Kalendár - 2022

Roky: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pre ICAL - importovanie do Google kalendár alebo iného, ktorý používa ICAL použite link: https://obec.slovenskalupca.sk/kalendar/?TYP=ICAL
NázovKedyOdkazKde
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
03.01.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu
Zasadnutie: Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.
18.01.2022 17:30Zasadačka
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
31.01.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
15.02.2022 16:00Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.
01.03.2022 17:00Zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
28.02.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.
22.03.2022 16:30Zasadačka
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
28.03.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu
Zasadnutie: Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.
05.04.2022 17:00Zasadačka
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.
22.04.2022 16:30Zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
25.04.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.
26.04.2022 16:30Zasadačka OcÚ
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
23.05.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Turíčny Jarmok 2022
Obecný Jarmok
28.05.2022 08:00Obec Slovenská Ľupča
Porada
OcÚ Slovenská Ľupča
02.06.2022 09:00OcÚ Slovenská Ľupča
Deň detí
Deň detí od obce Slovenská Ľupča
04.06.2022 08:00Ihrisko OFK Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
20.06.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Finančná komisia
Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
21.06.2022 16:00Zasadačka obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.
28.06.2022 18:30Zasadačka obecného úradu
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
18.07.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
15.08.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
12.09.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
10.10.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Voľby 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov
29.10.2022 07:00Slovensko
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
07.11.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
Odvoz a zber plastov, plastových obalov
05.12.2022 07:00Obec Slovenská Ľupča