DF2021/91Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča483284052 807,40 €Zimná údržba január 2021
17.02.2021DF2021/88AKM Reality Plus s.r.o, 960 01 Zvolen4412193855,00 €Posudok na odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností o výmere 1 872 m2 - LV č. 1107 k.ú. Slovenská Ľupča
17.02.2021DF2021/83BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232150,00 €Dezinfekcia na ruky 5 l - 1 ks a gel na ruky ALOE VERA 500 ml - 30 ks COVID - 19 - osada Tehelná ul.
17.02.2021DF2021/82BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232672,98 €Ochranné pomôcky na skríningové testovanie občanov na COVID 19 v obci Slovenská Ľupča
17.02.2021DF2021/87StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica3664403025,51 €Nedoplatok - opravná faktúra
16.02.2021DF2021/86Lesy SR š.p. odštepný závod Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča36038351177,00 €Prenájom pozemkov
16.02.2021DF2021/84Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča32008309723,28 €Strava počas skríningového testovania na COVID 19 v dňoch 23-25.1.2021 a v dňoch 6.7.2..2021
16.02.2021DF2021/81Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno44561318269,78 €Tonery
16.02.2021DF2021/78JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica33759626477,98 €Právne úkony - február 2021
16.02.2021DF2021/79StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica36644030107,77 €Rozbor odpadových vôd
15.02.2021DF2021/77Párty centrum, 974 00 Banská Bystrica47479272343,54 €Strava pre dobrovoľníkov počas skríningového testovania 13.a 14.02.2021
15.02.2021DF2021/80MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica5041883130,00 €Lekárska posudková činnosť
12.02.2021DFO2021/7Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina36403008102,00 €Stála platba SSE Jarmok + DHZ 2/2021
12.02.2021DF2021/85Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava3134826256,80 €Kniha Zákon o priestupkoch
12.02.2021DF2021/76STYLOS - interier s.r.o, Sásovská cesta 83, 974 00 Banská Bystrica360519001 836,00 €Výroba interiérových dverí s oblôžkami DTD dubové 2 ks v sobášiacej sieni OcÚ Slovenská Ľupča
12.02.2021DFO2021/10SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava368077021 735,00 €Stála platba Slovakia energy 2/2021 - štvrťročná
12.02.2021DF2021/75STYLOS - interier s.r.o, Sásovská cesta 83, 974 00 Banská Bystrica36051900960,00 €Zhotovenie sobášneho pultu do obradnej miestnosti obecného úradu
12.02.2021DFO2021/8Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124384,25 €Poštová karta 1/2021
12.02.2021DFO2021/9SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702772,00 €Stála platba Slovakia energy 2/2021 - mesačná
12.02.2021DFO2021/13Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina364030081 994,00 €Stála platba SSE - ČOV 2/2021
11.02.2021DF2021/71Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava3574236435,95 €Výmena rohoží OcÚ
11.02.2021DF2021/58Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina51865467-243,06 €Vyúčtovanie elektrika ČOV
10.02.2021DF2021/60StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica3664403026,00 €Poplatok za poskytnutie údajov na účely fakturácie stočného
10.02.2021DF2021/72CONEX Ing. Miroslav Šiffer, 976 11 Selce10833293115,00 €Revízia EZS SP 4000, batéria - zabezpečovací systém na OcÚ Slovenská Ľupča
10.02.2021DF2021/74TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch446608217 645,72 €Rekonštrukcia budovy na Námestí SNP 12 búracie práce, zamurovanie otvorov, maľovanie a elektro montážne práce
10.02.2021DF2021/73EK - PROMOTION s.r.o, Stavebná 1, 974 00 Banská Bystrica36747327192,00 €Zošity s vlastnou potlačou - odmena pre deti ZŠ
09.02.2021DF2021/68SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469261,66 €Telekomunikačné služby
09.02.2021DF2021/67Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava5118345522,80 €Monitor áut
09.02.2021DF2021/69SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469194,46 €Telekomunikačné služby
08.02.2021DF2021/62StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica3664403034,02 €Vodné stočné trhovisko
08.02.2021DF2021/70Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín341159016 033,18 €Zneškodnenie odpadu
08.02.2021DF2021/64StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica36644030362,23 €Vodné stočné MKS
08.02.2021DF2021/66APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica3022257536,00 €Dochádzkový systém
08.02.2021DF2021/59StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica36644030184,31 €Vodné stočné OcÚ
08.02.2021DF2021/63StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica3664403029,17 €Vodné stočné DHZ
08.02.2021DF2021/61StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica366440304 888,48 €Stočné ČOV
08.02.2021DF2021/65SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava357634696,00 €Telekomunikačné služby
04.02.2021DF2021/55Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín34115901480,00 €Zneškodnenie odpadu
04.02.2021DF2021/57SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava3132283242,57 €PHM
04.02.2021DF2021/50Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov40375374300,00 €Vypracovanie Monitorovacej správy k projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 1. etapa
04.02.2021DFO2021/5SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702-92,96 €Preplatok elektrika 1/2021 - Nám. SNP 15 - VO
04.02.2021DF2021/15StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica366440302,50 €Upomienka k fa č. 2201319545
04.02.2021DF2021/51Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov40375374300,00 €Vypracovanie Monitorovacej správy k projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 3. etapa
04.02.2021DF2021/56Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica320138921 080,00 €Auditorske práce na overenie účtovníctva a účtovn. závierky za rok 2020
04.02.2021DF2021/53ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava3133113177,88 €Kancelárske potreby
03.02.2021DF2021/47Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča43444547685,00 €Poskytnutie počítačových služieb - január 2021
03.02.2021DF2021/49Miroslav Šávolt, 976 33 Poniky43678785199,20 €Cateringové služby na rokovanie OZ dňa 2.2.2021 - 20 osôb
03.02.2021DF2021/52ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča5062618365,34 €Tovar podľa potreby
03.02.2021DF2021/54EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava3648516114,27 €Doména na rok 2021 slovenskalupca.sk
02.02.2021DF2021/45REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča504516851 011,60 €Zimná údržba spevnených plôch a chodníkov v obci
02.02.2021DF2021/48AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce36651672804,00 €Vyhodnotenie prevádzky ČOV za rok 2020, hlásenie ˇMŽP SR, VÚVH SR, SHMÚ SR za rok 2020
02.02.2021DF2021/46BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232123,78 €Čistiace prostriedky
01.02.2021DF2021/37CBS spol. s .r.o, 974 01 Kynceľová367547491 100,00 €Kniha Čarovné Horehronie
01.02.2021DF2021/43SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava359107391 304,00 €Opakovaná dodávka zemného plynu Zdr. stredisko
01.02.2021DF2021/38REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča50171186700,00 €Objednávame si u Vás pravidelné revízie elektroinštalácie v budove zdravotného strediska - zdravotnícke prevádzky
01.02.2021DF2021/42SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35910739934,00 €Opakovaná dodávka plynu OcU
01.02.2021DF2021/40KK Technology a.s, 976 13 Slovenská Ľupča360319921 001,76 €Inštalácia nového modemu IMON - G200 na ČOV
01.02.2021DF2021/39Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica52817598823,68 €Účtovné a administratívne práce za január 2021
01.02.2021DFO2021/6Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina36442151232,20 €Pripojovací poplatok
01.02.2021DF2021/41SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava35910739139,00 €Opakovaná dodávka plynu DHZ
01.02.2021DF2021/44SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava359107391 001,00 €Opakovaná dodávka zermného plynu MKS
01. - 2021
31.01.2021DF2021/89Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava3591900150,00 €Ročná diaľničná známka 2021 BB239EH Renault Fluence
29.01.2021DF2021/33NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň43981101220,98 €Práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča
29.01.2021DF2021/35Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča35257521850,00 €Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 1/202
29.01.2021DF2021/36BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232596,40 €Respirátory
28.01.2021DF2021/30NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň43981101249,73 €Servis verejného a vianočného osvetlenia
28.01.2021DF2021/34ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava313311315,80 €Osobná karta na zverené predmety platbna kartou - starosta
28.01.2021DF2021/32DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina363910001 208,40 €Stravné lístky na 2/2021
28.01.2021DF2021/31Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava35709332159,00 €Poistenie - testovanie na COVID 19 na obdobie 23.1.2021-22.01.2022
27.01.2021DF2021/21Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská408670991 764,30 €Odstránenie havar. stvu na ústrdnom kúrení v zdr stred. , výmena podruž. vodomerov u nájomníkov
27.01.2021DF2021/20Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr47232480222,96 €Služba poskytov. Rozhlasom a televíziou Slovenska
26.01.2021DF2021/19WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 810 04 Bratislava35796111201,59 €USB kľúč 32 GB 5 ks, HDD 2TB 2 ks externý HDD 2TB
25.01.2021DF2021/29ENAS - Energoaudit a služby s.r.o, Senická cesta 26, 974 00 Banská Bystrica36 021 1213 780,00 €Vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a zdroj tepla v budove býv. lekárne
25.01.2021DF2021/17PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica46082182-52,20 €Pákový zoraďovač - dobropis
22.01.2021DF2021/28REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča501711861 080,00 €Revízia elektrických prenosných spotrebičov v budove OcÚ
22.01.2021DFO2021/4SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava3680770234,00 €Nedoplatok k stálej platbe za 1/2021 - mesačná k OM Tehelná ČOV
21.01.2021DF2021/27BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica47383232351,00 €Ochranné pomôcky na testovanie COVID 19 overaly, respirátory, rúška a dezinfekcia 23.1.2021 - 25.1.2021
20.01.2021DF2021/25Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica3604168845,00 €Školenie k informačnému systému URBIS ek. odd.
20.01.2021DF2021/26SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava368077025,41 €Vyúčtovanie Zdravotné stredisko 1.1.2021 - 18.1.2021
18.01.2021DF2021/12MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica5041883115,00 €Lekárska posudková činnosť
18.01.2021DF2021/9PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica4608218231,32 €Kancelárske potreby (šanóny, paier, eroobaly)
18.01.2021DF2021/13Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica31595545338,28 €Poistenie majetku 1.2.2021 - 31.7.2021 Skládka TKO - Podkonická
18.01.2021DF2021/11PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica4608218210,44 €Kancelárske potreby (šanóny, paier, eroobaly)
18.01.2021DF2021/14Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica3159554532,50 €Poistenie majetku 1.2.2021 -31.1.2022
18.01.2021DF2021/10PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica4608218279,20 €Kancelárske potreby (šanóny, paier, eroobaly)
15.01.2021DF2021/23Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256964,00 €Dodávka zemného plynu - OcÚ
15.01.2021DF2021/18Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256144,00 €Dodávka zemného plynu - požiarna zbrojnica
15.01.2021DF2021/8PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica46082182768,60 €Kancelárske potreby (šanóny, paier, eroobaly)
15.01.2021DF2021/22Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava358152561 033,00 €Dodávka zemného plynu MKS
15.01.2021DF2021/16APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica3022257536,00 €Dochádzkový systém
15.01.2021DF2021/24Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava358152561 345,00 €Dodávka zemného plynu zdravotné stredisko
14.01.2021DF2021/7KOM systém s r.o., Stránska 3152/4, 974 01 Banská Bystrica51429641342,00 €Opakovaná kontrola komína a dymovodu
14.01.2021DF2021/6REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča504516851 263,36 €Oprava strechy na humne - býv- lekáreň
13.01.2021DF2021/4SAMNET-infor.systém samosprávy o.z., 953 01 Zlaté Moravce3786744032,86 €Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2021
13.01.2021DF2021/5Hana s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo50133322174,00 €VYpracovanie revízie č. 01 pre SP - bezbariérový prechod pre chodcov - Školská ulica
13.01.2021DF2021/3JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica33759626477,98 €Právne úkony január 2021
12.01.2021DFO2021/2Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina364030081 994,00 €Stála platba SSE - ČOV 1/2021
12.01.2021DFO2021/3SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702799,00 €Stála platba Slovakia energy 1/2021 - mesačná
11.01.2021DF2021/2Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno44561318227,89 €Dodanie tonerov
05.01.2021DF2021/1Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica36041688435,00 €Systémová podpora na rok 2021
05.01.2021DF2020/681SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava3132283245,21 €PHM 12/2020
01.01.2021DFO2021/1Združenie zborov pre obnčianske záležitosti, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica54486741160,40 €Členský príspevok na rok 2021
12. - 2020
31.12.2020DF2020/664REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča50451685360,00 €Paušálna odmena za zimnú údržbu
31.12.2020DF2020/667Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča43444547685,00 €Poskytovanie počítačových služieb december 2020
31.12.2020DF2020/689Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča48328405420,00 €Zimná údržba 12/2020
31.12.2020DF2020/688Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča48328405210,00 €Zimná údržba 11/2020
31.12.2020DF2020/686SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469194,46 €Telekomunikačné služby - OcÚ
31.12.2020DF2020/676NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň439811012 444,51 €Vianočné osvetlenie v parku Námestie SNP
31.12.2020DF2020/674StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica366440303 879,44 €Stočné - z verejných priestranstiev
31.12.2020DF2020/690Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín341159017 516,06 €Zneškodnenie odpadu
31.12.2020DF2020/668Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava5118345522,80 €Monitor áut - december 2020
31.12.2020DF2020/673Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča41859928460,00 €Oprava a výmena poškodených lavičiek v obci
31.12.2020DFO2020/97SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava3680770249,93 €Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020
31.12.2020DFO2020/98SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702-16,72 €Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 OCU
31.12.2020DFO2020/107Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256-1 849,64 €Vyúčtovanie spotreby plynu rok 2020 MKS
31.12.2020DF2020/683Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava3574236428,61 €Výmena rohoží
31.12.2020DF2020/670Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča35257521850,00 €Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV
31.12.2020DF2020/684ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča5062618358,18 €Tovar podľa potreby
31.12.2020DF2020/671MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica5041883115,00 €Lekárska posudková činnosť
31.12.2020DFO2020/106Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256-999,82 €Vyúčtovanie spotreby plynu rok 2020 OCÚ
31.12.2020DFO2020/103Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina36403008-13,67 €Vyúčtovanie elektrika park
31.12.2020DF2020/679Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica52817598739,20 €Účtovné a administratívne práce za december 2020
31.12.2020DFO2020/95SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702-49,55 €Vyúčtovanie spotreby energie rok 2020 - VO
31.12.2020DF2020/691StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica36644030271,00 €Vodné stočné zdravotné stredisko
31.12.2020DFO2020/102Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina36403008-146,80 €Vyúčtovanie elektrika Požiarna Zbrojnica
31.12.2020DFO2020/108Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256-772,27 €Vyúčtovanie spotreby plynu rok 2020 ZS
31.12.2020DFO2020/101Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina36403008-548,64 €Preplatok elektrika ČOV
31.12.2020DFO2020/96SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702-188,62 €Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020
31.12.2020DFO2020/94SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702-12,43 €Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 - VO
31.12.2020DF2020/687Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 810 00 Bratislava31338976432,00 €Vedenie účtu majiteľa 01.01.2020-.31.12.2020
31.12.2020DF2020/685SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava35763469252,99 €Telekomunikačné služby - mobily
31.12.2020DF2020/669REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča5045168555,20 €Vykladanie kompostérov - Bobcat S 220
31.12.2020DF2020/672AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce366516721 080,00 €Prevádzkové služby - splaško. kanal. a ČOV
31.12.2020DFO2020/105Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava35815256-224,71 €Vyúčtovanie spotreby plynu rok 2020 Hasičňa
31.12.2020DFO2020/99SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava36807702-3 765,88 €Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 MKS
31.12.2020DF2020/675StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica3664403099,89 €Rozbor odpadových vôd
31.12.2020DF2020/680StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica366440304 330,21 €Stočné ČOV
28.12.2020DF2020/656StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica3664403065,50 €Vyčistenie kanalizácie
28.12.2020DF2020/662Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava35730129197,40 €Predplatné online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 29.11.2020 - 05.12.2021
28.12.2020DF2020/661Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica35674253491,87 €Diáre a kalendáre na rok 2021
22.12.2020DF2020/659FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory50190776269,00 €Cateringové služby na OZ 10.12.2020
22.12.2020DF2020/678Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova 3, 83103 Bratislava46225625256,00 €Reklamné predmety s logom
20.12.2020DF2020/677Ing. Ľubomír Činčura, C - COMP, Dopravná 2097/51762194187,50 €Dekoračné lišty do obradnej miestnosti OcÚ 1.posch
10.12.2020DF2020/636Ing. Ľubomír Činčura, C - COMP, Dopravná 2097/51762194183,59 €Lišty do obradnej miestnosti OcU 1. poschodie
10. - 2020
27.10.2020DF2020/532DALI PRINT, Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica00313823608,06 €Tlač Ľupčianskych zvestí 1270 ks
05. - 2020
14.05.2020DFO2020/43SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava368077026,70 €Nedoplatok Tehelná ČOV
01. - 2020
17.01.2020DFO2020/59Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina3640300812,36 €Nedoplatok elektrika hasičňa
16.01.2020DFO2020/61Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina364030089,96 €Nedoplatok elektrika Park

Faktúry: 220 ks